Recruitment Kengetallen 2021: Zó groot was de impact van de coronapandemie

De invloed van corona is goed zichtbaar in het onderzoek naar Recruitment Kengetallen van dit jaar. Na een abrupte stilstand is het nu weer ouderwets hollen. Liefst 7 op de 10 recruiters denken dat de werkdruk dit jaar alleen nog maar toeneemt.

Peter Boerman Op 14 juni 2021
Gem. leestijd 3 min 1941x gelezen
Deel dit artikel:
Recruitment Kengetallen 2021: Zó groot was de impact van de coronapandemie

Nu we midden in de versoepelingen zitten, en tegelijk de arbeidsmarkt weer hard aantrekt, dreig je snel te vergeten hoe groot de paniek was in de eerste maanden van de coronapandemie. Maar uit het recent verschenen Recruitment Kengetallen Onderzoek, waarvoor de resultaten werden verzameld tussen juni 2020 tot en met maart 2021, blijkt toch duidelijk hoe groot die corona-invloed eigenlijk was.

‘Hollen of stilstaan’, zo valt het onderzoek samen te vatten.

‘Hollen of stilstaan’, zo valt het rapport samen te vatten. Waarbij nu méér mensen dan vorig jaar verwachten dat de werkdruk het komende jaar gaat toenemen. Maar ook dat recruitmentafdelingen eerst zijn afgebouwd (en soms daarna weer opgebouwd), budgetten soms op nul zijn gezet om daarna weer geactiveerd te worden, en dat  recruitmentprocessen zijn vertraagd, om vervolgens weer versneld te worden.

Werkzaamheden beïnvloed

In het onderzoek hebben veel organisaties aangegeven dat corona met name een sterke invloed heeft gehad op de budgetten voor recruitment. Deze zijn of flink teruggeschroefd of soms zelfs helemaal stopgezet. Daarnaast zijn ook veel vacatures ‘on hold’ gezet en is er natuurlijk ook minder face-to-face contact mogelijk geweest, wat is vervangen door online videobellen. Die ontwikkeling biedt echter ook weer meer efficiëntie en flexibiliteit zowel voor werkgever als werknemer doordat interviews en assessments makkelijker zijn af te nemen en in te plannen.

Wat opvalt is dat vooral bureaus hebben gemerkt dat het makkelijker is geworden om kandidaten te benaderen, maar dat ze tegelijk ook vaak aangeven dat het juist moeilijker is geworden om mensen te werven, omdat kandidaten minder snel van baan wisselen. Het zijn aan de andere kant vooral non-profitorganisaties die zeggen dat ze nu makkelijker kunnen werven, bijvoorbeeld doordat ze nu een groter geografisch gebied gebruiken om kandidaten uit te rekruteren.

Gevraagd naar hoe de lockdown de hele organisatie heeft beïnvloed, antwoordden de meesten dit jaar dat er niets of nauwelijks iets is veranderd. Wel hebben relatief veel bedrijven mensen juist vaker in vaste dienst genomen, en zeggen juist non-profitorganisaties vaker meer op flex te vertrouwen. Ook zijn er nogal wat organisaties die juist in de coronatijd hebben besloten te investeren in recruitmenttools.

Vooral non-profit krijgt het drukker

Nog even over ‘hollen of stilstaan’: het blijkt dat met name non-profitorganisaties de krapte in de smiezen krijgen. Zo zegt maar liefst 78% van de respondenten in deze sector te verwachten het dit jaar drukker te krijgen. Juist bij de profit-bedrijven geven ze daarentegen vaker aan ‘stilstand’ of zelfs een afname te verwachten (10%). Bureaus verwachten daarentegen zelden een afname van de werkdruk (2%).

Kijken we naar de geplande investeringen, dan valt vooral op dat organisaties willen investeren in tools voor sociale media, en in referral, videorecruitment, en data en dashboards. Vendor management systemen (VMS’en) lijken bij de ondervraagde recruiters (nog) op weinig belangstelling te kunnen rekenen, net als – opvallend genoeg – matchingtechnologie en e-assessments. Ook chatbots hebben zelden prioriteit bij de respondenten, zo blijkt.

Benieuwd naar het hele rapport?

Benieuwd naar alle Recruitment Kengetallen? Download het onderzoek hier

Recruitment Kengetallen Onderzoek

recruitment kengetallen onderzoek

Lees ook

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners