34% van de werknemers geeft baan een 7

Redactie Op 29 november 2012
Gem. leestijd 2 min 1564x gelezen
Deel dit artikel:

34% van de werknemers geeft baan een 734 procent van de werknemers in Nederland geeft zijn of haar baan gemiddeld een 7 als rapportcijfer. Werknemers werkzaam in de ICT en techniek zijn opvallend positief. Werknemers in de productiebranche geven hun baan het laagste rapportcijfer. Dit blijkt uit onderzoek van Unique onder ruim 3.000 respondenten.

Branche

In de ICT beoordeeld 43 procent zijn of haar baan met een 8, in de techniek is dat 42 procent. Deze cijfers wijken veel af van de landelijke trend, waar slechts 29 procent van de werknemers zijn of haar baan een 8 toekent. In de productiebranche kent maar liefst 13 procent van de werknemers zijn of haar baan het cijfer 2 toe, terwijl het landelijk gemiddelde van werknemers die hun baan beoordelen met een 2 op 0.5 procent ligt.

Contract

Opgesplitst naar het soort contract blijkt dat gedetacheerde werknemers meer tevreden zijn over hun baan: 42 procent geeft zijn of haar baan een 8. Bovendien worden er in deze groep de meeste voldoendes uitgedeeld. Werknemers met een nulurencontract geven juist de meeste onvoldoendes.

Leeftijd

Gekeken naar leeftijdscategorie beoordelen werknemers in de categorie van 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder hun baan het hoogst. Het gemiddelde ligt hier iets boven de 7. De overige leeftijdscategorieën kennen hun baan ongeveer hetzelfde cijfer toe, het gemiddelde ligt hier iets boven de 6.

Geslacht

Mannen en vrouwen geven hun baan ongeveer hetzelfde cijfer. Gemiddeld kennen zij hun baan een 7 toe, in lijn met de landelijke trend. Bij de hogere rapportcijfers is wel een klein verschil te ontdekken. 6 procent van de mannen geeft zijn baan een 9, tegenover 8 procent van de vrouwen.

Raymond Puts, algemeen directeur Unique: “Overall gezien is de Nederlandse werknemer behoorlijk tevreden over zijn baan. Althans, als je een 7 een goede score vindt. Eén van de oorzaken dat werknemers in de ICT en de techniek hun baan zo hoog waarderen, is dat er in die branches ondanks de crisis nog relatief veel werk te vinden is. Dat betekent dat mensen sneller van baan durven en kunnen wisselen wanneer ze niet op hun plek zitten. Verder is het opvallend dat niet de werknemers met een vast contract, maar juist gedetacheerde werknemers hun baan het hoogste rapportcijfer geven. Dit kan te maken hebben met het feit dat een vast contract tegenwoordig lang niet meer zoveel zekerheid geeft als vroeger.”

MKB Marktmonitor

Deze resultaten komen voort uit het kandidatenonderzoek van Unique. Dit is een onderdeel van de MKB Marktmonitor 2012, het grootste onderzoek onder MKB‘ers in Nederland, voor het vierde jaar uitgevoerd door Unique en TNO. Voor dit onderzoek wordt nu het veldwerk verricht. De resultaten worden in een onderzoeksrapport samengevat, dat begin 2013 verschijnt. Evenals vorig jaar zijn een aantal belangrijke resultaten van dit onderzoek vormgegeven in de infographic ‘Wat iedere werkgever moet weten’. Deze infographic is aan te vragen en te bekijken op d ict-ers,  e website van Unique.

Tags:
Deel dit artikel:

Onze partners Bekijk alle partners