De ideale recruiter: zo ziet hij/zij eruit

Peter Boerman Op 02 december 2014
Gem. leestijd 4 min 14988x gelezen
Deel dit artikel:
De ideale recruiter: zo ziet hij/zij eruit

Op zoek naar de ideale recruiter? Let dan op de volgende vier kerncompetenties: hij/zij moet goed kunnen luisteren, resultaatgericht zijn, commercieel vermogen hebben en een goede netwerker zijn.

Dat blijkt althans uit onderzoek dat PRiMAN heeft laten doen naar het profiel van de ideale recruiter. In dit profiel is in kaart gebracht welke gedragingen je succes bepalen als je recruiter bent. Om dit gedrag vast te stellen zijn 60 recruiters en vooral recruitmentmanagers van verschillende organisaties beoordeeld op 252 mogelijke gedragsindicatoren via de TMA methode, zegt Maarten van der Zanden, projectleider van het onderzoek. ‘De kern van het ideale recruiterprofiel is vervolgens opgebouwd aan de hand van 25 indicatoren, verdeeld over 7 competenties’, legt hij uit. ‘Dit profiel kan worden ingezet om het eigen functioneren te beoordelen en bij het werven en selecteren van collega’s.’

Twee groepen

Niet dat alle recruiters daarmee hetzelfde zijn, haast Van der Zanden zich te zeggen: ‘Per organisatie heeft iedere rol zijn eigen nuances.’ Daarom zijn in het onderzoek ook twee groepen recruiters onderscheiden: corporate en bureaurecruiters. Die blijken allebei een iets ander profiel te hebben. ‘Het profiel is dus een goede basis om mee te werken’, vindt hij. ‘Als mensen namelijk het juiste gedrag laten zien, is de kans op succes het grootst.  Als dit profiel dus wordt gebruikt voor de werving en selectie van een recruiter, verbetert de kans op de juiste aanname.’

De ideale corporate recruiter

de ideale corporate recruiter2

Het succesprofiel van de corporate recruiter telt 4 kerncompetenties, 3 rolcompetenties en 25 gedragsindicatoren, aldus het onderzoek.

Kerncompetenties

#1. Luisteren

Verbale en non-verbale boodschappen op kunnen nemen en begrijpen, doorvragen bij onduidelijkheden.

 • Toont daadwerkelijk interesse
 • Luistert naar de inhoud en pikt tevens informatie op uit het non verbale gedrag
 • Luistert naar het gesprokene, maar hoort ook het niet uitgesprokene

#2. Resultaatgerichtheid

Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.

 • Gaat actief op zoek naar de beste manier om doelen te bereiken, weegt daarbij opties tegen elkaar af
 • Stuurt gericht op het behalen van resultaten
 • Komt met alternatieven wanneer acties niet tot het gewenste resultaat leiden

#3. Netwerken

Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, medewerking te verkrijgen.

 • Neemt zelf initiatief om nieuwe contacten op te doen
 • Is integer op samenwerking ingesteld, niet manipulatief in het schakelen met zijn netwerk
 • Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang

#4. Commercieel vermogen

Denken en handelen vanuit kansen in de markt en deze op de juiste commerciële waarde schatten; Klantgericht handelen en de juiste relaties aangaan.

 • Kent de recruitmentmarkt, concurrentie en de belangrijke andere spelers
 • Bouwt en onderhoudt actief een divers netwerk
 • Inventariseert wensen van een klant, sollicitant en opdrachtgevers

Rolcompetenties

5. Sociabiliteit

Zich gemakkelijk onder mensen begeven, op anderen afstappen en zich op natuurlijke wijze begeven in gezelschap.

 • Kan omgaan met mensen van verschillend niveau, sluit hier gedragsstijl bij aan
 • Aarzelt niet om anderen te benaderen met vragen of verzoeken

# 6. Initiatief

Kansen creëren of problemen signaleren en ernaar handelen zonder af te wachten.

 • Creëert en benut kansen
 • Zoekt actief naar kansen en mogelijkheden die de dienstverlening kunnen verbeteren
 • Heeft een actieve opstelling
 • Is actief in het netwerken en lobbyen bij de juiste personen
 • Komt actief met nieuwe plannen en voorstellen
 • Trekt activiteiten en verantwoordelijkheden naar zich toe

#7. Klantgerichtheid

De wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hiernaar handelen; rekening houdend met de kosten en baten voor de eigen organisatie.

 • Is open en eerlijk wanneer diensten niet geboden kunnen worden
 • Komt met strategische benaderingen die klantgroepen nu en in de toekomst bedienen
 • Inventariseert de wensen en behoeften van de klant grondig
 • Is op de hoogte van de belangen en wensen van de klant en anticipeert hierop
 • Luistert aandachtig en geeft de klant het gevoel dat deze gehoord wordt en belangrijk

De ideale bureaurecruiter

de ideale bureaurecruiter2

Ook het succesprofiel van de ideale bureaurecruiter telt volgens het onderzoek 4 kerncompetenties, en 3 rolcompetenties, maar hier zijn 22 gedragsindicatoren (er is in het onderzoek een minimumaantal respondenten voor een indicator nodig).

Kerncompetenties

#1. Commercieel vermogen

Denken en handelen vanuit kansen in de markt en deze op de juiste commerciële waarde schatten; Klantgericht handelen en de juiste relaties aangaan.

 • Bouwt en onderhoudt actief een divers netwerk
 • Inventariseert wensen van een klanten, sollicitanten en opdrachtgevers
 • Kent de recruitment markt en de concurrenten en belangrijke andere spelers.

#2. Luisteren

Verbale en non-verbale boodschappen op kunnen nemen en begrijpen, doorvragen bij onduidelijkheden.

 • Toont daadwerkelijk interesse
 • Laat middels lichaamstaal en oogcontact merken naar de ander te luisteren
 • Luistert tussen de regels door
 • Luistert naar de inhoud en pikt tevens informatie op uit het non verbale gedrag.

#3. Resultaatgerichtheid

Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.

 • Stuurt gericht op het behalen van resultaten.
 • Geeft niet op, zoekt actief naar alternatieven indien geconfronteerd met hindernissen en tegenslagen.
 • Komt met alternatieven wanneer een bepaalde actie niet tot het beoogde resultaat heeft geleid.

#4. Netwerken

Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, medewerking te verkrijgen.

 • Bouwt en werkt actief aan (zijn) sociale netwerk
 • Brengt mensen met elkaar in contact en stelt hen aan elkaar voor
 • Zoekt actief naar contacten die nuttig zijn, ongeacht cultuurverschillen en andere barrières

Rolcompetenties

#5. Sociabiliteit

Zich gemakkelijk onder mensen begeven, op anderen afstappen en zich op natuurlijke wijze begeven in gezelschap.

 • Stapt gemakkelijk en met plezier op mensen af
 • Aarzelt niet om anderen te benaderen met vragen of verzoeken
 • Maakt gemakkelijk contact met anderen

#6. Overtuigingskracht

Anderen voor standpunten en ideeën proberen te winnen en draagvlak creëren.

 • Straalt enthousiasme en flair uit
 • Straalt geloof uit in eigen overtuiging
 • Creëert draagvlak voor stellingen die moeilijk liggen

#7. Assertiviteit

De eigen standpunten op een heldere en duidelijke manier overbrengen zonder daarmee de relatie met de ander te schaden.

 • Handelt diplomatiek; weet wanneer zich wel of niet duidelijk uit te spreken
 • Geeft de eigen belangen weer zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen
 • Spreekt zich duidelijk uit en maakt de eigen mening kenbaar

Foto boven via Flickr.com, een project waarbij foto’s van niet-bestaande vrouwen zijn gerangschikt op aantrekkelijkheid

Lees ook:Managers selecteren te veel op de klik’

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners