Waar het om diversiteit gaat, scoort Nederlands MKB nog altijd ondergemiddeld

Veel MKB-bedrijven willen best iets doen met diversiteit & inclusie. Maar vaak hebben ze nog geen idee hoe de eerste stappen te zetten. En dus scoren ze relatief slecht, blijkt uit recent Monster-onderzoek. Hoe daar uit te komen?

Peter Boerman Op 25 augustus 2021
Gem. leestijd 3 min 578x gelezen
Deel dit artikel:
Waar het om diversiteit gaat, scoort Nederlands MKB nog altijd ondergemiddeld

Maar liefst 42% van de Nederlandse bedrijven heeft geen beleid ontwikkeld op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Vooral binnen het MKB is het onderwerp diversiteit niet bepaald top-of-mind, blijkt uit het Future of Work Report waarvan Monsterboard (onderdeel van Monster Global) recent enkele nieuwe resultaten heeft gedeeld. Daarmee doet Nederland het relatief slechter dan andere landen. Internationaal geeft namelijk 37% van de werkgevers aan géén beleid te hebben op diversiteit.

Veel Nederlandse werkgevers lijken te beseffen dat het beter moet qua diversiteit.

monsterboard onderzoekMaar veel werkgevers lijken wel te beseffen dat dit beter moet. Ze zullen met de huidige krapte ook wel moeten, aldus Jort Wassenaar, managing director van Monsterboard Nederland: ‘Nederlandse bedrijven kunnen hier flinke stappen zetten. Ze zullen ook moeten inspelen op de verwachtingen van kandidaten. Als je goed personeel wilt vinden en houden, kun je de ontwikkeling van een goed diversiteitsbeleid niet langer negeren of uitstellen.’

Kandidaten willen het heel graag

Dat blijkt ook wel uit het aanvullend onderzoek onder kandidaten. Van hen zegt wereldwijd 86% belang te hechten aan diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek. Ook bleek dat 62% van de mensen een baanaanbod zou afwijzen als het afkomstig is van een bedrijf met een organisatiecultuur die geen waarde hecht aan een divers personeelsbestand.

Ruim 6 op de 10 zegt een baan af te wijzen bij een niet-divers bedrijf.

En dat is niet alleen iets van het laatste jaar, maar meer iets van de huidige generatie. In een enquête die Monsterboard hield nog vóór de massale Black Lives Matter-protesten, bestempelden millennials (57%) de thema’s diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit al vaker als (heel) belangrijk dan mensen uit generatie X (47%) en de babyboomers (49%).

Goed nieuws

Er is ook goed nieuws te vinden in het internationaal Monsterboard-onderzoek, en dat is dat bijna de helft van de bedrijven wereldwijd wel werkt aan een D&I-strategie. In Duitsland, Zweden en Nederland zegt ongeveer 1 op de 3 werkgevers de wervingsstrategieën aan het actualiseren te zijn. Dat is wel minder dan in de VS en Canada, waar dit ruim 1 op de 2 is. Als het gaat om diversiteit, ligt de focus daarbij in eerste instantie trouwens op gender, gevolgd door leeftijd en etniciteit.

De drie belangrijkste prioriteiten op het gebied van inclusiviteit zijn:

  1. Personeelsontwikkeling 42%
  2. Gendergelijkheid in salarissen 40%
  3. De opbouw van een divers personeelsbestand 34%

Een inclusieve werkomgeving?

In Nederland werden voor het onderzoek zo’n 300 recruiters en voor werving verantwoordelijken ondervraagd. Opvallend is dat daarbij de vrouwen het minder eens zijn dan de mannen met een stelling als ‘Binnen mijn bedrijf ervaar ik een inclusieve werkomgeving.’ Ook zeggen vrouwen gemiddeld meer waarde te hechten aan employee training (ter bevordering van inclusiviteit).

Vrouwen hechten meer waarde aan employee training voor inclusiviteit.

Om werkgevers te helpen om meer met diversiteit en inclusie te doen, organiseert Monsterboard op 23 september 2021 in samenwerking met het ROC van Amsterdam een gratis live stream event. Tijdens dit event gaan D&I-experts in gesprek met sprekers uit het bedrijfsleven. Zij zullen een discussie voeren rondom het belang van D&I maar zullen ook praktijkervaringen bespreken.

Event

Er is recent bij Monsterboard ook een ‘Handboek Diversiteit & Inclusie‘ verschenen, met tips over hoe meer diversiteit in je werving een plek te geven, bijvoorbeeld over meer inclusieve functiebeschrijvingen. Download het hier:

Handboek

Lees ook

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners