Home Praktijk ABU inventariseert de wensen van de werving- en selectiebranche

ABU inventariseert de wensen van de werving- en selectiebranche

614 keer
1
abu brede huis van werk

De ABU onderzoekt momenteel of er behoefte is aan een apart platform voor de ondernemers in de werving- en selectiebranche. Daarvoor is een inventarisatie gaande naar de gezamenlijke wensen in de branche.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen doet de inventarisatie in het kader van het plan om het ’Brede Huis van Werk’ op te richten. Het idee is intermediairs op de arbeidsmarkt met elkaar te binden per vorm van dienstverlening: van zzp-dienstverleners en MSP’s tot – mogelijk dus – werving- en selectiebureaus. Die bedrijven verenigen zich dan met elkaar op het gezamenlijke belang en vraagstukken die in hun eigen branche spelen. Het ‘Brede Huis van Werk’ moet te zijner tijd dan de vertegenwoordiger worden van ál die intermediairs op de arbeidsmarkt. De ABU trekt 3 jaar uit om te onderzoeken of dit haalbaar is.

Digitalisering als hot topic

Uit een eerste kennismaking, recent bij ABN Amro, bleek dat vooral de digitalisering als hot topic in de werving- en selectiebranche wordt gezien. Ook zijn veel partijen aan het zoeken naar een goed businessmodel, en is de Candidate Experience bij de verschillende bureaus een belangrijk onderwerp van gesprek.

‘veel bureaus zoeken een goed businessmodel, en een uitstekende Candidate Experience’

Veel versnippering

Annette Zomerdijk, die voor de ABU de inventarisatie uitvoert, vertelt dat vooral de ‘versnippering’ in de branche haar is opgevallen. ‘Er zijn heel veel heel kleine bedrijven in de werving en selectie, heel anders dan bijvoorbeeld in de uitzendsector. De toetredingsdrempel is ook veel lager. Je zet bij wijze van spreken een bord in de tuin, en je hebt een werving- en selectiebureau.’

Eerder branche- dan beroepsvereniging

Maar al die bureaus hebben dus mogelijk wel wat gezamenlijks, zegt ze. En haar rol is nu om te kijken of daar iets uit kan komen. Géén beroepsvereniging, zegt ze. ‘Eerder een branchevereniging, voor ondernemers die werving en selectie als hun core business hebben.’

Eerst belangstelling inventariseren

Werving- en selectiebureaus met minstens 5 medewerkers, die belangstelling hebben voor het platform, mogen zich bij Zomerdijk melden, zegt ze. ‘We voeren gesprekken in de markt om te kijken of en waarin de belangstelling voor een platform werving en selectie ligt. Op basis daarvan organiseren we eventueel verdiepende sessies. Als er een gezamenlijkheid blijkt waar de oprichting van een platform uit voortvloeit, dan is mijn rol vooral om het platform daarin – waar het kan – te faciliteren.’

Lees ook:

1 REACTIE

  1. Tsja… ik weet niet zo goed wat ik hier van moet denken/vinden.

    De ABU ziet een ongeorganiseerde recruitmentbranche en gaat aan die branche zelf vragen of er behoefte is aan een “branchevereniging”. Los van een kreet: “Het is geen beroepsvereniging , eerder een branchevereniging” komt het niet. Dit klinkt wel als een heel pragmatische aanpak zonder een visie.

    Ik zou juist denk dat een beroepsvereniging met accreditatie van recruiters (vgl met PRINCE2 voor projectmanagemement) meer aansluit bij de tijdsgeest en wat de markt nodig heeft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here