Budget struikelblok voor employer branding

Peter Boerman Op 28 oktober 2011
Gem. leestijd 2 min 2100x gelezen
Deel dit artikel:

Volgens employer brand professionals is budget het grootste struikelblok voor het werken aan het employer brand. Daarnaast spelen tijdgebrek, onvoldoende draagvlak bij het management en het bepalen van de unieke en onderscheidende positie een belemmerende rol.

Dit blijkt uit het onderzoek naar Het Nieuwe Employer Brand dat resulteert in een nieuwe theorie over hoe werkgevers succesvol kunnen bouwen aan hun employer brand.

Positionering bepalen is lastig

Naast budget, tijd en draagvlak, is het definiëren van een unieke en onderscheidende positie een grote belemmering bij employer branding. Hoe actiever werkgevers werken aan hun employer brand, des te groter ervaren zij het knelpunt van het bepalen van deze positie. Daarmee is het ontbreken, of juist het definiëren van een werkgeverspropositie het startpunt geworden van het werken aan het employer brand. Dit in tegenstelling tot de hedendaagse praktijk, waar employer branding vaak start met het verkrijgen van budget en draagvlak bij management.

Nieuwe definitie Het Nieuwe Employer Brand

Op basis van 400 enquêtes onder directieleden en employer brand professionals, kwalitatief onderzoek en de bestaande theorie is de definitie van employer branding geherformuleerd en eigentijds gemaakt. De nieuwe definitie is:

Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie verkrijgen en behouden als werkgever in de mindset van (potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.

De grootste veranderingen in deze definitie ten opzichte van eerdere theorieën zijn:

  • employer branding heeft een veel directere relatie met werving dan alleen het creëren van een voorkeurspositie;
  • employer branding is een belangrijk instrument voor het binden van mensen en creëren van company pride;
  • authenticiteit wordt het uitgangspunt (wie is de werkgever echt enwat is de werkelijke identiteit) en daarmee worden aanverwante (communicatie)middelen belangrijker.

In het boek Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand dat eind 2011 wordt gepubliceerd, wordt de volledige visie omtrent Het Nieuwe Employer Brand gepresenteerd. Bovendien biedt het boek praktische handvatten voor professionals die, momenteel of in de nabije toekomst, werken aan het employer brand.

Het onderzoek naar Het Nieuwe Employer Brand is een initiatief van Metro Holland, NRC Carrière, de Persgroep Banen, Intelligence Group en Nr29. Meer informatie vindt u bij hier.

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners