Aantal vacatures voor ambtenaren in 7 jaar gehalveerd

Peter Boerman Op 29 oktober 2015
Gem. leestijd 3 min 1312x gelezen
Deel dit artikel:
Aantal vacatures voor ambtenaren in 7 jaar gehalveerd

Het aantal vacatures dat de overheid aanbiedt, ligt dit jaar ongeveer op de helft van het niveau van 2008. Destijds waren het er nog zo’n 36.000, nu wordt nog maar net 20.000 vacatures per jaar gehaald.

De sterke afname van het aantal vacatures bij de overheid heeft enerzijds te maken met het feit dat het Rijk, de provincies, de gemeentes, Politie en Defensie enerzijds steeds minder banen te vergeven hebben, en anderzijds met het feit dat mensen er ook steeds langer doorwerken. Het UWV, dat de cijfers vandaag bekend maakt in een sectorbeschrijving, verwacht dat het aantal vacatures de komende jaren nog wel licht toeneemt, maar alsnog ver verwijderd blijft van het niveau van voor de crisis.

vacatures overheid

Krimp werkgelegenheid houdt aan tot 2017
In 2014 werkten ruim 412 duizend medewerkers bij de overheid, dat is een kleine 50 duizend minder dan in 2004, ofwel een krimp van 11 procent. Vooral de gemeentelijke en provinciale overheden zijn kleiner geworden: zij doen hun werk met ruim 20 procent minder personeel dan 10 jaar geleden. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren.

overheid wgh
(De cijfers in de grafiek gaan over banen in de overheid, volgens de zogenaamde SBI-standaard-bedrijfsindeling. Hierdoor wijkt het totaal iets af van de genoemde cijfers)

Wel vraag naar technici, ict’ers en financieel specialisten
Hoewel er sprake is van afname van werkgelegenheid en minder vacatures, heeft de overheid wel ruimte voor technici op mbo-, hbo- en wo-niveau, zoals bijvoorbeeld inspecteurs technische installaties, technologen en hydrologen. Op ict-gebied is er vraag naar onder meer hoogopgeleide programmeurs, securityspecialisten en businessanalisten. Ook aan financieel specialisten, zoals controllers, fiscalisten en (register) accountants is behoefte. Er is sprake van een behoorlijke mismatch: zo wil de Belastingdienst enerzijds afslanken met 5.000 mensen (een kwart van het totaal), maar is er anderzijds wel plek voor ongeveer 1.500 nieuwe data-analisten.

Steeds meer hoogopgeleiden

Het UWV verwacht daarnaast dat het aandeel hoger opgeleiden bij de overheid verder toeneemt de komende jaren, door onder andere digitalisering van werkprocessen. In 2013 had al bijna de helft van de overheidsmedewerkers een opleiding op hbo- of universitair niveau afgerond, tegenover 34 procent voor de beroepsbevolking als geheel. Het aandeel lager opgeleide medewerkers ligt met 11 procent bij de overheid relatief laag ten opzichte van de gehele beroepsbevolking (22%) en hierin is een dalende trend waar te nemen.

overheid 2 opleiding
Nog steeds belangrijke werkgever

Ondanks de krimp blijft de overheid overigens wel een belangrijke werkgever. Ongeveer 5 procent van alle werkenden werkt bij de overheid, zo meldt het rapport. Utrecht, Noord-Holland-Noord en – hoe verrassend – de regio Den Haag kennen het grootste aandeel overheidsbanen.

overheid aandeel

Foto boven via Flickr.com

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners