Iemand aannemen? Deze 7 regelingen leveren (veel) geld op

Peter Boerman Op 17 januari 2017
Gem. leestijd 4 min 4798x gelezen
Deel dit artikel:
Iemand aannemen? Deze 7 regelingen leveren (veel) geld op

Wie iemand in dienst neemt, komt vaker in aanmerking voor subsidie dan hij misschien denkt. Daarom hierbij: 7 (nieuwe) regelingen die direct geld kunnen opleveren.

Ruim 36 procent van de Nederlandse werkgevers weet niet voor welke sociale regelingen ze in aanmerking komen als ze iemand in dienst nemen, blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson. Bovendien ontdekt 46 procent achteraf dat ze bepaalde regelingen hebben gemist. Zonde, want waarom zou je het geld laten liggen? En belangrijker nog: waarom zou je goed arbeidspotentieel uit pure onwetendheid onbenut laten? Daarom bij dezen: een (niet volledig) overzicht van 7 (veelal nieuwe) regelingen die direct geld kunnen opleveren.

#1. Nieuw: lage-inkomensvoordeel (LIV)

Voor wie? Werkgevers die mensen in dienst nemen die tussen 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen en jaarlijks minimaal 1.248 uur werken.

Hoe precies? Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2017 profiteren van het zogeheten ‘lage-inkomensvoordeel’. Dit betekent dat zij lagere loonkosten kunnen krijgen voor werknemers die tot 125 procent van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. Dit maakt het aantrekkelijker om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het loonkostenvoordeel kan oplopen tot 2.000 euro per werknemer per jaar. Een aparte aanvraag indienen hoeft niet: de Belastingdienst keert automatisch uit.

Meer informatie? Op de site van de Rijksoverheid.

#2. Nieuw: no-risk verlaagd naar 56 jaar

Voor wie? Werkgevers die mensen ouder dan 56 jaar in dienst nemen.

Hoe precies? De leeftijd van de zogeheten ‘no-riskpolis’ gaat tijdelijk omlaag naar 56 jaar. Voorheen moest de werknemer die voor deze regeling in aanmerking kwam geboren zijn voor 8 juli 1954. Deze verlaging is bedoeld om de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt te versterken.

Werknemers die vanaf dat moment langer dan een jaar een WW-uitkering hebben en weer aan het werk gaan, hebben recht op zo’n no-riskpolis. Dat betekent dat uitkeringsinstantie UWV het ziekengeld voor haar rekening neemt wanneer een werknemer langdurig ziek wordt. Die bepaling moet werkgevers die huiverig zijn dat oudere personeelsleden vaker en langer ziek zijn over de streep trekken om toch ouderen in dienst te nemen.

Meer informatie? Kamerbrief actieplan werkloosheid onder 50-plussers

#3. Nieuw: no-risk voor onbepaalde tijd

Voor wie? Werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen.

Hoe precies? Werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen, kunnen van de gemeente een zogeheten ‘no-riskpolis’ krijgen. Met zo’n polis hoeft de werkgever geen loon door te betalen als een arbeidsgehandicapte werknemer ziek wordt. Nieuw is dat de no-riskpolis sinds begin dit jaar voor onbepaalde tijd geldig is, terwijl dit voorheen slechts voor 5 jaar gold.

De ‘no-risk voor onbepaalde tijd’ is een van de maatregelen om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Werkgevers kunnen voor zulke medewerkers ook loonkostensubsidie van de gemeente krijgen, net als voor mensen die beschut werk op basis van de Participatiewet doen. Zulke loonkostensubsidie (maximaal 70% van het wettelijk minimumloon) compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (de zgn. loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. En dat allemaal zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie? Bij de Rijksoverheid.

#4. Nieuw: no-risk vervroegde inzet ziektewet

Voor wie? Werkgevers die zogeheten ‘Vangnetters’ in dienst nemen: mensen die werken, maar toch een hoog (gepercipieerd) ziekterisico hebben, dan wel langdurig zieke uitzendkrachten, dan wel zieke werknemers wiens tijdelijke contract afloopt, en dus als zodanig ook niet vallen onder de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Hoe precies? Om werkgevers te stimuleren meer ‘vangnetters’ in dienst te nemen is er vanaf 1 januari de mogelijkheid om met terugwerkende kracht aanspraak te maken op ziekengeld op basis van de no-riskpolis. De regeling is van toepassing op bijvoorbeeld 35-minners, die in dienst worden genomen en voor minimaal 52 weken aansluitend arbeidsongeschikt raken in de eerste 5 jaar van het dienstverband. De regeling betreft een experiment en is geldig tot 1 januari 2022.

Meer informatie? Op de site van de Rijksoverheid.

#5. Loondispensatie bij Wajongers

Voor wie? Werkgevers die jongeren in dienst nemen die door een ziekte of handicap moeilijk of niet kunnen werken, de zogeheten Wajongers.

Hoe precies? Als je een Wajonger aanneemt, betaal je slechts een deel van het salaris van deze jonggehandicapte, dankzij loonkostensubsidie (zie ook #3). Je kunt ook loondispensatie aanvragen. Dan betaal je de werknemer (tijdelijk) minder loon. Hoe hoog dat deel is, wordt bepaald door een arbeidsdeskundige. Het UWV neemt de rest van het loon voor zijn rekening.

Ook financieel interessant hier te noemen is de zogeheten ‘proefplaatsing’: als je twijfelt of een Wajonger kun je hem of haar 2 maanden voor je laten werken, met behoud van uitkering. Je hoeft dan geen salaris te betalen. De proefplaatsing is overigens niet geheel vrijblijvend, want je moet wel beloven dat je de intentie hebt om de Wajonger in kwestie bij gebleken geschiktheid een contract van minimaal zes maanden aan te bieden. Een nieuwe proeftijd is dus niet mogelijk.

Meer informatie? Op werk.nl.

#6. Premievrijstelling marginale arbeid

Voor wie? Voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde voor minder dan 6 aaneengesloten weken in dienst neemt.

Hoe precies? Als je een uitkeringsgerechtigde minder dan 6 aaneengesloten weken in dienst neemt, kun je vrijgesteld worden van de premies werknemersverzekeringen. Dit is mogelijk interessant voor werkgevers die te maken hebben met piekperioden, bijvoorbeeld in de landbouw.

De regeling loopt overigens wel op zijn laatste benen. In de praktijk zetten de meeste werkgevers voor kortdurende werkzaamheden liever uitzendkrachten dan uitkeringsgerechtigden in. En die voldoen niet aan de voorwaarden voor de premievrijstelling marginale arbeid. De regeling komt in 2018 te vervallen. Dan treedt het systeem van zogeheten loonkostenvoordelen (LKV’s) in werking, waarmee het financieel interessant moet worden om oudere uitkeringsgerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking of mensen die onder de Participatiewet vallen in dienst te nemen.

Meer informatie? Op de site van het Ondernemersplein.

#7. Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Voor wie? Werkgevers die nog niet precies weten of ze willen en kunnen werken met doelgroepen die in de regelingen hierboven omschreven zijn.

Hoe precies? Het UWV komt (kosteloos) langs om in de bestaande werkprocessen te zoeken naar eenvoudige werkzaamheden. Deze worden dan vervolgens gecombineerd tot een nieuw takenpakket, waar een geschikte kandidaat uit de doelgroep bij wordt gezocht.

Meer informatie? Bij het WerkgeversServicepunt in jouw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

Meer van zulke verhalen?

Lees elke week de Nieuwsbrief van Werf& en blijf op de hoogte van alles wat er gebeurt op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment! Doe het nu, het is gratis en je mist nooit meer iets!

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners