Geen beleid tegen discriminatie? Dan riskeer je straks een boete

Peter Boerman Op 23 november 2018
Gem. leestijd 2 min 1348x gelezen
Deel dit artikel:
Geen beleid tegen discriminatie? Dan riskeer je straks een boete

Recruiters moeten meer gaan doen om discriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. Als ze hiervoor geen beleid hebben, riskeren ze straks zelfs een boete.

Dat staat in een implementatieplan, dat staatssecretaris Tamara van Ark (SZW, VVD) heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. ‘We moeten allemaal kunnen meedoen met werk, ongeacht leeftijd, achtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap’, zei ze bij de presentatie daarvan. ‘Bewust of onbewust, de impact van ongelijke kansen is groot en ongewenst. Arbeidsmarktdiscriminatie moeten we daarom stevig aanpakken.’

Er komen boetes aan

De Inspectie SZW gaat onder meer erop toezien of werkgevers zo’n beleid hebben. De inspectie wordt via een wetswijziging zelfs speciaal bevoegd om bestuursrechtelijk op te treden op dit terrein als daarvoor aanleiding is. Oftewel: ze mogen straks boetes uitdelen als de zaak niet op orde is. “Het is heel belangrijk dat een jongere die hard zijn best doet werk te krijgen merkt dat het niet uitmaakt wat zijn achternaam is”, aldus Van Ark. “Mensen willen beoordeeld worden op hun kwaliteiten en dat recht hebben ze ook.”

‘een jongere die hard zijn best doet werk te krijgen, moet merken dat zijn achternaam niet uitmaakt’

Vooruitlopend op de wetswijziging gaat de Inspectie komend jaar al verkenningen doen bij werkgevers en intermediairs. Van Ark wil ook de kennis over en bewustwording van de impact van discriminatie en ongelijke kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dan gaat het overigens niet alleen om discriminatie bij werving en selectie, maar ook om beloningsdiscriminatie bij vrouwen, zwangerschapsdiscriminatie, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie van mensen met een beperking en discriminatie op achtergrond.

En ook uitzend- en recruitmentbureaus worden belicht

De staatssecretaris bekijkt ook wat de Inspectie SZW kan doen bij de werving en selectie door derden, zoals uitzend- en recruitmentbureaus. Bij de voorgenomen wetswijziging kijkt ze bovendien naar de rol van geautomatiseerde systemen en algoritmen, meldt zij in haar brief over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

‘Het gaat nu om beleid: bedrijven moeten daarover gaan nadenken, het opschrijven en laten zien’

“Discriminatie gaat vaak onbewust. Maar of het nu bewust of onbewust gebeurt, de impact is heel groot. Het gaat nu specifiek om beleid: wat doen bedrijven om het te voorkomen? Ze moeten daarover gaan nadenken, het opschrijven en laten zien”, aldus een woordvoerder namens de staatssecretaris.

Radar hielp het debat ontbranden

Een katalysator voor de nieuwe plannen was de media-aandacht voor discriminatie door uitzendbureaus afgelopen januari, na een onderzoek door tv-programma Radar. Wanneer het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer kan, is overigens nog niet bekend. Discriminatie op de werkvloer tegengaan was al wel opgenomen in het regeerakkoord. Deze brief is nu de uitwerking ervan.

Onderzoeken en bewustwordingscampagne

De staatssecretaris heeft voor haar nieuwe beleid overigens onderzoek laten doen door zowel Movisie als TNO. Ook het SCP heeft inzichten gebundeld en gedeeld uit diverse studies naar arbeidsmarktdiscriminatie. Begin volgend jaar start bovendien een meerjarig bewustwordingsprogramma met bijeenkomsten en (deel)campagnes over discriminatie op de arbeidsmarkt en de impact van onbewuste vooroordelen op werving en selectie.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners