Procedure

Inzenden/nomineren

 • Vanaf 15 december 2022, 09.00 uur tot en met 23 februari 2023, 17.00 uur kunnen bureaus en bureaurecruiters genomineerd worden die een voorbeeld zijn geweest voor het vakgebied bureaurecruitment;
 • Je kunt een bureau of een bureaurecruiter nomineren voor de awards. Dat kun jijzelf zijn of het bureau waar je voor werkt. Je kunt ook een bureau of een bureaurecruiter aandragen waar je zelf erg enthousiast van wordt;
 • Aan het inzenden/nomineren zijn geen kosten verbonden;
 • Het inzenden/nomineren van een naam of een bureau is zeer eenvoudig. Je vult alleen de betreffende velden in op het online inzendformulier (velden met een * zijn verplicht):

 

Nomineren Bureaurecruiter:

 • Naam van de recruiter *
 • Organisatie waarvoor de recruiter werkt *
 • Naam van de inzender (indien anders dan naam recruiter)
 • Geef 3 redenen waarom deze persoon een nominatie verdient *

Houd hierbij in gedachten dat de jury de volgende beoordelingscriteria hanteert:

 • inspirerend & motiverend
 • onderscheidend
 • voorbeeld voor het vak
 • professionaliteit (denk aan werken op basis van data, volgen van gedragscodes, op de hoogte met en gebruik maken van moderne tooling)
 • Contactgegevens van de recruiter die genomineerd wordt – wij zullen contact opnemen met de vraag om toestemming en de vraag een foto aan te leveren *

 

Nomineren Bureau:

 • Naam van de organisatie (of teamnaam) *
 • Naam van de inzender
 • Geef 3 redenen waarom jullie een nominatie verdienen, of indien je een bureau nomineert waarom jij vindt dat dit bureau een nominatie verdient. *

Houd hierbij in gedachten dat de jury de volgende beoordelingscriteria hanteert:

 • inspirerend & motiverend
 • onderscheidend
 • voorbeeld voor het vak
 • professionaliteit (denk aan werken op basis van data, volgen van gedragscodes, op de hoogte met en gebruik maken van moderne tooling)
 • Beeld voor publicatie (logo en een teamfoto) Wanneer het bureau door een andere persoon dan iemand uit de eigen organisatie wordt genomineerd dan zullen wij contact opnemen met de vraag om toestemming en het verzoek een logo en een foto aan te leveren.
 • Contactgegevens contactpersoon (telefoonnummer en emailadres) *

  

Voorselectie

De vakjury komt bijeen op 1 maart 2023 om de voorselectie per award-onderdeel vast te stellen. Na deze voorselectie blijven er maximaal 3 bureaurecruiters en 3 bureaus over in de finale.

In de finale terechtkomen betekent alvast een erkenning van vakmanschap. Op 2 maart 2023 ontvangen de finalisten van beide categorieën hierover bericht.

 

Vakjury

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury bestaande uit 7 leden, inclusief de juryvoorzitter. De jury bestaat uit afgevaardigden vanuit “uitzenden”, “bureaus”, “executive search” en “tech”. De voorzitter van de vakjury is Hetty Moll. De overige leden van de jury staan vermeld op de website van werf-en.nl

Op 8 maart 2023 vindt de beoordeling van de vakjury plaats.

 

Vakjurymoment bureaus

De genomineerde bureaus krijgen op 8 maart 2023 bezoek van twee juryleden op hun werkplek, waar het bureau/team zich mag presenteren aan de jury. De jury zal  tevens vragen stellen om te komen tot een beoordeling op basis van de volgende criteria:

 

 • Inspirerend en motiverend is het bureau/team
 • Hoe onderscheidend is het bureau/team
 • Is het bureau/team een voorbeeld voor het vak
 • De professionaliteit van het bureau/team (denk hierbij aan: werken op basis van data, volgen van gedragscodes, op de hoogte van en gebruik makend van moderne tooling)

Het bedrijfsbezoek zal maximaal 1 uur duren.

 

Vakjurymoment bureaurecruiters

De genomineerde bureaurecruiters krijgen op 8 maart 2023 einde van de middag de gelegenheid om zichzelf te presenteren in een pitch van 5 minuten aan de vakjury op een locatie in het midden van Nederland. Let op: de pitch moet volgens het ter beschikking gestelde template worden opgesteld.

Daarna zullen de juryleden nog enkele vragen stellen. De bedoeling van de vragen is om de genomineerden te beoordelen op:

 • Hoe inspirerend en motiverend zijn ze
 • Hoe onderscheidend gaan ze te werk
 • Zijn ze een voorbeeld voor het vak
 • Hun professionaliteit (denk hierbij aan: werken op basis van data, volgen van gedragscodes, op de hoogte van en gebruik makend van moderne tooling)

In totaal duurt de presentatie aan de jury 15 minuten.

 

Puntenverdeling

 • Per criteria kunnen minimaal 1 en maximaal 10 punten worden toegekend.
 • Na afloop van de bedrijfsbezoeken/presentaties geven de juryleden een bepaald aantal punten per categorie. De nummer 1, krijgt 10 punten, de nummer 2 krijgt 4 punten en de nummer 3 krijgt 1 punt.
 • De jury geeft per onderdeel een korte motivatie ten behoeve van het juryrapport en bijbehorende puntenverdeling.
 • Wanneer iemand binnen de jury een directe relatie heeft met de genomineerde, zal hij/zij zich onttrekken aan de beoordeling.
 • De juryvoorzitter telt de puntentelling op en komt tot de top 3 per categorie.
 • De winnaar per categorie krijgt een vakjury award uitgereikt. Daarnaast worden voor beide categorieën een publieksprijs uitgereikt.
 • In totaal worden 4 awards uitgereikt tijdens Werf& Bureaurecruitment Live op 28 maart 2023.

 

Publieksjury

Vanaf 2 maart 2023 tot en met 10 maart 2023 kan het publiek stemmen op de 3 finalisten van de categorie bureaurecruiters en de 3 finalisten van de categorie bureaus.

 

De stemming werkt als volgt:

 • Iemand die stemt moet zijn of haar e-mailadres achterlaten;
 • Vanaf elk e-mailadres kan maximaal 1 keer gestemd worden;
 • De stemming sluit op 10 maart 2023 om 17.00 uur.
 • De bureaurecuiter en het bureau met de meeste stemmen winnen de Bureaurecuitment Award 2023.

 

Uitreiking

De uitreiking van zowel de vakjuryprijzen als de publieksprijzen vinden plaats op 28 maart 2023 tijdens Werf& Bureaurecruitment Live in Utrecht.