Home Toekomstgericht leidinggeven aan ontwikkeling

  Toekomstgericht leidinggeven aan ontwikkeling

  33 keer
  0
  22-08-2017 09:00 - 17:00 Regardz De Eenhoorn Categorie: Organisator: Anja van Kemenade Type: Cursus, Opleiding, Training

  Van ‘kop in het zand steken’ naar loopbaanbewuste medewerkers en leidinggevenden die proactief richting geven aan een toekomstbestendige organisatie. Tijdens deze summercourse leren wij u hoe u gericht investeert in de ontwikkeling van uw medewerkers in lijn met uw organisatiedoelstellingen en relevante actuele arbeidsmarktontwikkelingen.

  De vertaalslag van organisatie- en arbeidsmarktontwikkelingen naar concrete interventies voor medewerkers

  De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Er verdwijnen functies, er ontstaan nieuwe functies, maar bovenal veranderen veel functies. En dat heeft invloed op de manier waarop organisaties georganiseerd zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij regie nemen op hun eigen loopbaan en werken aan duurzame inzetbaarheid, maar in de praktijk blijkt dat zij dat slechts minimaal doen. Het ontbreekt vaak aan urgentiebesef, terwijl de noodzaak voor veel medewerkers juist heel hoog is. Daarin speelt de rol van de leidinggevende een heel belangrijke rol door voldoende urgentie, veiligheid en perspectief te bieden voor talentontwikkeling.

  Maar voordat we daadwerkelijk mensen in beweging kunnen brengen is het belangrijk om u als management af te vragen in hoeverre u zicht heeft op de kwetsbaarheid of kansrijkheid van uw medewerkers? Hoe zorgt u dat u in de toekomst nog voldoende en de juiste kwaliteiten en talenten in huis heeft en behoudt? Wie zou u wanneer in welke richting willen laten ontwikkelen (door- of uitstromen), en wat vraagt dit van een leidinggevende en/of HR? We delen onze expertise en best practices vanuit de praktijk graag met u in een summercourse van anderhalve dag over toekomstgericht leidinggeven aan ontwikkeling.

  Op dinsdag 22 augustus 2017 start de eerste summercourse, gericht op leidinggevenden en HR managers binnen profit en non-profit organisaties met minimaal 100 medewerkers. De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie verzorgt deze in nauwe samenspraak met Intelligence Group en Leeuwendaal. De trainers van deze bureaus bundelen hun bewezen kennis van de arbeidsmarkt, SPP, leiderschap, verandermanagement, talentontwikkeling en mobiliteit om u te inspireren en te voorzien van concrete kennis, tools en inzichten om vorm te geven aan beweging en een gezond toekomstperspectief voor medewerkers èn uw organisatie.

  Deze summercourse heeft als doel om inzicht te krijgen in de gewenste personeelssamenstelling van nu en de toekomst en geeft antwoord op de vraag welke stappen er nu al genomen zouden kunnen worden om deze te realiseren. Gericht op urgentiebesef, het vergroten van de inzetbaarheidscultuur en de juiste veranderaanpak en ondersteuning voor medewerkers en leidinggevenden.

  Lees verder en/of download de factsheet met meer informatie of schrijf direct in.