Congres: Internationalisering van de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Door huidige krapte en tekorten kijken werkgevers over de grens voor personeel. De komst van internationale werknemers brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Uitdagingen op thema’s als huisvesting en integratie, maar ook breder zoals op het gebied van onderwijs. De internationalisering van de arbeidsmarkt is onontkoombaar, de vraag is hoe je erop inspeelt.

Samen met  Intelligence Group en Decisio organiseren we op 14 februari 2023 een Congres over de Internationalisering van de Nederlandse Arbeidsmarkt. Hierin komen de bovengenoemde vraagstukken en nog veel meer uitgebreid aan bod.