Informatie

Van ABU, Randstad tot en met Deloitte en WilsonHCG waarschuwen voor fake recruiters. Na de explosie van ‘fake applicants’ en ‘CV inflactie’ hebben nu werkgevers en bureaus heel veel last van scamming waarin oplichters aan de haal gaan met de persoons- en bedrijfsnamen van recruiters. En dit is slechts het tipje van de ijsberg. Hele recruitmentsites worden nagebouwd, infiltratie in ATS- en HR-systemen vindt plaats tot en met zetbazen die (tijdelijke) werknemers plaatsen binnen organisaties.

Af en toe horen we over mensen die gearresteerd worden omdat ze meewerken aan smokkel en criminele activiteiten bij bijv. Schiphol, de (Rotterdamse) haven, of Defensie. Maar vooralsnog blijft ‘verdacht’ stil, terwijl duizenden bedrijven onder vuur liggen en recruitment en inhuur een zware extra verantwoordelijkheid heeft gekregen om enerzijds te zorgen voor voldoende (kwalitatieve) instroom in een zeer krappe arbeidsmarkt. En anderzijds veel meer accent en nadruk moeten leggen op screening, intake, veiligheid en risicomanagement. Daarbij neemt dit gevaar, o.a. door de komst van AI, cybercriminaliteit en geopolitieke spanning, explosief toe. Denk daarbij aan randsomware, diefstal van persoonsgegevens tot en met ‘sleeper code’ en ‘kill switch’. In dat laatste geval stopt bijvoorbeeld de energievoorziening.

Op 15 oktober 2024 organiseert Werf& de Conferentie “Integriteit, security en risicomanagement in recruitment en inhuur”

Tijdens deze conferentie komen een groot aantal sprekers langs die de volgende onderwerpen bespreken:

  • Hoe groot is het probleem en gevaar? Wat zijn de cases?
  • Alle bekende vormen van fraude, scamming, criminele infiltratie, bedrijfsspionage en veiligheidsrisico’s
  • Hoe wordt inkoop- en  recruitment direct en indirect gecorrupeerd?
  • Risicoanalyse binnen inhuur en recruitment. Inzicht in potentiële risico’s bij het aannemen van personeel en het gebruik van risicomodellen en checklists
  • Hoe kun je risico’s herkennen? En nog belangrijker… hoe kun je risico voorkomen, bijv. door geavanceerde screeningstechnieken.
  • Implementeren van integriteitsmanagementsystemen, zoals training en bewustwording voor recruiters en HR-personeel en Beveiliging van sollicitatie- en wervingsprocessen
  • Oplossingsrichtingen en risicomanagement binnen inhuur en recruitment
  • Best en bad practices