Gezond reorganiseren (download)

Peter Boerman Op 25 juni 2013
Gem. leestijd 2 min 4695x gelezen
Deel dit artikel:
Gezond reorganiseren (download)

Veel organisaties hebben nu of in de nabije toekomst te maken met reorganisaties. Vaak heeft dit negatieve gevolgen voor de motivatie en de gezondheid van de medewerkers, of zij nu binnen de organisatie blijven of vertrekken.  Hoe laat je een reorganisatie slagen en beperk je de negatieve effecten?

TNO onderzoek

TNO heeft een grootschalig Europees onderzoek uitgevoerd naar de effecten van reorganisaties en welke factoren het welzijn van de medewerkers beïnvloeden. De resultaten bieden waardevolle informatie over hoe je een reorganisatieproces dusdanig kunt inrichten dat je de kans op slagen vergroot en de negatieve effecten zo klein mogelijk houdt. In dit artikel geven wij een samenvatting van het recent verschenen TNO rapport ‘Gezond reorganiseren: een uitdaging voor management en medewerkers’. Kijk onderaan dit artikel voor een complete download van het rapport. Voor een persoonlijke toelichting ben je op het goede adres bij ons event Werf& live, waar dr. Noortje Wiezer een breakoutsessie over dit onderwerp verzorgt.

Stress

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat ondanks de beoogde doelstellingen de resultaten van reorganisaties veelal negatief zijn. Oorzaken hiervan zijn stress en onzekerheid. Reorganisaties leiden in veel gevallen tot stress bij werknemers omdat ze zich onzeker voelen over hun baan. Soms blijft dit gevoel bestaan tot jaren na de reorganisatie. Bij hen die wel binnen de organisatie werkzaam blijven, wordt na de ontslagronden de werkdruk vergroot. Dit kan stress opleveren. Bovendien kan er onzekerheid ontstaan over de vraag of men wel naar verwachting kan functioneren in de nieuwe werkomgeving. Tenslotte heeft een reorganisatie vaak een negatieve invloed op de sfeer binnen de organisatie en de sociale steun die medewerkers ervaren.

Verminderde prestaties

Reorganisaties hebben dus vaak onbedoelde negatieve gevolgen. Stress bij werknemers leidt tot verminderde prestaties en een verhoogde kans op ziekteverzuim. Het tegengestelde is ook waar: uit het onderzoek blijkt dat een positief ervaren reorganisatie bij medewerkers leidt tot een duidelijker beeld van de rol die zij moeten vervullen en een toename van hun autonomie. En dit leidt weer tot een lagere kans op emotionele uitputting en cynisme en een hogere score op ‘workability’ (de mate waarin zij in staat zijn hun werk goed uit te voeren).

Heldere communicatie

Het management heeft een aantal tools in handen om een reorganisatie positief te beïnvloeden. Zo is een open en heldere communicatie van groot belang. Niets is zo fnuikend als onzekerheid. Verder is het advies om medewerkers zoveel mogelijk te laten participeren in het reorganisatieproces. Tenslotte is het van grote waarde dat de medewerkers zich gesteund voelen door hun direct leidinggevende.

Tips

Het onderzoeksrapport biedt een groot aantal concrete tips. Wij geven er hieronder een paar. Voor een volledig overzicht verwijzen wij je naar het complete rapport.

 • Zorg voor heldere communicatie met overal dezelfde boodschap
 • Zorg voor een tijdige communicatie
 • Zorg voor communicatie op alle niveaus en herhaal deze indien nodig
 • Geeft de reorganisatie een ‘gezicht’, laat de boodschap brengen door bijvoorbeeld de directeur)
 • Benadruk de doelstelling en de positieve aspecten, maar wees eerlijk, open en oprecht
 • Geef niet alleen informatie, maar bied ruimte voor dialoog
 • Betrek middenmanagers bij het veranderproces
 • Laat medewerkers meedenken en meepraten over hun eigen werkproces
 • Leidinggevenden moeten goed zichtbaar en benaderbaar blijven
 • Ook leidingevenden zelf hebben ondersteuning nodig
 • Bied leidinggevenden coaching in het begeleiden van veranderingen
 • Bied medewerkers coaching in het omgaan met veranderingen

Download

Het volledige onderzoek bekijken?

Vul hier uw gegevens in en download geheel gratis en vrijblijvend het rapport van TNO: 'Gezond reorganiseren; een uitdaging voor management en medewerkers''.

* indicates required field

.

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners