Bedrijfsleven kritisch over mbo en hbo

Peter Boerman Op 11 februari 2013
Gem. leestijd 3 min 1722x gelezen
Deel dit artikel:

Slechts een op de zeven ondernemers vindt dat beroepsopleidingen goed opgeleide mensen afleveren, zo blijkt uit een enquête van TNS Nipo. Het bedrijfsleven dringt er sterk op aan niet alleen de kwaliteit te verbeteren, maar ook het technisch onderwijs aantrekkelijker te maken voor jongeren.

De bouw het meest positief

Voor hun maandelijkse onderzoek naar het ondernemersvertrouwen vroeg dit bureau ook naar het oordeel van bedrijven over het onderwijs. En ook al is het merendeel dus niet onverdeeld positief, toch is slechts acht procent van de gepeilde bedrijven uitgesproken slecht te spreken over de beroepsopleidingen in hun regio.

In de bouw is men het meest positief over de inzetbaarheid van schoolverlaters, terwijl horecaondernemers het slechtst te spreken zijn over jongeren die net van school komen.

Structureel tekort aan technisch personeel

Aanleiding voor de onderwijsvragen was het nieuws vorige maand dat twee Rotterdamse regionale opleidingscentra zichzelf gaan opsplitsen. Dat bracht een brede discussie over een kwaliteitsverbetering binnen het beroepsonderwijs op gang. Daarbij werd door werkgevers vooral gepleit voor een impuls om technische opleidingen aantrekkelijker te maken voor jonge leerlingen. Sommige arbeidsmarkteconomen, zoals de Tilburgse wetenschapper Ton Wilthagen, pleiten er zelfs voor studenten van een technische universiteit minder collegegeld te laten betalen.

Zelfs in de bouw gebrek aan vaklieden

Dat tekort doet zich nu al voelen, ondanks de stijgende werkloosheidscijfers op de arbeidsmarkt. Bijna een derde van de meer dan 1100 ondervraagde ondernemers geeft in het onderzoek van TNS Nipo aan dat ze het moeilijk vinden om geschoold personeel aan te trekken. Zelfs in de bouw, die een van de sectoren is die het zwaarst getroffen zijn door de economische malaise, wordt geklaagd over een gebrek aan vaklmensen, maar liefst 43% van de ondernemers in deze branche geeft aan dat ze slecht aan goede mensen kunnen komen. Dat is net zoveel als binnen de industrie.

Het bedrijfsleven voorziet de komende jaren een groot structureel tekort aan personeel, van lassers tot universitair geschoolde werktuigbouwkundigen. Desalniettemin blijkt uit recent onderzoek dat het bij ruim 40% van de scholen het aantal uren techniekonderwijs aanzienlijk is afgenomen.

Techniek in de Cito-toets

De belangstelling van jongeren voor technisch onderwijs kan wel een impuls gebruiken. Dat begint al bij het basisonderwijs. In Rotterdam heeft de Rotterdamse wethouder Onderwijs Hugo de Jonge een manier bedacht om leerlingen in het basisonderwijs meer in contact te brengen met techniek. Hij heeft 6000 basisschoolleerlingen de mogelijkheid gegeven een excursie te maken naar de bedrijven in de omliggende haven. “Het zijn de werkgevers die bij ons hebben aangeklopt. Wij zijn vervolgens het gesprek aangegaan met schoolbesturen. Het zou mooi zijn om de match beter op gang te brengen”, zegt De Jonge.

Emeritus hoogleraar Louis Tavecchio: “Er is op basisscholen vrijwel geen aandacht voor techniek. Kijk naar de Cito-toetsen die in groep 7 en 8 worden afgenomen. Daar zit één rekenvak bij en vijf taalvakken. Totaal niets aan techniek. Wij belonen kinderen als ze goed zijn in rekenen en vooral in taal. Maar of ze technische aanleg hebben, wordt zelfs niet gemeten in de Cito-toets. ” Ook is er volgens hem bij de huidige leerkrachten in het algemeen weinig kennis van en affiniteit met techniek.

Daarom heeft de regering nu een maatregel genomen, om ook in het Pabo-aanbod voor de aanstaande leerkrachten meer wetenschap en techniek in het vakkenpakket toe te voegen.

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners