Financiële beloning prikkelt interne mobiliteit

Peter Boerman Op 04 juni 2013
Gem. leestijd 3 min 3282x gelezen
Deel dit artikel:

Financiële beloning belangrijkste prikkel interne mobiliteit 52 procent van de werknemers in loondienst geeft aan dat bij hun werkgever mobiliteit geen rol speelt. Belangrijkste drijfveer om intern te bewegen vormt een financiële beloning. Dat blijkt uit onderzoek in kader van het event Werf& live: ‘Werven & reorganiseren’ dat op 27 juni a.s. plaatsvindt.

Ouderen en hoger opgeleiden meer bewust van mobiliteit

Volgens meer dan de helft van de Nederlandse werknemers in loondienst speelt bij hun organisatie mobiliteit geen rol. Noch binnen de organisatie noch naar buiten toe. Bij een kwart van de werknemers wordt mobiliteit wel gestimuleerd (23%).  Naarmate werknemers ouder zijn en/of hoger opgeleid, zien we dat zij zich meer bewust zijn van mobiliteit. Lager opgeleide en jongere werknemers zijn zich minder bewust van mobiliteitsvraagstukken binnen hun organisatie. Een belangrijk gegeven, omdat beide groepen kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en mobiliteit meer dan gemiddeld betrekking op hen heeft.

Financiële beloning en opleidingen prikkels interne mobiliteit

Aan werknemers is gevraagd ‘Wat kan uw werkgever doen om u te motiveren van baan te veranderen binnen de huidige organisatie?’. Bijna de helft van de werknemers geeft aan dat een financiële beloning hierin een belangrijke rol speelt. Opleidingsmogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling domineren verder de lijst met scholing, een persoonlijk ontwikkelingsplan en loopbaanbegeleiding. Opvallend is dat de rol van management en directie pas voor het eerst op de zevende plek terugkomt. Slechts in 3 procent van de gevallen zou demotie mensen motiveren om binnen de eigen organisatie in beweging te komen.

Over Werf& live: Werven en reorganiseren

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het event Werf& live dat op 27 juni a.s. plaatsvindt. Het programma staat geheel in het teken van werven, verbinden en reorganiseren. In-, door- en uitstroom zijn immers nog nooit zo met elkaar verbonden geweest als vandaag de dag. Keynote spreker Rob Vinke van Nyenrode en toporganisaties als de Belastingdienst, KLM, SNS Bank en TNO delen hun inzichten en best practices op het gebied van employer branding, recruitment, mobiliteit en outplacement. Bezoek de website voor meer informatie over de sprekers en het complete programma.

Onderzoeksopzet

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 afgenomen wordt onder ruim 5.000 unieke respondenten per kwartaal door Intelligence Group. Op jaarbasis worden minimaal 20.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en zzp’ers). De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend.

Dit onderzoek is uitgevoerd onderzoek onder 2.723 personen in loondienst in de periode van 23 mei t/m 1 juni 2013. De gestelde vragen met betrekking tot deze analyse luiden:
1. ‘In Nederland zijn er werkgevers die de mobiliteit van werknemers stimuleren. Met mobiliteit wordt bedoeld: de inspanningen die een werkgever levert om de doorstroom en/of uitstroom van medewerkers te stimuleren. Speelt dit ook binnen de organisatie waarvoor u werkzaam bent?’
2. ‘Wat kan uw werkgever doen om u te motiveren van baan te veranderen binnen de huidige organisatie?

 

 

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners