5 manieren om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking

Peter Boerman Op 30 mei 2016
Gem. leestijd 3 min 2997x gelezen
Deel dit artikel:
5 manieren om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking

1 op de 6 mensen staat aan de kant vanwege een arbeidsbeperking. Maar je kunt hen best aan het werk krijgen, stelt Roland Blonk. En wel op deze 5 manieren.

Op een beroepsbevolking van 9 miljoen mensen staan 1,5 miljoen mensen aan de kant. En veel van hen komen niet zo makkelijk aan een baan. Volgens hoogleraar Roland Blonk is het zaak dat werkgevers hierin meer hun rol pakken. ‘Niet alleen vanuit de Participatiewet moeten zij hiermee aan de slag. Maar er liggen ook gewoon kansen. Werkgevers moeten beseffen dat ze best een nieuwe stap kunnen zetten en tegelijkertijd mogelijkheden kunnen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.’

Blonk geeft 5 manieren om mensen met een arbeidsbeperking een plek te bieden:

#1. Begin met de wil

‘Gemeenten en UWV investeren veel in re-integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, weet Blonk. ‘Maar je kunt sleutelen aan mensen wat je wilt, als er geen werkgevers zijn die hen in dienst willen nemen, schiet je weinig op. Bedrijven moeten dan ook de wil – de intrinsieke motivatie – hebben om deze mensen in dienst te nemen. Zonder werkgevers en ondernemers geen banen.

Werkgevers moeten zich realiseren dat ze niet slechter worden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als je bedrijf een afspiegeling is van de samenleving, vloeit daar misschien ook weer extra, ander werk uit voort. Hoe diverser je personeelsbestand, hoe groter je innovatiekracht.

Overigens red je het als bedrijf niet met “wil” alleen. Je moet ook kennis hebben over de arbeidsmogelijkheden van kwetsbare groepen. Heb je die kennis zelf niet in huis, ga dan eens te rade bij een arbeidsdeskundige. Ook de Bibliotheek arbeidsparticipatie en chronische ziekte – die in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) is ontwikkeld – is een handig hulpmiddel. Deze database biedt concrete en op wetenschappelijke leest gestoelde handvatten om de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte te vergroten.’

#2. Zet social return door

Blonk: ‘Bedrijven die meedoen aan overheidsaanbestedingen kennen de term vast wel: social return. Krijgen ze de opdracht, dan geldt vaak de voorwaarde dat ze 5 procent van de hoofdsom moeten besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een prima regeling, maar ik merk vaak dat ondernemingen stoppen met de social return zodra de opdracht afloopt. Jammer, want voor de medewerkers is het vaak funest: zij staan weer op straat en hebben er een faalervaring bij. En waarom zou je eigenlijk stoppen met social return: als iemand een waardevolle bijdrage levert aan je bedrijf, kun je dat toch gewoon doorzetten? Daarom wil ik bedrijven adviseren om niet alleen aan social return te doen om een opdracht te kijken. Als je een echte businesscase maakt van de inzet van kwetsbare groepen, zorg je voor een blijvend effect.’

#3. Denk in ketens

Bedrijven die in ketens durven denken, komen verder, zegt Blonk. ‘Daar ben ik heilig van overtuigd. Laat die leergierige medewerker nou gewoon een opleiding volgen, ook al kan dat betekenen dat hij uiteindelijk je bedrijf verlaat. Blijft hij, dan pluk je sowieso de vruchten van die opleiding. En als hij toch vertrekt, hoeft dit geen negatieve gevolgen te hebben. Je kunt immers een nieuwe medewerker aannemen, die bijvoorbeeld heel blij is met de kans je die hem biedt. En die kans met beide handen wil grijpen. Investeren in medewerkers komt – hoe dan ook – altijd de innovatiekracht van je bedrijf ten goede.’

#4. Kijk naar de regio

Denk niet alleen aan wat jouw bedrijf nodig heeft, maar kijk ook naar de regio waar je bedrijf is gevestigd, adviseert Blonk. ‘In de Botlek zijn bijvoorbeeld op dit moment meer dan 3.000 specialistische vacatures op mbo-niveau. Bedrijven in dit gebied zijn dringend op zoek naar goede arbeidskrachten. Door samen te werken –  met andere bedrijven, gemeenten, het UWV en experts – kun je elkaar verder helpen.’

#5. Gebruik bestaande expertise

‘Als werkgever hoef je niet zelf het wiel uit te vinden, maar maak gebruik van bestaande expertise. Arbeidsdeskundigen beschikken bijvoorbeeld over enorm veel kennis over hoe je werk kunt aanpassen en hoe je werkvoorzieningen kunt inzetten om kwetsbare mensen productiever te maken. Je kunt natuurlijk ook te rade gaan bij een sociale onderneming of erover in gesprek gaan bij een branchebijeenkomst. Misschien ontdek je wel onverwachte dingen of leggen ze verbanden die je zelf niet ziet.’

blonkRoland Blonk is onderzoeker bij TNO en bijzonder hoogleraar aan de universiteit Utrecht.

Meer over de Participatiewet en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt?

Foto via Flickr.com

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners