Er zijn 3,7 keer zoveel latente als actieve baanzoekers. Maar hoe bereik je ze?

Peter Boerman Op 05 februari 2018
Gem. leestijd 5 min 5480x gelezen
Deel dit artikel:
Er zijn 3,7 keer zoveel latente als actieve baanzoekers. Maar hoe bereik je ze?

Weinig werkgevers hebben genoeg aan actieve sollicitanten om hun vacatures te vervullen. Maar hoe bereik je de latente kandidaat die best wil, maar zelf niet actief aan het zoeken is?

In de huidige arbeidsmarkt droogt het aantal actieve sollicitanten snel op. Niet iedereen zit elke dag op Indeed, om te kijken waar nog nieuwe kansen zijn. Tegelijk zijn er best veel mensen die best een overstap zouden overwegen, als je ze daarvoor zou benaderen of toe zou verleiden. Gemiddeld wel 3,7 keer zoveel zelfs, volgens recent onderzoek van de Intelligence Group.

Andere strategie vereist

Die latente baanzoeker verleiden vereist een andere strategie dan die voor de actieve baanzoeker, stellen de onderzoekers. ‘Hij of zij moet worden verleid met aansprekende campagnes, actieve sourcing via de telefoon, via inmails, video en wat al niet meer.’

‘De latente baanzoeker moet worden verleid met aansprekende campagnes en actieve sourcing’

Maar hoe weet je eigenlijk hoeveel van die latente baanzoekers er in jouw branche zijn? Want dat is natuurlijk wel handig om te weten, als je een wervingsstrategie op poten zet. Zijn ze er wel, en moet je ze alleen nog zien te bereiken? Of zijn ze er sowieso nauwelijks?

Schaars? Dan veel latent, weinig actief

Om op die vragen antwoord te vinden is de Intelligence Group eens wat dieper in de data gedoken. Dan blijkt dat met name in de Techniek, IT en Zorg veel meer latente dan actieve baanzoekers zijn. Niet zo verwonderlijk, gezien de grote schaarste in deze doelgrepen. Maar opvallend: ook in de beroepsgroep Beleid en Bestuur is het aantal actieve werkzoekenden relatief laag ten opzichte van het aantal latente kandidaten. Wie hier wil werven, zal dus ook echt aandacht aan de latente werkzoekende moeten besteden, adviseren de onderzoekers.

Latente zoekers checken jobboards niet elke week

In Nederland is volgens hen momenteel 12% van de beroepsbevolking actief op zoek naar een baan, wat historisch gezien heel gemiddeld is. Daarentegen zegt 43% ‘latent’ op zoek te zijn, dus 3,7 keer zoveel. Hierbij gaat het dus om mensen die zeggen niet actief te zoeken en te solliciteren (ze kijken bijvoorbeeld minder dan elke week op vacaturesites), maar wél zeggen de arbeidsmarkt in de gaten te houden. Dat laatste doen ze bijvoorbeeld met job alerts. Ook zeggen ze open te staan voor een telefoontje, appje of inmail van een werkgever of intermediair.

In Nederland zoekt momenteel 12% van de beroepsbevolking actief naar een baan, historisch gezien heel gemiddeld

Wie is het minst actief aan het zoeken?

De beroepsgroepen die in Nederland het minst actief op zoek zijn:

Positie Beroepsgroep Actief werkzoekend
1
Engineering
6%
2
Verpleging / verzorging / welzijn
9%
3
Beleid en bestuur
10%

 

En de sectoren waar mensen het minst actief naar een (andere) baan zoeken:

Positie Sector Actief werkzoekend
1
Bouwnijverheid
5%
2
Industrie
7%
3
Gezondheidszorg- en welzijnszorg
8%

En wie zoekt juist het méést actief?

De beroepsgroepen die het actiefste op zoek zijn naar een (nieuwe) baan:

Positie Beroepsgroep Actief werkzoekend
1
Persoonlijke dienstverlening (kappers, etc.)
20%
2
Toerisme / Recreatie / Sport
20%
3
Agrarisch / Visserij / Tuinbouw
18%

 

En de sectoren waarin de meeste mensen werken die actief op zoek zijn naar een baan:

Positie Sector Actief werkzoekend
1
Landbouw, bosbouw en visserij
17%
2
Winning van delfstoffen
17%
3
Horeca
15%

Binnen deze beroepsgroepen en sectoren zijn er overigens nog grote verschillen, constateren de onderzoekers. ‘Zo zijn jongeren veel actiever dan ouderen en zijn er ook naar opleidingsniveau, sector en regio grote verschillen.’

En waar zitten dan de latente baanzoekers?

De onderzoekers hebben niet alleen gekeken waar de meest actieve baanzoekers zich bevinden, maar ook in welke sectoren en beroepsgroepen juist veel latente baanzoekers te vinden zijn. Dan blijkt bijvoorbeeld dat bij deze beroepen relatief veel mensen open staan voor een nieuwe uitdaging (mits daarvoor op de juiste manier benaderd):

Positie Beroepsgroep Latent werkzoekenden
1
Callcenter / klantenservice
57%
2
Communicatie / PR / Journalistiek
54%
3
Consultancy / Advies
53%

 

Terwijl in de onderstaande beroepsgroepen juist wéinig latente baanzoekers werken:

Positie Beroepsgroep Latent werkzoekenden
1
Persoonlijke dienstverlening (kappers, etc.)
36%
2
Agrarisch / Visserij / Tuinbouw
36%
3
Installatie, reparatie en onderhoud
37%

En in welke sector zitten ze vooral?

In welke sectoren zitten relatief veel mensen die best weg willen voor een goed aanbod?

Positie Sector Latent werkzoekenden
1
Financiële sector/bank- en verzekeringswezen
53%
2
ICT, media en telecommunicatie
50%
3
Uitzendbranche, verhuur, reisbemiddeling, beveiliging, facilitair en overige zakelijke diensten
49%

 

En in welke sector vind je juist weinig latente kandidaten?

Positie Sector Latent werkzoekenden
1
Extraterritoriale organisaties (VN, OESO, IMF, EU, etc.)
33%
2
Landbouw, bosbouw en visserij
36%
3
Gezondheids- en welzijnszorg
39%

Let op de verhouding latent/actief

Volgens de onderzoekers is het een goed idee de wervingsstrategie af te stemmen op de verhouding tussen het aantal actieve en latente werkzoekenden in de eigen beroepsgroep of sector. Zo blijken in de sector Landbouw, bosbouw en visserij relatief veel mensen actief op zoek naar een baan, maar zijn er daar (relatief) weinig passieve werkzoekenden. ‘Richt je wervingsstrategie hier dus op de actieve groep’, adviseren de onderzoekers. ‘Dat is veel effectiever.’

‘Hoe hoger het verhoudingsgetal, hoe belangrijker het wordt om je te richten op de latente baanzoeker’

In bouw, zorg, IT en techniek relatief veel latenten

Maar bijvoorbeeld in de bouwsector is het precies omgekeerd. Daar is de latente doelgroep liefst 7,7 keer zo groot als de actief zoekende populatie, en kun je dus beter vol inzetten op de latente werkzoekende. Ook in de beroepsgroepen verpleging, engineering en IT (alle drie heel schaarse doelgroepen) blijkt het aantal latent werkzoekenden relatief hoog, ten opzichte van de actieve sollicitanten. ‘En hoe hoger het verhoudingsgetal, hoe belangrijker het wordt om je te richten op de latente baanzoeker’, aldus de onderzoekers.

Beroepsgroep Ranking Latent/Actief-verhouding
Persoonlijke dienstverlening (kappers, schoonheidsspecialisten e.d.)
1
1,8
Agrarisch/ Visserij/ Tuinbouw
2
2,0
Toerisme/ Recreatie/ Sport
3
2,2
Marketing
4
2,6
Cultureel/ Kunst
5
3,0
(para)Medische dienstverlening (mens of dier)
29
4,0
ICT/ Automatisering
30
4,7
Verpleging/ Verzorging/ Welzijn
31
4,8
Beleid en bestuur
32
5,0
Engineering
33
7,9

Oké, maar hoe bereik je ze dan?

Oké, we weten nu hoe belangrijk de latente doelgroep is. Maar de hamvraag blijft: hoe bereik je ze? Daarvoor moet je anders kijken dan bij de actieve doelgroep, adviseren de onderzoekers. Waar je bij een actieve groep sollicitanten bijvoorbeeld probeert uit te zoeken welke jobboards ze bezoeken, gaat het bij latente kandidaten eerder om vragen als:

  • Wat zijn de factoren waarmee je hen kunt overhalen?
  • Wat drijft deze doelgroep? En waarop haken ze af?
  • Op welke evenementen kan ik hen tegenkomen? En op welke online kanalen?
  • Hoe kom ik in de leefwereld van deze doelgroep?

En dan ook nog: een multiplier-effect

Daarmee samenhangend hebben we ook nog te maken met een multiplier-effect, stellen de onderzoekers: ‘Elke latente baanzoeker in schaarse beroepen die je verleidt om over te stappen laat immers per definitie een moeilijk vervulbare vacature achter. Waardoor de spanning op de arbeidsmarkt groter wordt, omdat daardoor de vijver van latente zoekers weer kleiner wordt.’

Alle cijfers afkomstig uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van 2018 

Lees ook:

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners