Werf& Awards

Lees op deze pagina de voorwaarden om in te zenden voor de Werf& Awards. Wanneer je een case inzend of aandraagt, ga je akkoord met deze voorwaarden. Op de procedure-pagina lees je hoe het hele proces loopt van inzenden tot uitreiking tijdens Werf& Live op 28 mei 2020.

Case
De case heeft (minimaal) plaatsgevonden tussen 16 mei 2019 en 1 maart 2020;
Elke organisatie kan in totaal maximaal drie verschillende eigen cases inzenden die meedingen naar de Awards. De drie inzendingen kunnen wel plaatsvinden in één categorie;
Een eenmaal ingezonden case kan niet meer worden gewijzigd of zaken aan worden toegevoegd.

Inzenden
Je kunt een case insturen in de categorie Arbeidsmarktcommunicatie of in de categorie Recruitment;
Per organisatie maximaal 3 ingezonden verschillende cases;
Van 17 februari 2020 tot en met 18 maart 2020, 17.00 uur kunnen organisaties cases inzenden;
De organisatie van de Werf& Awards houdt zich ten alle tijden het recht voor om onethische, beledigende of anderszins aanstootgevende inzendingen te weigeren;
Aan inzenden van cases zijn geen kosten verbonden.

Wie kan inzenden?
Iedere organisatie (werkgever, amc-/media/-w&s-/uitzend-/detacheringsbureau, uitgever) met een Nederlandse vestiging kan een case inzenden;
Als (arbeidsmarkt)communicatie-, mediabureau, uitgever of zzp’er kun je een case inzenden van een opdrachtgever, maar de voorkeur gaat uit dat opdrachtgevers zelf (mee) inzenden.

Openbaarmaking
Met inzenden van een case is Werf& gerechtigd het materiaal te publiceren op o.a. werf-en.nl;
Met het inzenden van de case ga je akkoord dat Werf& jouw case mag publiceren en openbaar maken op haar site en eventueel tijdens Werf& Live;
Jij of een collega is donderdag 7 mei 2020 beschikbaar om, indien je genomineerd bent, in Amersfoort jouw case aan de vakjury te presenteren;
Jij of een collega is donderdag 28 mei 2020 beschikbaar om, indien genomineerd, tijdens Werf& Live een korte presentatie te verzorgen over de ingezonden case.

Procedure
Op de procedure-pagina lees je hoe het hele proces loopt van inzenden tot uitreiking tijdens Werf& Live op 28 mei 2020.

Inzenden

 • Van 17 februari tot en met 18  maart 2020 om 17.00 uur kunnen organisaties eigen cases inzenden in één van de twee categorieën: beste arbeidsmarktcommunicatiecase en beste recruitmentcase;
 • Aan inzenden zijn geen kosten verbonden;
 • Elke organisatie kan in totaal maximaal drie verschillende cases inzenden die meedingen naar de Awards. De drie inzendingen mogen plaatsvinden in één categorie;
 • Het inzenden van één of meerdere (maximaal 3) cases is zeer eenvoudig. Daarvoor zijn de volgende zaken nodig die je invult op het online inzendformulier (velden met een * zijn verplicht):
  • Titel case (maximaal 75 karakters) *
  • Categorie: arbeidsmarktcommunicatie of recruitment *
  • Omschrijving van de case (maximaal 2.000 karakters) *
  • Samenvatting van de case (maximaal 155 karakters) *
  • Impact van de case (maximaal 1500 karakters) *
  • Motivatie waarom jouw case moet winnen (maximaal 1000 karakters) *
  • Beeld voor publicatie op Werf-en.nl
  • Overig beeld-, video- en audiomateriaal
  • Digitale beelden, online video en/of online audio materiaal die de case ondersteunen. Beeld- en audiomateriaal mag maximaal 5 minuten zijn.
  • Organisatienaam waar de case betrekking op heeft *
  • Contactgegevens contactpersoon *

Voorselectie

 • Afgevaardigden uit de drie vakjury’s komen 6 april 2020 bijeen om de voorselectie van maximaal 10 cases te bepalen voor de categorie arbeidsmarktcommunicatie en maximaal 10 voor de categorie recruitment;
 • Voorgeselecteerd worden betekent een erkenning van vakmanschap;
 • De voltallige vakjury jureert de 2 x 10 cases digitaal middels een puntensysteem. Op basis hiervan blijven er 2 x 5 cases over. Eventueel kan de jury hier een wildcard aan toevoegen;
 • Maandag 20 april 2020 zullen de genomineerden voor de Werf& Awards hierover bericht ontvangen middels een persoonlijk bezoek van de Werf& Awards organisatie.

Publieksjury

 • Vanaf dinsdag 21 april 2020 tot en met dinsdag 12 mei 2020 kan het publiek stemmen op de 2 x 5 genomineerde cases voor de Werf& Awards;
 • De stemming werkt als volgt:
  • Iemand die stemt, moet zijn e-mailadres achterlaten. Vanaf elk mailadres kan maximaal 1 keer gestemd worden;
  • Je kan je stem uitbrengen op maximaal 3 cases per categorie;
  • De stemming sluit op dinsdag 12 mei 2020 om 17.00 uur.
 • De case die het meest aantal stemmen heeft, wint de publieksprijs van de Werf& Awards 2020.

Vakjury

 • De vakjury bestaat uit 3 deeljury’s:
  • Jury van recruiters: Deze jury bestaat uit 5 personen vanuit corporate recruitment, bureaurecruitment en interim recruitment;
  • Jury van arbeidsmarktcommunicatiespecialisten: Deze jury bestaat uit 5 personen vanuit HR, communicatie, bureaus gespecialiseerd in AMC, employer branding, jobmarketing e.d.;
  • Jury van leveranciers: Deze jury bestaat uit 5 personen vanuit recruitmentsystemen, media, audiovisuele technieken en andere aan de vakgebieden ondersteunende leveranciers van producten en diensten.
 • In Amersfoort vinden donderdag 7 mei 2020 de presentaties plaats van de 10 genomineerden aan de vakjury. De vakjury bestaat uit 3 deeljury’s;
 • De genomineerden krijgen 5 minuten de tijd om hun case te presenteren aan de vakjury. Genomineerden  nemen hun presentatie zelf mee op een laptop, welke aangesloten kan worden op het scherm in de presentatieruimte. Voor Apple-apparatuur dient zelf een adapter te worden meegenomen;
 • Vervolgens krijgt de vakjury 10 minuten de tijd om minimaal 3 vragen te stellen, per deeljury 1 vraag. Wanneer tijd over is, kunnen meer vragen worden gesteld;
 • Elke case wordt individueel door ieder jurylid beoordeeld aan de hand van de volgende criteria. Per criteria kunnen minimaal 1 en maximaal 5 punten worden toegekend. Een case kan een minimale score van 5 hebben en een maximale score van 25 punten.
  • Impact op de instroom;
  • Voorbeeld voor het vak;
  • Kwaliteit van de uitvoering;
  • Origineel en/of inspirerend;
  • Resultaat.
 • Er is maximaal 5 minuten wisseltijd ingeruimd tussen presentaties van genomineerden;
 • Na afloop van de presentaties krijgen de deeljury’s los van elkaar 1,5 uur de tijd om de 6 cases (3 per categorie) te bespreken die het meest aantal punten heeft gekregen van de individuele juryleden per deeljury. In de deeljury kan worden gediscussieerd om vervolgens tot een definitieve top 3 te komen waarbij de nummer 1. 10 punten krijgt, de nummer 2. 4 punten en de nummer 3. 1 punt. Ook dienen de deeljury’s hun motivatie kort toe te lichten t.b.v. het juryrapport;
 • Wanneer iemand binnen de jury een directe relatie heeft met de genomineerde of de ingezonden case, zal hij/zij zich onttrekken aan de beoordeling van deze case. Zowel tijdens de presentatie als tijdens het deeljury-overleg verlaat het jurylid de ruimte;
 • De voorzitter van iedere deeljury levert na deeljurering in een gesloten envelop de top 3 in bij de hoofdjuryvoorzitter (Marion de Vries);
 • De hoofdjuryvoorzitter telt per deeljury de puntentelling op en komt tot een top 3 per categorie (arbeidsmarktcommunicatie en recruitment);
 • De 5 genomineerden per categorie mogen op 28 mei 2020 hun case presenteren aan het publiek tijdens Werf& Live.
 • Jury’s mogen tot na de uitreiking op 28 mei 2020 onderling geen contact hebben over de gegeven scores + nominaties;
 • De winnaar per categorie krijgt tijdens Werf& Live een Award uitgereikt. Daarnaast wordt per categorie een publieksprijs uitgereikt aan de voorgeselecteerde case met de meeste publieksstemmen. In totaal worden 4 Werf& Awards op 28 mei 2020 uitgereikt.

Uitreiking

 • De 10 genomineerden krijgen 2 vrijkaarten om tijdens Werf& Live aanwezig te zijn en om de publiekspitch te verzorgen.
 • De publiekspitches duren 5 minuten en worden geleid door dagvoorzitter Heleen Stoevelaar. Na iedere publiekspitch is er een paar minuten ruimte voor vragen;
 • Tijdens Werf& Live worden de Werf& Awards uitgereikt;
 • Hoofdjuryvoorzitter Marion de Vries zal per categorie de winnaar van de Werf& Awards bekend maken en van de Werf& Awards publieksprijs.

Hieronder vind je de planning van de Werf& Awards 2020

Planning Werf& Awards 2020
Inzenden
Inzendperiode: 17 februari t/m 18 maart 17.00 uur 2020.
Voorselectie vakjury
Voorzitters vakjury maken voorselectie: 6 april 2020.
Digitale jurering vakjury
Digitale jurering door vakjury van 7 april t/m 13 april 2020.
Bekendmaking nominaties
Bekendmaking nominaties op 20 april 2020.
Publieksjury
Publieksjury beoordeelt de inzendingen van 21 april t/m 12 mei 2020.
Vakjury
Presentaties van de genomineerden aan de vakjury op 7 mei 2020.
Uitreiking Werf& Awards 2020
De uitreiking van de Werf& Awards 2020 op 28 mei 2020.

Op 16 mei 2019 zijn voor vierde keer de Werf& Awards in Amersfoort uitgereikt aan respectievelijk Total/ DitisHR (beste recruitmentcase 2019) en Rijkswaterstaat (beste arbeidsmarktcommunicatiecase 2019). De publieksprijzen gingen naar ANWB (beste recruitmentcase 2019) en Politie/Steam (beste arbeidsmarktcommunicatie-case 2019). Wie worden in 2020 hun opvolgers?

17 feb – Start inzenden
18 mrt – Einde inzenden
6 apr – Voorselectie vakjury
7 apr t/m 13 apr – Vakjury digitale jurering
20 apr – Bekendmaking nominaties
21 apr t/m 12 mei – Publieksjury
7 mei – Vakjury
28 mei – Uitreiking

Vakjury

Donderdag 7 mei komt de vakjury bijeen om de genomineerden te beoordelen op basis van de inzending en een presentatie. De jury staat onder de deskundige leiding van Marion de Vries.

Drie deeljury’s

De juryleden zijn verdeeld over 3 deeljury’s:

 • Recruiters
  Vanuit corporate recruitment, bureaurecruitment en interim recruitment.
 • Arbeidsmarktcommunicatiespecialisten
  Vanuit HR, communicatie, bureaus gespecialiseerd in arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, jobmarketing e.d.
 • Leveranciers
  Vanuit recruitmenttechnologie, media en andere aan de vakgebieden ondersteunende leveranciers van producten en diensten.

 

Actuele evenementen

Premium partnersBekijk alle partners

Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie
BRANDMANNEN
Brockmeyer
Bullhorn
Carerix
Compagnon
EN HR solutions
Indeed
Intelligence Group
Jobrapido
Macknificent
RecruitNow
Talmark

Lees elke dinsdag en donderdag de gratis Werf& Nieuwsbrief. Mis niets van wat gebeurt op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.

 • Ik kan me op ieder moment weer afmelden en mijn gegevens worden niet verstrekt aan derden.