15 afkortingen die je moet kennen als je met Recruitment Marketing Automation aan de slag gaat

Als je iets wilt doen met Recruitment Marketing Automation, kom je onherroepelijk in aanraking met tal van afkortingen en acroniemen. Dit zijn de 15 belangrijkste om te onthouden.

Peter Boerman Op 29 mei 2020
Gem. leestijd 5 min 1028x gelezen
Deel dit artikel:
15 afkortingen die je moet kennen als je met Recruitment Marketing Automation aan de slag gaat

Als je wilt dat jouw vacatures bij de hele arbeidsmarkt onder de aandacht komen, dan is kennis van Recruitment Marketing Automation onontbeerlijk. Dit nog steeds vrij nieuwe vakgebied kijkt naar hoe bijvoorbeeld e-commercebedrijven hun artikelen aan de man weten te brengen, en vertaalt dat naar de recruitmentwereld. Hierdoor kun je met minder tijd, moeite en investeringen toch steeds vaker de juiste kandidaten binnenhalen.

Welkom in een wereld vol termen als behavioral targeting, programmatic advertising, geotargeting en data analytics.

Een mooie belofte, maar voordat je zover bent, zul je wel een nieuwe wereld moeten binnenstappen. Een wereld vol (Engelstalige) termen als behavioral targeting, programmatic advertising, inbound en outbound, geotargeting en data analytics. Maar ook een wereld vol acroniemen en afkortingen. Wat zijn de 15 belangrijkste die je daarbij moet kennen?

#01. CPC

Meteen de bekendste van allemaal: de Cost Per Click. Een betaalmodel waarbij adverteerders betalen voor elke keer als een bezoeker op een link klikt, ongeacht het aantal impressies. Komt ook in vele variaties, zoals de Cost Per View (CPV), als het gaat om video-impressies; Cost Per Completed View (CPCV), als de video ook is afgekeken; of Cost Per Engagement (CPE), als de bezoeker meer met de advertentie heeft gedaan dan alleen hem aanklikken. Voor apps geldt bijvoorbeeld ook nog de CPI, oftewel: de Cost Per Install.

#02. CPM

Oftewel: Cost Per Mille. Ook wel: Cost Per Thousand (CPT). Als je gaat adverteren koop je views in. Op de meeste advertentieplatformen koop je dan per 1.000 views in. Deze maat wordt vooral gebruikt in campagnes waarbij het de bedoeling is aandacht te genereren, hij is minder op conversie gericht.

#03. CPL

Oftewel: Cost Per Lead. Een lead is iemand die gesolliciteerd heeft. Was dit een dure of een goedkope? En als deze duur was, is hij of zij ook geplaatst? In recruitmenttermen wordt hier ook wel gesproken over de Cost Per Applicant (CPA). Zie ook: CPQA.

#04. CPQA

De overtreffende trap van de Cost Per Applicant is de Cost per Quality Application, of CPQA. Want het gaat natuurlijk niet alleen erom zoveel mogelijk kandidaten binnen te halen, het gaat erom dat je kandidaten aantrekt die aan je eisen voldoen. De CPQA neemt dus alleen die sollicitanten mee die aan bepaalde criteria voldoen, wat enerzijds tijd scheelt in afhandeling en anderzijds veel leed in afwijzing.

De CPQA neemt dus alleen die sollicitanten mee die aan bepaalde criteria voldoen.

Vaak wordt deze metric gebruikt als er wordt gewerkt met bureaus. Het gaat dan om kandidaten met wie in elk geval een keer gesproken is, en die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de vacature.

#05. CRM

Oorspronkelijk een term die staat voor: Customer Relationship Management, maar in recruitment beter bekend als: Candidate Relationship Management. De software die helpt om dit proces te ondersteunen heet dan CRM-software, en biedt gebruikers bijvoorbeeld de kans om gestructureerd contact te onderhouden met (potentiële) kandidaten. Er staan contactgegevens in, maar bijvoorbeeld ook een communicatiegeschiedenis: wanneer is er allemaal al contact geweest?

Een CRM is meer een system of engagement, terwijl een ATS toch een system of records is.

CRM-systemen gaan tegenwoordig steeds vaker de strijd aan met het traditionele ATS of Applicant Tracking System. Daarin kwamen vooral de gegevens van kandidaten terecht nádat ze hadden gesolliciteerd, waarna de hele afhandeling van het recruitmentproces vanuit dit systeem gebeurde. De CRM-systemen leggen de focus echter nog een fase eerder en ontwikkelen zich zodoende tot system of engagement. Dit in tegenstelling tot het system of records, dat het traditionele ATS toch nog vaak is.

#06. CTA

Kort voor: call-to-action. Een term die zegt waar hij voor bedoeld is: mensen tot directe actie aan te zetten. Meestal: een klik. Op een vacature. Op je nieuwsbrief. Of op een download. Noem maar op.

#07. CTR

Oftewel: Click Through Rate. Hoeveel personen hebben er doorgeklikt naar de vacature vanuit LinkedIn? En hebben ze ook echt tijd gespendeerd op de vacaturepagina of zijn ze ‘gebounced’? En zo ja, waarom dan? Heeft de juiste doelgroep wel doorgeklikt? Belangrijk om te weten! De CTR or Click-Through Rate is in die zin een van de bekende prestatie-metrics, zeker voor wie met nieuwsbrieven werkt.

#08. DMP

Een DMP, of Data Management Platform, is een (cloud-based) softwareplatform dat allerlei data van gebruikers verzamelt, sorteert en categoriseert. Een DMP fungeert vaak als centrale hub voor een marketeer, van waaruit alle acties worden opgezet. In een DMP breng je als bedrijf of merk alle data over je (potentiële) kandidaten samen. Denk: interacties op de site, touchpoints met advertentie-uitingen en CRM-data. Binnen het DMP kun je kandidaten segmenteren en profielen aanmaken, zodat een vollediger kandidaatbeeld ontstaat.

#09. DOOH

DOOH staat voor: Digital Out Of Home, en dat refereert specifiek aan digitale media die opduiken in de publieke ruimte. Denk aan digitale schermen op drukke, openbare ruimten, met slots van 10 seconden die je dan weer programmatic kunt inkopen (via realtime bidding op advertentieruimte). Dat biedt een aantal voordelen ten opzichte van het traditionele Out-of-Home, zoals de flexibiliteit om in te spelen op actualiteiten.

#10. PII

PII staat voor Personally Identifiable Information, een term die (vooral in de VS) gebruikt wordt om alle tot individuele personen herleidbare gegevens aan te duiden. Ook bij targeting en programmatic advertising in recruitment is dit een relevante term, die continue aandacht behoeft, onder meer in verband met privacy en kans op cybercriminaliteit.

#11. ROI

Oftewel: Return On Investment. Nog zo’n alom bekende term, die ook buiten het veld van Recruitment Marketing Automation natuurlijk allang opgeld doet. Onder deze term vallen alle berekeningen of een investering de moeite waard was. Als het gaat om Recruitment Marketing Automation is het bijvoorbeeld belangrijk niet alleen de advertentiekosten mee te nemen in zo’n berekening, maar ook de uren die je zelf maakt.

#12. RTB

RTB is een marketingterm die refereert aan Realtime Bidding, een vorm van geautomatiseerd inkopen van online mediaruimte, die ook wel automated trading wordt genoemd. Met Realtime Bidding is het mogelijk te bepalen wanneer jouw banner of advertentie getoond wordt en welk bedrag je daarvoor wilt betalen. Algoritmes analyseren het online gedrag van consumenten en bepalen vervolgens of een bezoeker interessant is voor jouw campagne.

#13. SEO

Search Engine Optimalisation (SEO) wordt nog steeds vaak in één adem genoemd met SEA (Search Engine Advertising). SEO houdt in dat je website geoptimaliseerd wordt voor vindbaarheid binnen de organische, onbetaalde zoekresultaten van Google. SEA daarentegen gaat erom dat je betaalt om een advertentie te laten zien die wordt weergegeven bij relevante zoektermen, bóven de organische zoekresultaten. In SEO gaat het bijvoorbeeld om relevantie, gebruik van keywords, snelheid van laden van een pagina en het aantal backlinks van andere websites.

#14. SQL

Oftewel: de Sales Qualified Lead. Een term die duidt op iemand die verregaande interesse in je heeft getoond. Bekend van het onderscheid in warme en koude leads. In recruitment wordt in dit verband ook wel gesproken over de Qualified Applicant (zie ook: CPQA). Al is er natuurlijk ook een verschil: een SQL heeft verregaande interesse, een QA zou ook daadwerkelijk in aanmerking kunnen komen voor de vacature. En dat hoeft niet noodzakelijkerwijs op elkaar aan te sluiten.

#15. TOV

Oftewel: de juiste tone of voice. Geen metric die je in cijfers kunt uitdrukken, maar wel een heel belangrijk onderdeel van al je recruitmentmarketing. Spreek je de doelgroep aan in de taal die hij of zij ook gebruikt? Het kan hét verschil maken of je campagne aanslaat of niet.

afkortingen recruitment automation marketingMeer weten?

Op 15 en 16 juni verzorgt de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie de tweedaagse training Recruitment Marketing Automation, die een basis legt in deze principes. Onder meer René Bolier (OnRecruit) en Caroline Pols (UP in Business) nemen je dan mee in alle ins en outs van dit snel aan belang winnende vakgebied. Klik hier voor alle informatie.

Lees ook

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners