Home Partners Intelligence Group

Intelligence Group

Intelligence Group, partner van Werf&

Intelligence Group: 100% arbeidsmarkt!

IG! wil een bijdrage leveren aan het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Wij willen nationaal en internationaal, toonaangevend en normbepalend te zijn op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. We willen daarmee werkgevers helpen effectiever en efficiënter te werven en werknemers helpen hun positie op de markt te verbeteren.

Bij iG! werken sinds 2003 gespecialiseerde arbeidsmarktanalisten en arbeidsmarktonderzoekers. We voeren nationaal en internationaal voor eigen rekening onafhankelijk en diepgaand arbeidsmarktonderzoek uit. Wij verrijken de resultaten daarvan met onze kennis en praktijkervaring en koppelen die aan grote hoeveelheden data van derden.

Met onze doelgroepanalyses helpen we recruiters hun werk beter en goedkoper te doen. Met de employability-analyses leren we organisaties waar de sterke en zwakke onderdelen van hun personeelsbestand zitten. We helpen werknemers hun positie op de arbeidsmarkt snel en eenvoudig te versterken.

We doen hoog gespecialiseerd maatwerkonderzoek  op het gebied van o.a. Employer Branding, Candidate Experience en vestigingsplaatsen. Het doorlopende Nederlandse onderzoek is gestart in 2003. Ons internationale onderzoek loopt inmiddels in 45 landen.

De mensen bij IG! worden gedreven door inhoudelijke interesse voor het onderzoek. We streven naar de hoogste kwaliteit. Als blijkt dat we een vraag niet kunnen beantwoorden, melden we dat meteen en betaalt u niets. We blijven investeren in onze deskundigheid en in onze onderzoeken. We geven graag lezingen en presentaties over alle onderwerpen met betrekking tot de arbeidsmarkt en we werken nauw samen met de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

Met alles wat we doen willen we een (bescheiden) bijdrage leveren aan een betere werking van de arbeidsmarkt. Omdat we geloven dat daar op relatief eenvoudige wijze een hoop winst te behalen valt bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld die rondom employability, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, de positie van wajongers, de globalisering van de arbeidsmarkt en de schaarste in sommige sectoren of regio’s.

www.intelligence-group.nl