19 oplossingen die de zorg zelf aandraagt voor het personeelstekort

Redactie Op 01 februari 2019
Gem. leestijd 3 min 4695x gelezen
Deel dit artikel:
19 oplossingen die de zorg zelf aandraagt voor het personeelstekort

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg is ook tot de Tweede Kamer doorgedrongen. Op 28 januari werden in een rondetafelgesprek position papers van 19 zorginstellingen besproken. Welke oplossingen draagt de zorg daarin zelf aan voor het personeelstekort?

1. Maasstad: stop met overbodige administratieve lasten

Laat medewerkers het werk doen waarvoor ze zijn opgeleid en neem digitale processen en registraties onder de loep.

2. NAPA: zorg voor meer inspraak en waardering

Het is belangrijk om te weten waarom 80.000 mensen een andere baan buiten de zorg zoeken. Een grote reden hiervoor is het ervaren van minder waardering. Dit zit hem niet alleen in het salaris, maar ook in meer inspraak in de zorg.

3. De Jonge Specialist: zet het overschot aan basisartsen in

Het is een schril contract in vergelijking met de rest van de zorgsector, maar in Nederland is er een overschot van ruim 5000 basisartsen. Deze groep zou moeten worden aangenomen om de huidige groep specialisten (in opleiding) te ontlasten.

Alleen een focus op instroom is niet voldoende

4. CNV Zorg & Welzijn: ga de uitstroom pro-actief tegen

Alleen een focus op instroom is niet voldoende. Maar liefst 8,1% van de medewerkers in zorg en welzijn verliet de sector in 2017. De grootste reden: het management.

5. UWV: boor nieuw talent aan

Denk daarbij aan de afbouw van de numerus fixus, het uitbreiden van stage-capiciteit en de scholing van statushouders.

6. Capiciteitsorgaan: gebruik vaker meerjarenafspraken

Daarnaast moet er onder andere rekening gehouden worden met het veranderingen in het zorglandschap en de consequenties van maatregelingen voor de werkbelastingen.

7. Zorg en Welzijn in Noord-Nederland: enkelvoudige oplossingen zijn niet genoeg

Het gaat namelijk om anders werken en ander denken, een omslag naar een cultuur van samenwerking.

8. UMCG: laat de initiële opleiding aansluiten bij de praktijk

Opleidingen denken in schooljaren en schooltijden. Dit sluit niet aan bij de 24/7-mentaliteit van de ziekenhuizen. Als meer instroommomenten mogelijk zijn, realiseer je spreiding en vermijd je pieken. Dit is noodzakelijk om meer opleidingscapaciteit te genereren.

9. ROA: neem een voorbeeld aan de technische sector

Dankzij een gezamenlijke campagne is het imago van de technische sector enorm verbeterd. Dit heeft ervoor gezorgd dat nu steeds meer jongeren voor technisch hoger onderwijs kiezen.

10. JP van den Bent Stichting: ga niet mee in de ‘arbeidsmarktgekte’

Zoek naar aanvullende maatregelen die waarden als mobiliteit ondersteunen. Investeer daarom niet in hogere salarissen, maar in het ontwikkelen van mensen.

Investeer niet in hogere salarissen, maar in het ontwikkelen van mensen

11. FNV: investeer in zorgpersoneel

Denk aan permanente ontwikkeling, waardering voor vakmanschap en concrete afspraken voor duurzame inzetbaarheid.

12. VGN: zet Woonhulpen in

Woonhulpen (mensen met een beperking) worden onder andere ingezet in de ouderenzorg en dragen bij aan de kwaliteit van de zorg en terugdringen van het personeelstekort. Tegelijkertijd biedt het mensen met een beperking de mogelijkheid naar de best passende plek.

13. V&VN: heb aandacht voor behoud van zorgprofessionals

Dit kent acht kenmerken: werken met vakbekwame collega’s, goede relaties met artsen, autonomie, support van de direct leidinggevende, zeggenschap over de beroepsuitoefening, opleidingsmogelijkheden, voldoende personeel en een patiëntgerichte zorgcultuur.

Te weinig persoonsvorming kan leiden tot uitvallen

14. Landstede Groep: geef aandacht aan persoonsvorming

Dit is cruciaal voor het beroepsonderwijs om beschikbare, wendbare en inclusieve studenten op te leiden. Te weinig persoonsvorming kan namelijk leiden tot uitvallen.

15. ActiZ: geef zzp’ers duidelijkheid

Zorg voor een een werkbare en met name zorgspecifieke fiscale benadering van zzp’ers.

Hun inzet wordt momenteel belemmerd door de voortdurend politieke onduidelijkheid over hun status.

16. Tergooi: de inhoud van het vak moet meer het discours op de werkvloer bepalen

In de loop van de jaren zijn verpleegkundigen steeds meer de taal van het management gaan spreken. Zo hebben zij het niet meer over de individuele patiënt en diens zorgbehoeften, maar over bedden en bezetting.

17. CAOP: samenwerken is prima, als er maar knopen worden doorgehakt

De structuur is daarvoor gelegd door de minister, nu de sturing en de actie nog.

18. Franciscus Gasthuis & Vlietland: De BIG-herregistratie verloopt niet goed.

Het examen is voor herintreders moeilijk en is bovendien verouderd en niet meer relevant.

19. Buurtzorg: Zet vakmanschap centraal

Er moet georganiseerd worden vanuit de beroepsethiek en het vakmanschap van professionals, bij voorkeur op basis van principes van zelforganisatie met zo laag mogelijke overheadkosten en zo min mogelijk bureaucratie.

beter werven in de zorg huub buijsMeer weten? Kom dinsdag 26 maart naar het Seminar Beter werven in de zorg:

Werving staat bovenaan de agenda van veel zorgorganisaties. Tijdens het Seminar Beter werven in de zorg op dinsdag 26 maart 2019 krijg je concrete tips om op korte, middellange en lange termijn jouw werving te optimaliseren. Met veel praktijkvoorbeelden, twee sprekers en twee inspirerende gastsprekers.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners