Bedrijven willen investeren in meer vrouwen in techniek

Peter Boerman Op 28 oktober 2013
Gem. leestijd 2 min 1871x gelezen
Deel dit artikel:
Bedrijven willen investeren in meer vrouwen in techniek

Ondanks de huidige economische crisis zien veel technische bedrijven de noodzaak om te investeren in een groep werknemers die zij van oudsher minder goed kennen. Dit blijkt uit een representatieve steekproef onder honderd technische bedrijven die de m/v-bedrijvenscan van TechniekTalent.nu invulden. De scan werd ontwikkeld door de VHTO.

Ook kleine bedrijven richten zich op vrouwelijke technici

Van de ondervraagde bedrijven, geeft maar liefst 58 procent aan dat zij willen investeren in meer vrouwen in technische functies. De bereidheid tot investering in vrouwen in technische functies is hoger bij bedrijven waar al vrouwen in deze functies werkzaam zijn (68%). Echter, ook 44% van de bedrijven die nog geen vrouwen op technische functies in dienst hebben, willen graag investeren in vrouwelijk personeel en dat stemt positief. Zeker omdat de helft van de bedrijven die de scan hebben ingevuld een klein personeelsbestand heeft (0-50).

Interesseren, enthousiasmeren en faciliteren

Ondanks de huidige economische situatie ziet een aanzienlijk deel van deze bedrijven dus een belang om te investeren in een groep werknemers die zij van oudsher minder goed kennen. “Het interesseren, enthousiasmeren en faciliteren van groepen die van oudsher minder bekend zijn met technische bedrijven en opleidingen is van levensbelang voor de Nederlandse economie. De trend zet zich nu voort dat veel bedrijven uit de technische sector ook zelf erkennen dat investeren in vrouwen van groot belang is. Niet alleen voor de Nederlandse economie maar ook voor hun eigen bedrijf”, aldus de voorzitter van TechniekTalent.nu, André van der Leest.

Femme Tech Bedrijven Award

De uitreiking van de Femme Tech Bedrijven Award sluit aan bij deze trend. Deze award wordt op 12 november toegekend aan bedrijven in vier technische sectoren (de metaalbewerking, metaalelektro, procesindustrie en installatietechniek), die investeren in (meer) vrouwen in hun bedrijf. Een vakjury onder leiding van Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van FME-CWM, bepaalt de winnaars. Ineke Dezentjé-Hamming-Bluemink: “In de techniek hebben we grote behoefte aan goede vakkrachten. Juist ook voor vrouwen zijn er legio mogelijkheden voor een mooie carrière in onze sector.”

Instroom aanzienlijk lager dan de vraag

Door de toenemende krapte op de technische arbeidsmarkt in de komende jaren, komen de arbeidsproductiviteit en de winstgevendheid van het technisch bedrijfsleven onder druk te staan. Dat is ook gebleken uit de ‘Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013′ die SEO Economisch Onderzoek recent heeft opgesteld in opdracht van TechniekTalent.nu. De verwachte instroom in technische beroepen ligt volgens dit onderzoek de komende vijf jaar minstens 33.000 arbeidskrachten lager dan de vraag naar nieuw technisch personeel.

Onvervulde vacatures

Een deel van de technische bedrijven vangt de tekorten nu al op door het aannemen van buitenlandse werknemers, het uitbreiden van arbeidsuren van zittend personeel en het langer in dienst houden van oudere werknemers. André van der Leest: “In uiterste gevallen worden vacatures in het geheel niet vervuld en kunnen minder opdrachten worden aangenomen. Een krappe arbeidsmarkt kan de groei van de productie in technische bedrijven remmen, hetgeen ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit en winstgevendheid. Samenwerking blijft volop nodig om de instroom van nieuwe technici te vergroten.”

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners