Dit zijn de 6 dingen die tegenwoordig voor elke trainee van belang zijn

Peter Boerman Op 31 januari 2019
Gem. leestijd 6 min 6704x gelezen
Deel dit artikel:
Dit zijn de 6 dingen die tegenwoordig voor elke trainee van belang zijn

Wie jonge mensen wil aantrekken, doet er goed aan een traineeship te overwegen. Maar welke dingen zijn nou precies belangrijk voor trainees van nu? Uit onderzoek komen deze 6 dingen naar voren…

In vroeger tijden was een managementtraineeship nog een vaste route richting leidinggevende functie. Maar tegenwoordig worden traineeships steeds vaker specialistisch, zo blijkt uit benchmarkonderzoek van de verkiezing van het ‘Beste Traineeship Benelux‘. Voor dat onderzoek werden zo’n 500 verschillende traineeships in Nederland zijn geanalyseerd. Met name op het gebied van informatietechnologie neemt de vraag naar specialisten flink toe, blijkt uit de analyse.

beste trainee

Dit zijn de 6 onderwerpen van belang voor de trainee

Uit het onderzoek komt ook naar voren wat tegenwoordig van belang is voor de trainee. Dat blijken de volgende 6 onderwerpen te zijn:

  • Trainees willen impact maken. Dit geldt binnen het traineeship zelf, maar ook binnen de organisatie.
  • Het traineeship moet in de eerste plaats gericht zijn op de ontwikkeling van het individu, zowel tijdens als na afloop van het traineeship.
  • Een trainee wil tijdens het traineeship een goed inzicht in zijn eigen gedrag krijgen en zich bewust worden van de effecten hiervan.
  • Er dient een goede begeleider/mentor te zijn, die de trainee zowel inhoudelijk als persoonlijk begeleidt.
  • Trainees hechten veel waarde aan keuzevrijheid in de keuze en samenstelling van de projecten waaraan ze werken.
  • Verantwoordelijkheid in de projecten en de inzet van ontwikkelinterventies dragen bij aan het eigenaarschap.

Voor de organisatie blijkt dit overigens ook belangrijk. Als trainees meer vrijheid krijgen om hun eigen traineeship zelf in te vullen, versnelt dat namelijk niet alleen veranderprocessen in een organisatie. Het vergroot ook de retentie van talent. En dat laatste is van groot belang. Onderzoek wijst namelijk uit dat ongeveer 60% van de trainees kort na het afronden van het traineeship de organisatie alweer verlaat.

Een verkapte manier om talent binnen te halen?

Voor een deel komt dit omdat je – helaas – nog regelmatig ziet dat organisaties een traineeship zien als een verkapte manier om talent binnen te halen. Dit is echter niet in het belang van de trainee. Een hoogopgeleide starter schiet immers niet zoveel op met een traineeship dat alleen bestaat uit heel veel werken met af en toe een cursus. Dan kun je immers net zo goed op een ‘gewone’ (starters)functie solliciteren.

De nadruk bij een goed traineeship ligt niet alleen op werken en leren, maar op persoonlijke ontwikkeling

In een goed traineeship heb je daarentegen juist een combinatie tussen werken & leren en persoonlijke ontwikkeling. In de meeste programma’s gaat de trainee aan de slag op verschillende afdelingen in diverse functies. Zo leer je als trainee het bedrijf kennen en krijg je een beter inzicht welke functie en welke afdeling het beste bij jou past. Dit is een grote tegenstelling tot een “gewone” startersfunctie, waarbij je start op een specifieke vacature in de organisatie. Daarnaast krijg je als trainee direct veel verantwoordelijkheid, zodat je kunt laten zien wat je kunt en welke vaardigheden je bezit. In tegenstelling tot een “gewone” startersfunctie ligt de nadruk bij een goed traineeship dan ook niet alleen op werken en leren. De nadruk hoort te liggen op persoonlijke ontwikkeling.

One size does not fit all

Dat raakt ook meteen een van de meest gehoorde kritiekpunten op traineeships: dat ze vaak zo vastomlijnd zijn vormgegeven. Trainees blijken echter behoorlijk eensgezind als het gaat om wat zij belangrijk vinden in de vormgeving van hun traineeship. Zo willen ze – los van een duidelijke beoordelings- en beloningsstructuur – graag een traject op maat waarin ze invloed kunnen uitoefenen op de invulling van hun eigen traineeship. Op die manier ontstaat een goede verhouding tussen eigen regie en vaste structuur. Te vaak is de begeleiding echter niet goed afgestemd op de behoefte van de trainee. En dat terwijl juist een goede begeleiding sterk van invloed is op het succes van het traineeship.

Return on Investment

Wat is verder belangrijk voor een hoge Return on Investment? Dat blijkt te zijn dat ex-trainees worden ingezet op strategische projecten. En dat de organisatie goede doorstroommogelijkheden kent voor wie het traineeship afrondt. Het is daarom ook van groot belang dat de trainee tegen die tijd een idee heeft van de juiste plek in de organisatie. Alleen dan kun je immers een sterke fit creëren tussen het traineeship en de vervolgfunctie. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat iedere trainee hiervan voor zichzelf een duidelijk beeld krijgt tíjdens het traineeship, moet je hieraan op tijd aandacht besteden. Niet alleen tijdens, maar ook ná het traineeship, is het daarnaast belangrijk dat je de trainee goed begeleidt door bijvoorbeeld een mentor of een alumni-groep trainees.

De leiders van morgen

Al deze onderwerpen maken het extra uitdagend om de trainees te binden aan de organisatie. Dit staat nog eens los van het feit dat de millennials sneller wisselen van baan dan de generaties voor hen. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt de loyaliteit van deze doelgroep bovendien sowieso af.

het traineeship kan dienen als fast track naar een leadership- of managementpositie

Maar wat is nu de toegevoegde waarde van een traineeship voor de organisatie? Allereerst kun je met trainees meer vernieuwend te werk gaan door te luisteren naar de jongere generatie. Ook kun je een traineeship gebruiken als tool om bedrijfsdoelen te realiseren. Bij een managementtraineeship wordt de trainee opgeleid tot dé manager van de toekomst. Het traineeship kan dan dienen als fast track naar een leadership- of managementpositie zodat de trainee als toekomstig leider wordt gezien in de organisatie. 

Hoe maak je jouw traineeship onderscheidend?

Uit het benchmarkonderzoek dat is verricht in het kader van de verkiezing van het Beste Traineeship Benelux blijkt verder dat organisaties zich op verschillende manieren proberen te onderscheiden. Dit doen ze onder meer door trainees in te zetten op de belangrijke projecten en deze projecten door de gehele organisatie zichtbaar te laten zijn.

in contacten met de top ervaart de jonge generatie vanaf de eerste rij hoe je strategische keuzes maakt

Ook kun je je als organisatie onderscheiden door te laten zien dat er duidelijk draagvlak is voor het traineeship en dat er een betrokkenheid is vanuit de top. Door nauwe contacten tussen trainees en hoger management krijgt de jongere generatie de kans om vanaf de eerste rij te ervaren hoe strategische keuzes worden gemaakt. Met als bijkomend voordeel dat deze generatie ook wordt gehoord, zodat de organisatie meer vernieuwend wordt.

Laat trainees ook vooral veel van elkaar leren

Om nog meer succes te boeken, kun je als organisatie ook denken aan een “denktank” van (ex-)trainees. In zo’n groep kun je je huidige trainees van elkaar laten leren. Maar als het traineeship al langer bestaat, kun je ook een cross-generation trainee community ontwikkelen. Zo geef je als organisatie de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, en kunnen verschillende generaties trainees van elkaar leren en zo nog succesvoller zijn.

als je traineeship al langer bestaat, kun je een cross-generation trainee community ontwikkelen

Daarnaast is het van belang om te werken vanuit de kracht van de trainee en niet vanuit de zwakte. Dit kun je nog eens extra versterken door een sociaal psycholoog toe te voegen. Daarmee kan jouw traineeship zich bovendien nog eens extra onderscheiden van andere traineeships. 

ilse de heer traineesOver de auteur en het onderzoek:

Ilse de Heer is vanuit De Heer Consultancy initiator en organisator van het ‘Beste Traineeship Benelux‘, een jaarlijkse verkiezing bedoeld voor traineeships uit alle branches, die sinds 2006 wordt georganiseerd. 

In de eerste ronde van deze verkiezing wordt een online benchmarkonderzoek gehouden onder minimaal 10 (ex-)trainees van deelnemende organisaties. Zij moeten 49 statements beoordelen. Voor elk statement zijn 2 scores. De eerste score geeft het belang aan dat de trainees aan een bepaald onderwerp hechten. De tweede score geeft aan wat zij vinden van hoe het nu in hun organisatie geregeld is. Alle deelnemende organisaties ontvangen een persoonlijk benchmarkrapport dat hun traineeship vergelijkt met de totale onderzochte populatie.

best traineeship benelux

Na een analyse van het benchmarkonderzoek worden uit deze resultaten vervolgens maximaal 10 traineeships geselecteerd die het keurmerk Best Traineeship Benelux ontvangen. In de tweede ronde ondervraagt de vakjury de best scorende traineeships over de punten waarin hun traineeship uitblinkt. Hieruit komt een oordeel naar voren over 5 aspecten: Personal Branding, Balanced Projects, Performance Appraisal, Training & Development en Return on Investment.

Finale op 15 maart

Voor elk criterium wordt vervolgens een ‘Best Practice’-winnaar gekozen. In totaal zijn er dit jaar 8 partijen door naar de halve finale, te weten (in willekeurige volgorde): Mainfreight, KPN, Facilicom, Gemeente Amsterdam, KLM, Van Oord, Calco en Disgover (de overall winnaar van vorig jaar). De halve finale vindt plaats op 15 februari. In de finaleronde (die plaatsvindt op 15 maart) nemen de 5 ‘Best Practice’-winnaars het tegen elkaar op via een elevator pitch. Die pitch is uiteindelijk doorslaggevend in de bepaling van de overall winnaar. De winnende organisatie mag zich het komende jaar het ‘Beste Traineeship Benelux‘ noemen.

disgover best trainee
Een team van DisGover, de overall winnaars van vorig jaar

Lees ook:

trainee winnaar delta lloyd
Een team van Delta Lloyd, overall winnaar van de verkiezing twee jaar geleden
Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners