Voorwaarden nominaties Werf& Bureaurecruitment Awards

Tijdens de Werf& Bureaurecruitment Awards onderscheidt de jury van branche-platform Werf& de beste bureaurecruiter en het beste bureau, en welke dus een voorbeeld zijn voor het vakgebied, met een prijs. De jury maakt haar keuze in elke categorie uit bureaus- en bureaurecruiters die door het publiek of door henzelf zijn ingezonden of zijn genomineerd. Wil jij in één of beide categorieën een nominatie inzenden? Dan vragen we je rekening te houden met de voorwaarden voor genomineerden zoals hieronder omschreven.

Bureaurecruiter
De bureaurecruiter die je aandraagt heeft in 2023 iets gedaan waardoor hij of zij een voorbeeld is voor het vakgebied bureaurecruitment.

Bureau
Het bureau dat je aandraagt heeft in 2023 iets gedaan/ gepresteerd waardoor het bureau een voorbeeld voor het vakgebied bureaurecruitment.

Inzenden
Je kunt een bureau of -recruiter aandragen voor een nominatie. Dit kan jij zelf of het bureau zijn waar je werkt, maar je kan ook een bureau of -recruiter of bureau aandragen waar je enthousiast over bent.
Vanaf 18 december tot en met 24 januari zijn inzendingen welkom.
Let op: de organisatie van deze awards houdt zich ten alle tijden het recht voor om onethische, beledigende of anderszins aanstootgevende inzendingen te weigeren. Aan het doen van een inzending zijn geen kosten verbonden.

Wie kan inzenden?
Naast iedere bureaurecruiter, kan iedere organisatie (amc-, media-, w&s-, uitzend- en detacheringsbureau) met een Nederlandse vestiging een inzending doen.

Openbaarmaking

 • Met het doen van een inzending is Werf& gerechtigd het materiaal te gebruiken en te publiceren op o.a. werf-en.nl en de bijbehorende social media kanalen;
 • Met het doen van een inzending ga je ermee akkoord dat Werf& jouw inzending mag publiceren en openbaar maken op haar website, op bijbehorende social media kanalen en eventueel tijdens het Bureaurecruitment Live op 12 maart 2024;
 • De genomineerde bureaus die tot de finale zijn doorgedrongen zijn op 4 maart beschikbaar om de jury op hun kantoor te verwelkomen. Wanneer je als bureaurecruiter tot de finale bent doorgedrongen ben je beschikbaar om op 4 maart 2024 een presentatie te verzorgen op het kantoor van Werf& in Rotterdam;
 • Je bent 12 maart 2024 live beschikbaar om een eventueel gewonnen award in ontvangst te nemen tijdens Bureaurecruitment Live in Utrecht.

Procedure Werf& Bureaurecruitment Awards

Inzenden/nomineren

 • Vanaf 18 december 2023, 09.00 uur tot en met 24 januari 2024, 17.00 uur kunnen bureaus en bureaurecruiters genomineerd worden die een voorbeeld zijn geweest voor het vakgebied bureaurecruitment;
 • Je kunt een bureau of een bureaurecruiter nomineren voor de awards. Dat kun jijzelf zijn of het bureau waar je voor werkt. Je kunt ook een bureau of een bureaurecruiter aandragen waar je zelf erg enthousiast van wordt;
 • Aan het inzenden/nomineren zijn geen kosten verbonden;
 • Het inzenden/nomineren van een naam of een bureau is zeer eenvoudig. Je vult alleen de betreffende velden in op het online inzendformulier (velden met een * zijn verplicht):

 

Nomineren Bureaurecruiter:

 • Naam van de recruiter *
 • Organisatie waarvoor de recruiter werkt *
 • Naam van de inzender (indien anders dan naam recruiter)
 • Geef middels een uitgebreide motivatie waarom je iemand nomineert. Maakt gebruik van de beoordelingscriteria van de jury waarom deze persoon een nominatie verdient *. Geef daarbij concrete voorbeelden waarom hij/zij uitblinkt en waar hij/zij het verschil maakt.
 • Wat is de grootste prestatie geweest in 2023 van iemand of bureau waarom je hem/haar nomineert. En waarom draagt deze prestatie bij aan het winnen van deze award. Beschrijf ook dit antwoord zo duidelijk mogelijk om de jury te overtuigen.

 

Houd hierbij in gedachten dat de jury de volgende beoordelingscriteria hanteert:

 • Inspireert en motiveert anderen, voorbeeld voor het vak.
 • Vakinhoudelijk onderscheidend
 • Innovatief en professionaliteit (denk aan werken op basis van data, volgen van gedragscodes, op de hoogte met en gebruik maken van moderne tooling, kennis van AVG/discriminatie, AI, etc.
 • Contactgegevens van de recruiter die genomineerd wordt – wij zullen contact opnemen met de vraag om toestemming en de vraag een foto aan te leveren *

 

Nomineren Bureau:

 • Naam van de organisatie (of teamnaam) *
 • Naam van de inzender
 • Geef middels een uitgebreide motivatie waarom je een bureau nomineert. Maakt gebruik van de beoordelingscriteria van de jury waarom dit bureau een nominatie verdient *. Geef daarbij concrete voorbeelden waarom het bureau uitblinkt en het verschil maakt.
 • Wat is de grootste prestatie geweest in 2023 van het bureau waarom je haar nomineert.

 

Houd hierbij in gedachten dat de jury de volgende beoordelingscriteria hanteert:

 • Inspirerend en motiverend. Dit bureau is een voorbeeld voor ons vakgebied.
 • onderscheidend
 • Innovatief
 • professionaliteit (denk aan werken op basis van data, volgen van gedragscodes, op de hoogte met en gebruik maken van moderne tooling)
 • Beeld voor publicatie (logo en een teamfoto) Wanneer het bureau door een andere persoon dan iemand uit de eigen organisatie wordt genomineerd dan zullen wij contact opnemen met de vraag om toestemming en het verzoek een logo en een foto aan te leveren.
 • Contactgegevens contactpersoon (telefoonnummer en emailadres) *

 

Voorselectie

De vakjury komt bijeen op 31 januari 2024 om de voorselectie per award-onderdeel vast te stellen. Na deze voorselectie blijven er maximaal 3 bureaurecruiters en 3 bureaus over in de finale.

In de finale terechtkomen betekent alvast een erkenning van vakmanschap. Op 1 februari ontvangen de finalisten van beide categorieën hierover bericht.

 

Vakjury

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury bestaande uit 8 leden, inclusief de juryvoorzitter. De jury bestaat uit afgevaardigden vanuit “uitzenden”, “bureaus”, “executive search” en “tech”. De voorzitter van de vakjury is Dorien Waasdorp. De overige leden van de jury staan vermeld op de website van werf-en.nl

Op 4 maart 2024 vindt de beoordeling van de vakjury plaats.

 

Vakjurymoment bureaus

De genomineerde bureaus krijgen op 4 maart 2024 bezoek van twee juryleden op hun werkplek, waar het bureau/team zich mag presenteren aan de jury. De jury zal tevens vragen stellen om te komen tot een beoordeling op basis van de volgende criteria:

 • Inspirerend en motiverend is het bureau/team
 • Hoe onderscheidend is het bureau/team
 • Is het bureau/team een voorbeeld voor het vak
 • De professionaliteit van het bureau/team (denk hierbij aan: werken op basis van data, volgen van gedragscodes, op de hoogte van en gebruik makend van moderne tooling)

 

Het bedrijfsbezoek zal maximaal 1 uur duren.

 

Vakjurymoment bureaurecruiters

De genomineerde bureaurecruiters krijgen 4 maart 2024 einde van de middag de gelegenheid om zichzelf te presenteren in een pitch van 5 minuten aan de vakjury, De locatie is Weena 200, Toren C, derde verdieping in Rotterdam. Let op: de pitch moet volgens het ter beschikking gestelde template worden opgesteld.

Daarna zullen de juryleden nog enkele vragen stellen. De bedoeling van de vragen is om de genomineerden te beoordelen op:

 • Hoe inspirerend en motiverend zijn ze
 • Hoe onderscheidend gaan ze te werk
 • Zijn ze een voorbeeld voor het vak
 • Hun professionaliteit (denk hierbij aan: werken op basis van data, volgen van gedragscodes, op de hoogte van en gebruik makend van moderne tooling)

 

In totaal duurt de presentatie aan de jury 15 minuten.

 

Puntenverdeling

 • Per criteria kunnen minimaal 1 en maximaal 10 punten worden toegekend.
 • Na afloop van de bedrijfsbezoeken/presentaties geven de juryleden een bepaald aantal punten per categorie. De nummer 1, krijgt 10 punten, de nummer 2 krijgt 4 punten en de nummer 3 krijgt 1 punt.
 • De jury geeft per onderdeel een korte motivatie ten behoeve van het juryrapport en bijbehorende puntenverdeling.
 • Wanneer iemand binnen de jury een directe relatie heeft met de genomineerde, zal hij/zij zich onttrekken aan de beoordeling.
 • De juryvoorzitter telt de puntentelling op en komt tot de top 3 per categorie.
 • De winnaar per categorie krijgt een vakjury award uitgereikt. Daarnaast worden voor beide categorieën een publieksprijs uitgereikt.
 • In totaal worden 4 awards uitgereikt tijdens Werf& Bureaurecruitment Live op 12 maart 2024.

 

Publieksjury

Vanaf 15 februari tot en met 4 maart 2024 kan het publiek stemmen op de 3 finalisten van de categorie bureaurecruiters en de 3 finalisten van de categorie bureaus.

 

De stemming werkt als volgt:

 • Iemand die stemt moet zijn of haar e-mailadres achterlaten;
 • Vanaf elk e-mailadres kan maximaal 1 keer gestemd worden;
 • De stemming sluit op 4 maart 2024 om 17.00 uur.
 • De bureaurecuiter en het bureau met de meeste stemmen winnen de Bureaurecuitment Award 2023.

 

Uitreiking

De uitreiking van zowel de vakjuryprijzen als de publieksprijzen vinden plaats op 12 maart 2024 tijdens Werf& Bureaurecruitment Live.