Blogs en andere bijdragen kunnen een plek krijgen op Werf-en.nl, onder de volgende 10 voorwaarden:

#1. Het gaat over het brede vakgebied van recruitment

Blogs op werf-en.nl kiezen altijd de invalshoek van de recruiter of werknemer, niet die van de sollicitant of werknemer. Ze kunnen alles behandelen wat relevant en actueel is voor mensen die zich bezighouden met de arbeidsmarkt en met werving en selectie.

#2. Open deuren worden vermeden

Een goed blog is origineel, verrassend, onderscheidend, behandelt een punt wat niet eerder is behandeld, en kiest voor een voor de lezer vernieuwende benadering. Clichés en open deuren laten we links liggen. Minstens even erg: holle frasen, of te veel abstracte ‘hoog over’-ideeën

#3. Pas op met verkopen

Enig commercieel belang is niet uit te sluiten, maar voor stukjes die slechts bedoeld zijn om iets te verkopen is geen plaats op werf-en.nl.

#4. Voorbeelden zijn zeer welkom

Een visie heeft iedereen wel, overtuigende praktijkvoorbeelden zijn schaars. Maar juist zulke voorbeelden maken een verhaal interessant en relevant.

#5. We houden van cijfers

Een verhaal wordt sterker als er ook bewijsvoering bij zit, het liefst in harde cijfers.

#6. Originaliteit kan ook in de vorm zitten

Een onderscheidende invalshoek zit hem niet alleen in de inhoud, het kan ook in de vorm zitten. In plaats van ’10 tips’ is de insteek ’10 valkuilen’ bijvoorbeeld al interessanter. Zeker als er voorbeelden bij te geven zijn.

#7. Hou het simpel

Maak niet de fout om de dingen te ingewikkeld op te schrijven. Vermijd lijdende vormen en naamwoordstijl. Probeer je blog ook vrij van jargon te schrijven. Maak zinnen niet te lang en hou alinea’s kort.

#8. Hou het kort

Maak je verhaal niet langer dan nodig. In zijn algemeenheid geldt: 300 woorden is erg kort, 1.200 woorden is eigenlijk te lang voor een blog. In 600 tot 800 woorden is het verhaal doorgaans wel verteld.

#9. Zorg voor een goede structuur

Maak een duidelijke inleiding waarin je zegt waar het verhaal over gaat. En denk daarna aan:

  • Deel je tekst op in alinea’s
  • Maak gebruik van opsommingen
  • Zet witregels tussen de alinea’s en de opsommingen
  • Zet boven de alinea’s een extra (pakkend) tussenkopje

#10. Geef antwoorden

Een goed blog gaat niet over jou, maar is relevant voor je lezers. Zij zijn niet (per se) op zoek naar jouw product of dienst, maar naar antwoorden op hun vragen of problemen. Neem dat dus als uitgangspunt.