De bouw blijkt nog best een gewilde sector (alleen onder jongeren niet meer zo)

De bouw mag klagen over grote tekorten, alleen al in de metaalindustrie en groothandel zijn genoeg mensen die een overstap ernaartoe zouden overwegen. Alleen de jongeren, die hebben weinig zin in een bouwcarrière.

Maar liefst 31 procent van de hoofdaannemers in de bouw meldde recent aan het EIB niet op volle kracht te kunnen werken vanwege een gebrek aan handjes. Ook grond- weg- en waterbouw-aannemers komen steeds meer in de knel. Van hen heeft 14 procent mensen te weinig. Uit ander onderzoek blijkt weer dat ongeveer 3 op de 5 bedrijven in de bouwsector aangeeft te kampen met zowel een kwantitatief (‘handjes’) als kwalitatief (kennis) tekort aan personeel.

5% in de groothandel wil best overstappen

Maar als de werkgevers in de bouw even over de grenzen van hun sector zouden heen kijken, zou hun probleem al grotendeels opgelost kunnen worden, blijkt uit recent onderzoek van Intelligence Group. In hun Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek zegt bijvoorbeeld ruim 6 procent van de werknemers in de metaalindustrie/metalektro en 5 procent van de mensen in de groothandel best de overstap naar de bouw te willen overwegen.

In totaal overwegen 166.000 mensen de bouw

Dat zou in totaal gaan over 48.500 personen. Daarmee zou een groot deel van de schaarste in de bouw op korte termijn op te lossen zijn. Over heel Nederland bekeken omschrijven in totaal maar liefst 166.000 werkende personen een overstap naar de bouw als aantrekkelijk alternatief. Hoewel het probleem daarmee natuurlijk wel wordt verlegd naar andere sectoren, constateren de onderzoekers ook.

Met 48.500 personen is een groot deel van de schaarste in de bouw op korte termijn op te lossen

Jongeren blijken moeilijker te porren

Er doemt tegelijk wel een ander probleem op voor de bouwsector, aldus het onderzoek: de jongeren. Die blijken namelijk steeds moeilijker te porren voor een carrière in de bouw. In twee jaar tijd daalde de aantrekkelijkheid van de bouwsector bij mensen onder de 25 jaar met liefst 40 procent. In 2016 zag nog 3,5 procent van de jongeren de bouw wel zitten als alternatief voor hun huidige werkomgeving. Dit jaar is dat nog maar 2,1 procent. Ook in de groep tot 35 jaar is de populariteit overigens gedaald (index: 93).

Nog meer dan genoeg kansen

Desondanks ziet Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group, nog meer dan genoeg kansen voor de bouw, naar aanleiding van dit onderzoek. ‘Er is op korte termijn meer dan drie keer zoveel arbeidspotentieel in Nederland voorhanden als er tekorten zijn’, zegt hij.

‘Er is op korte termijn meer dan drie keer zoveel arbeidspotentieel voorhanden als er tekorten zijn’

‘De schaarste komt vooral doordat de sector niet structureel werkt aan de aantrekkelijkheid van de bouw in brede zin en naar de jongere generaties in het bijzonder. Ook professionele arbeidsmarktbewerking en een beter arbeidsvoorwaardelijk aanbod, zowel primair als secundair, zijn hard nodig.’

Sector Percentage werknemers die een overstap naar de bouw zou willen maken
1 metaalindustrie / metalektro 6,5%
2 groothandel 5,1%
3 energievoorziening (nutsbedrijven) 5,0%
4 advies / consultancy 4,1%
5 landbouw, bosbouw en visserij 3,9%

Lees ook:

Komt Google for Jobs naar Nederland? Met deze 3 tips ben je er helemaal klaar voor

Het is niet de vraag óf Google for Jobs naar Nederland komt, maar meer: wannéér? Met deze 3 tips van Peter Woudenberg (RecruitNow) ben je er in elk geval helemaal klaar voor.

Vorig jaar mei werd Google for Jobs geïntroduceerd in Amerika. Sindsdien is het uitgerold in meerdere landen, waaronder Argentinië, Brazilië, Mexico, Kenia, Nigeria en India. Vanaf mei dit jaar is ook Europa aan de beurt gekomen. Eerst werd Google for Jobs geïntroduceerd in Spanje, eerder deze maand volgde de UK. In Spanje leidde dit in de maand mei al tot 366% méér bezoekers via organic search en 289% méér sollicitatiekliks, aldus Monsterboard, een van de partners van Google in de uitrol.

google for jobs uk

Wanneer naar Nederland?

Het is inmiddels eigenlijk niet meer de vraag óf Google for Jobs ook naar Nederland komt, maar meer: wannéér? Waarschijnlijk zijn eerst nog Frankrijk en Duitsland aan de beurt, maar daarna volgen naar verwachting toch ook de kleinere Europese landen. Wat zoveel betekent als dat Nederlandse werkzoekenden binnen afzienbare tijd in hun Google-zoekresultaten direct vacatures te zien zullen krijgen.

Hoe moet je je voorbereiden?

Wat betekent dat voor jou als aanbieder van vacatures? Hoe moet je je daarop voorbereiden? Hoe word je “Google for Jobs”-ready, en zorg je dat je vacatures bovenin opduiken in die resultaten? Laten we daarvoor eerst eens kijken bij de jobboards, van wie enkele grote (zoals Monster, Glassdoor, CareerBuilder) partneren met Google.

De afgelopen 2 jaar is de oriëntatiefase van de candidate journey aan het verschuiven

De afgelopen twee jaar is er een duidelijke verschuiving te zien in de oriëntatiefase van de candidate journey. In 2017 toonden jobboards allemaal nog slechts een deel van een vacature. Dit met de bedoeling de werkzoekende te verleiden om door te klikken naar de recruitmentsite van de organisatie.

Steeds vaker te zien: de héle vacature

In 2018 begonnen steeds meer jobboards er echter voor te kiezen om de héle vacature direct te tonen, dus zonder doorklik. Het kostenplaatje voor de aanbieder veranderde daardoor ook van cost-per-click naar de recruitmentsite naar een cost-per-click naar de vacature. De click-through-rate van jobboard naar de recruitmentsite van de organisatie is door deze verandering in de journey logischerwijs lager geworden. De doelgroep inspireren en overtuigen komt hierdoor immers meer op vacatureniveau te liggen.

De doelgroep inspireren en overtuigen komt steeds meer op vacatureniveau te liggen

Het is waarschijnlijk dat jobboards in deze ontwikkeling al geïnspireerd zijn door de komst van Google for Jobs, waarvan bij de lancering ook al bleek dat zij de volledige vacature willen tonen, en niet slechts een deel als teaser naar de recruitmentsite van de aanbieder.

google-job-search-experience

Ook technische aanpassingen gevraagd

Wie zich wil voorbereiden op Google for Jobs zal dus nóg meer aandacht moeten besteden aan de aantrekkelijkheid van de vacatures. Maar de komst van Google for Jobs vraagt óók om technische aanpassingen aan je recruitmentsite. Het is nog niet bekend wanneer Google for Jobs wordt geïntroduceerd in Nederland. Maar toch is het aan te raden de richtlijnen al mee te nemen in je zogeheten development roadmap.

Als je niet voldoet aan de richtlijnen bij de lancering loop je immers kans dat je vacatures niet (of minder goed) getoond worden op Google for Jobs. De richtlijnen gaan in op de wijze waarop vacatures opgebouwd en aangeboden moeten worden, wat Google noemt: “structured data”. Verplichte velden zullen zijn:

 • functietitel,
 • bedrijfsnaam,
 • locatie,
 • adresgegevens en
 • datum vacature plaatsing.

Hoe controleer je of je aan de richtlijnen voldoet?

Aangezien Google for Jobs Amerika ook al Nederlandse vacatures toont, kun je als organisatie controleren of je wel of niet aan de richtlijnen voldoet. Hoe je dit doet?

 • Type in Google “Google US” in
 • Klik het resultaat “pagina USA” aan. Je gaat daarmee naar de zoekmachine van Google in de USA
 • Om de widget van Google for Jobs te zien moet je een vacaturegerelateerde zoekopdracht doen, bijvoorbeeld: “New York jobs”
 • De widget verschijnt in Google. Klik nu op ‘100+ more jobs’, daarmee ga je naar de Google for Jobs-omgeving
 • In het zoekvenster typ je de vacaturetitel in (eventueel gecombineerd met plaats en naam organisatie)
 • De vacature van je organisatie verschijnt (waarschijnlijk) in de resultaten.
  • Let op: Google for Jobs indexeert ook jobboards waar de vacatures op staan, het is dan ook belangrijk om te controleren of bij de vacature ook de eigen recruitmentsite staat (in de button)
  • Als je eigen recruitmentsite níet getoond wordt, dan kun je ervan uitgaan dat de technische richtlijnen nog niet goed zijn
  • Als je eigen recruitmentsite wél getoond wordt, maar de vacatureteksten (en kenmerken zoals salaris) worden niet volledig getoond, dan kan het zijn dat de richtlijnen niet goed geïmplementeerd zijn

Daarnaast kan een organisatie ook de gestructureerde data testen door gebruik te maken van deze URL.

Ten slotte: SEO-optimaliseer je vacatures

Als derde tip is het van belang dat een organisatie zijn vacatures SEO-technisch optimaliseert. Google zou immers Google niet zijn als zij niet via algoritmes de kwaliteit van de vacature zouden beoordelen. Duidelijke functietitels, locatie van de vacature, duidelijke vacatureteksten zijn belangrijke factoren, maar ook bijvoorbeeld: het tonen van het salaris.

toon je geen salaris, dan zal Google een salarisindicatie tonen op basis van vergelijkbare functies

Toon je zelf niet het salaris, dan zal Google zelf een salarisindicatie tonen op basis van vergelijkbare functies. Google geeft een kwaliteitsscore aan de vacature, die ze bepalen door onder meer te kijken naar hoe compleet de vacature is (het aantal kenmerken), hoe lang een gemiddelde bezoeker op de pagina blijft en of de bezoeker uiteindelijk doorklikt naar de recruitmentsite van de organisatie.

Met deze 3 tips ben je er helemaal klaar voor

Kortom: wie klaar wil zijn voor Google for Jobs moet 3 dingen in het achterhoofd houden. De eerste: schrijf aantrekkelijke vacatureteksten voor de doelgroep. Daarnaast: zorg dat de structured data in orde is. En ten slotte: werk aan optimalisatie van je vacatureteksten, zodat zoekmachines ze beter kunnen vinden. Heb je dat op orde? Dan kan ook jouw organisatie met vertrouwen de komst van Google for Jobs tegemoet zien.

peter woudenberg google for jobs recruitnowOver de auteur

Dit blog is geschreven door Peter Woudenberg, Head of Digital Marketing bij online recruitmentspecialist RecruitNow.

Lees ook: