Helft zorgwerkgevers geen structureel amc-beleid

Peter Boerman Op 27 oktober 2011
Gem. leestijd 3 min 1871x gelezen
Deel dit artikel:

Zorginstellingen hebben nog lang niet allemaal een strategische benadering van arbeidsmarktcommunicatie en werving. Slechts 48 procent geeft aan een structurele aanpak te hanteren. Maar liefst 11 procent geeft aan zelfs geen plan voor het komende jaar te hebben geformuleerd. 

Dat blijkt uit het onderzoek Arbeidsmarktcommunicatie in de zorg 2011, dat werd gehouden onder ruim 80 organisaties uit alle geledingen van de zorgsector ten behoeve van het seminar Beter werven in de zorg op 24 november.   

Veel vacatures

De respondenten verwachten een toenemende groei in het aantal vacatures voor bepaalde beroepsgroepen. Dit geldt bijvoorbeeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en operatiepersoneel. Toch geeft slechts iets minder dan de helft van de organisaties aan een structurele aanpak te hanteren voor arbeidsmarktcommunicatie. Iets meer dan een derde (35%) werkt ah hoc en 8% geeft aan projectmatig te werken wanneer er veel vacatures zijn.

 

Geen meerjarenplan

37 procent geeft aan geen meerjarenplan te hebben voor arbeidsmarktcommunicatie en uit de onderzoeksgegevens blijkt dat 11 procent zelfs geen plan voor de komende 12 maanden heeft geformuleerd. Slechts een gering aantal organisaties onderkent het belang van een structurele aanpak. 14 procent heeft een specifiek meerjaren arbeidsmarktcommunicatieplan en 7 procent heeft een wervingsplan voor een langere termijn. Tenslotte geeft 23 procent aan dat arbeidsmarktcommunicatie in het meerjaren P&O-plan is meegenomen.

 

De vruchten plukken

Werkgevers in de zorg pakken arbeidsmarktcommunicatie op het moment dus nog veelal ad hoc aan. Dit is gezien de verwachtingen op de arbeidsmarkt in deze sector minimaal verrassend te noemen. Men is het er over eens dat we in de zorg een toenemende krapte tegemoet gaan op de arbeidsmarkt en daarop kunnen organisaties nu al anticiperen. Dit biedt kansen voor wie wel kiest voor een strategische aanpak. Wie het nu slim aanpakt, heeft een voorsprong wanneer de strijd om kwalitatief goed personeel echt serieus wordt. En wie nu actie onderneemt, doet het al heel snel beter dan andere zorgorganisaties. Bij arbeidsmarktcommunicatie gaat het niet alleen om werven, maar ook om employer branding en employee relationship management. Deze laatste twee peilers zijn bij uitstek lange en middellange termijndoelstellingen. Wie nu investeert in een strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan, plukt daar in de toekomst de vruchten van.

Beter werven in de zorg

De uitkomsten van het onderzoek worden op 24 november tijdens het sectorseminar Beter werven in de zorg uitgebreid behandeld. Het seminar gaat in op de strategische en operationele personeelswerving in de zorgsector en hoe u uw personeelswerving kunt optimaliseren. Kijk voor meer informatie op de website van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.  

Onderzoeksopzet

Het onderzoek Arbeidsmarktcommunicatie in de zorg is uitgevoerd door Nr29 arbeidsmarktmanagement & arbeidsmarktcommunicatie en heeft plaatsgevonden in mei 2011. In totaal werkten 84 werkgevers in de zorg mee aan het onderzoek.

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners