Home Voor lezers Nummer 02 Diversiteit tot bloei laten komen

Diversiteit tot bloei laten komen

Effectief omgaan met culturele diversiteit op het werk
Proefschrift van Kyra Luijters, 29 mei 2008

Dit proefschrift heeft zich, binnen arbeidsorganisaties, gericht op de processen die ten grondslag liggen aan de positieve en negatieve effecten van culturele diversiteit, i.e. de diversiteit in etnische achtergronden. Culturele diversiteit beïnvloedt de mate waarin werknemers zich thuis voelen, i.e. zich identificeren met hun werkgroepen. Dit proefschrift laat zien dat gelijkheid in culturele waarden bijdraagt aan identificatie van werknemers: als zij meer gelijkheid ervaren, dan voelen zij zich meer thuis binnen hun werkgroep. Aangezien gelijkheid in culturele waarden lastiger te realiseren is in diverse werk groepen, is gekeken naar een alternatief. Wanneer diversiteit binnen een werkgroep gewaardeerd wordt als een voordeel en er open gediscussieerd kan worden over verschillen, dan identificeren werknemers zich ook met een diverse werkgroep.

Hoe gaan leden van culturele minderheidsgroepen om met hun teamlidmaatschap en culturele minderheidsachtergrond? Een studie onder minderheidsleden laat zien dat zij een voorkeur hebben voor een sterke aanname van de team identiteit: zij behoren graag bij hun werkgroep. Daarnaast lijkt anders zijn en behoren bij dezelfde werkgroep een uitdaging: De voorkeur voor een sterke aanname van de teamidentiteit in combinatie met sterk cultuurbehoud hangt samen met een hoge score op de persoonlijkheidseigenschap emotionele stabiliteit: hiervoor moeten mensen sterk in hun schoenen staan.

Tenslotte zijn management perspectieven op diversiteit onderzocht. Veel managers vinden het vooral belangrijk dat iedereen binnen hun team gelijk en eerlijk behandeld wordt (‘Discriminatie en Billijkheid’ perspectief), maar werknemers ervaren meer openheid in hun werkgroep als de manager ook functioneel onderscheid maakt op basis van culturele achtergrond (‘Toegang en Legitimiteit’ perspectief) en wil leren van culturele verschillen (‘Integratie en Leer’ perspectief). Een ‘Toegang en Legitimiteit’ perspectief, maar vooral een ‘Integratie en Leer’ perspectief blijken daarmee effectiever voor teamprocessen zoals communicatie en creativiteit dan een ‘Discriminatie en Billijkheid’ perspectief.