De 7 afkortingen die je moet kennen als je personeel inhuurt

Peter Boerman Op 26 mei 2016
Gem. leestijd 3 min 7365x gelezen
Deel dit artikel:
De 7 afkortingen die je moet kennen als je personeel inhuurt

MSP, SOW, VMS, TTA, TTM, RPO en DBA: wie zich in de wereld van de inhuur verdiept, komt al snel in een hele verzameling afkortingen terecht. Maar wat betekenen ze? We pikken de 7 belangrijkste eruit.

Mark Bassie en Marleen Deleu onderzochten de Nederlandse en Belgische inhuurmarkt. Zij constateren dat de markt van inhuur van vast en flexibel personeel steeds meer in elkaar schuiven. En passant legt Bassie ook graag de 7 meest voorkomende acroniemen even uit…

#1. MSP

Kort voor: Managed Service Providers. Dit zijn externe partijen die bedrijfsprocessen omtrent de inhuur en selectie van talent overnemen van opdrachtgevers met als doel meer efficiëntie of lagere kosten. Om de verantwoordelijkheden gestructureerd over te hevelen naar een externe partij, maakt men vaak gebruik van een VMS (zie #3). Als het gaat om inhuur gaat het vaak om partijen die voor een bedrijf de hele administratieve rompslomp op zich nemen, maar bijvoorbeeld ook de regie van de werving van kandidaten voor de klant verzorgen. Zo’n MSP is een strategische partner aan wie (uiteindelijk) de organisatie wordt uitbesteed van de gehele inhuurketen, van aanvraag tot en met facturatie. Meestal is de MSP overigens meer bezig om de juiste leveranciers van kandidaten te selecteren en hun prestaties te monitoren dan met de selectie van de kandidaten zelf; die fase ligt meestal nog bij de opdrachtgever.

#2. SOW

Kort voor: Statement of Work. Recente ontwikkeling die terug te vinden is in steeds meer MSP-programma’s. SOW houdt in dat er afspraken worden gemaakt over de output (het resultaat) van de inhuur van een team in plaats van over de input. Verwacht wordt dat door de wet DBA (zie #7) het aantal MSP-programma’s met een SOW nog verder toeneemt.

#3. VMS

Kort voor: Vendor Management Systemen. De MSP werkt doorgaans met een VMS om de hele inhuur te administreren, van de vacature tot en met de facturatie, en hierover te rapporteren. Dit levert de klant én de leveranciers transparantie op en waarborgt de uniformiteit. Desgewenst zorgt de MSP voor een geconsolideerde factuur namens alle leveranciers (uiteraard op voorwaarde dat dit wettelijk is toegelaten).

#4. TTA

Kort voor: Total Talent Acquisition. Een duidelijke trend voor veel MSP’s, waarbij de klant hen vraagt voor het werven van vast én flex. Ofwel: RPO (#6) en MSP (#1) groeien naar elkaar toe. De grote internationale spelers bieden dit allemaal al aan, maar recent is te zien dat ook puur Nederlandse spelers vergaande samenwerkingsafspraken hierover hebben gemaakt. Zo heeft Compagnon (vast) recent een samenwerking bekend gemaakt met Staffing Management Services (flex), en deed Sterksen iets soortgelijks met FastFlex.

#5. TTM

Kort voor: Total Talent Management. Total Talent Management gaat nog een stap verder dan TTA en geeft ook meer aandacht aan de ontwikkeling en het koesteren van alle aanwezige talenten bij de opdrachtgever. Hierbij wordt vrijwel het volledige HR-proces aan een externe dienstverlener uitbesteed.

#6. RPO

Kort voor Recruitment Process Outsourcing. Een al langer bestaande trend waarbij externe partijen geheel of gedeeltelijk de recruitmentactiviteiten van een organisatie overnemen. In tegenstelling tot de klassieke activiteiten van een werving- en selectiebureau is een RPO-leverancier veel vaker geheel of gedeeltelijk geïntegreerd in het recruitmentproces van de organisatie. De organisatie van de werving- en selectieactiviteiten vindt doorgaans niet plaats onder de vlag van de leverancier, maar onder de vlag van de klant.

#7. DBA

Kort voor: Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie, een wet die sinds 1 mei de VAR vervangt. Een vrijwaring vooraf, zoals de VAR dat in het verleden deed, is geen mogelijkheid meer. In plaats daarvan wordt per sector gewerkt met een zogenaamde modelovereenkomst, een standaard, door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Als er exact gewerkt wordt volgens de overeenkomst ontstaat er geen (fictieve) dienstbetrekking tussen inlener en professional.

Door de wet DBA kan het aantal SOW-programma’s (#2) in Nederland wel eens sneller groeien, omdat er dan geen discussie is met de Belastingdienst over verkapte dienstverbanden.

Lees ook:

Foto via Flickr.com

 

Tags:
Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners