8 tips voor een succesvolle talentpool

Werf& gastredacteur Op 29 augustus 2013
Gem. leestijd 3 min 3885x gelezen
Deel dit artikel:
8 tips voor een succesvolle talentpool

Het succes van een talentpool wordt bepaald door de uitvoer; de communicatie met de leden. Hoe bouw je een vertrouwensband op met je kandidaten? Ik geef je acht tips voor een succesvolle talentpool.

1. Zorg voor financiële ondersteuning vanuit het management

In mijn bijdrage ‘succesvol een talentpool opzetten in 6 stappen’ vertelde ik je dat draagvlak vanuit het management essentieel is om te starten met het opzetten van een talentpool. Een talentpool wordt namelijk opgezet met het oog op de lange termijn. Om draagvlak te realiseren kan een business case ontwikkeld worden waarin de voordelen van een talentpool naar voren komen. Op basis van de business case dient het management overtuigd te worden om financiën en tevens tijd vrij te maken voor zowel het opzetten als het onderhouden van de talentpool.

2. Stem taakverdeling af

Geadviseerd wordt om één persoon verantwoordelijk te maken voor de uitvoer van het communicatiehandboek. Deze persoon is eindverantwoordelijk dat de taken succesvol en tijdig uitgevoerd worden. Subtaken kunnen ook neergelegd worden bij collega’s of externe partijen. De taakverdeling dient intern goed afgestemd te worden. Wie is verantwoordelijk voor het aanleveren van content voor een nieuwsbrief? Wie reageert er op mails met vragen van kandidaten? Een aantal kleine voorbeelden van taken waarvan de verantwoordelijkheid afgestemd dient te zijn.

3. Bepaal de toelatingseisen voor toetreding tot talentpool

Op basis van de strategische personeelsprognose kun je inschatten naar wat voor profielen je de komende jaren op zoek bent. Probeer met name te investeren in profielen waarvan verwacht wordt dat deze de grootste problemen op zullen leveren en waarop de focus in de werving ligt. Laat enkel kandidaten toe die passen binnen het profiel en de cultuur van het bedrijf. De kandidaat moet ook geïnteresseerd zijn in jouw organisatie om onderdeel uit te mogen maken van de talentpool. Door enkel kandidaten toe te laten die voldoen aan deze eisen voorkom je dat er onnodig tijd en geld geïnvesteerd wordt in kandidaten waarvan de kans op een match zeer beperkt is.

 4. Communiceer persoonlijk

Je kunt niet communiceren met een bedrijf, je communiceert met een persoon binnen het bedrijf. De kandidaten willen weten met wie ze communiceren. Dus met jou als recruiter. De communicatie geef je hierdoor een persoonlijk karakter. De kandidaat kan bijvoorbeeld op LinkedIn opzoeken met wie hij of zij communiceert. De drempel om contact op te nemen wordt door persoonlijke communicatie lager.

5.  Communiceer authentiek

Als vervolg op stap 4 is het niet alleen belangrijk dat je vanuit de persoon communiceert, ook authenticiteit wordt gewaardeerd. Blijf dicht bij wie je zelf bent en vertel een ‘echt’ verhaal over het bedrijf. Voorkom dus dat het een promotioneel praatje wordt. Dit is namelijk wat de kandidaat aan moet spreken en op basis waarvan de keuze wordt gemaakt om voor jouw organisatie te komen werken, of niet. Met het verzenden van standaardmails bespaar je veel tijd. Maar met deze vorm van communicatie bouw je geen relatie op met de kandidaat.

6.  Zorg voor interactie

Er is al genoeg geschreven over het nut en de noodzaak van het creëren van interactie met kandidaten. Dat geldt dus ook binnen talentpools. Door interactie met kandidaten, kom je ook meer te weten over de kandidaat. Zoals Kevin Wheeler het verwoordt: “The more you know about a candidate and the more a candidate knows about you, the more likely you are to hire the right person”.

 7.  Bied meerwaarde

Het klinkt erg logisch dat je meerwaarde dient te bieden. Deze meerwaarde wordt echter niet vaak geboden. Kandidaten bedenken zich altijd voordat ze lid worden van een talentpool: What’s in for me? Bepaal op voorhand welke meerwaarde je kunt bieden en draag deze meerwaarde ook uit. Hierbij gaat het enerzijds om de content die je deelt, anderzijds ook om de manier van communiceren met de leden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de snelheid van reageren op mails.

 8. Toon oprechte interesse

Een talentpool is met name gericht op het beter leren kennen van elkaar en op het ontwikkelen van een (vertrouwens)band. Toon daarom oprechte en persoonlijke interesse in de kandidaat. Iedere kandidaat heeft een eigen verhaal en achtergrond. Door oprechte interesse te tonen verklein je de afstand tussen de jou en de kandidaat. Je leert de kandidaat tevens beter kennen.

Maak van jouw talentpool een succes!

Middels de bovengenoemde 8 tips kun je aan de slag om van jouw talentpool een succes te maken. Als rode draad door al deze tips zit het verkleinen van de afstand tussen de kandidaat en jou; het opbouwen van een band met elkaar. Je toont jezelf een goed werkgever om voor te werken en vergroot hiermee de kans dat het talent niet voor je concurrent maar voor jou bedrijf kiest. Talentpools dragen sterk bij aan het verbeteren van je wervingsresultaten.

Over de Auteur

Teun Smulders is als partner van Natural Talent gepassioneerd van het optimaliseren van Campus Recruitmentbeleid bij bedrijven. Hij is expert op het vlak van het aantrekken van studenten en starters en duurzaam recruitmentbeleid.

 

 

 

Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners