11 verrassende inzichten voor iedereen die generatie Z wil werven

Op generatiedenken valt vaak veel af te dingen. Het is een terrein van mythes, stereotypen en clichés. De verschillen binnen generaties zijn bovendien vaak groter dan tússen generaties. Maar het is desondanks ontegenzeglijk waar dat er met Generatie Z een heel nieuwe groep de arbeidsmarkt op komt. De oudste van de generatie, die ook wel … Meer lezen over 11 verrassende inzichten voor iedereen die generatie Z wil werven