Onderzoek: inhuur vast en flex groeien naar elkaar toe

Peter Boerman Op 26 mei 2016
Gem. leestijd 4 min 807x gelezen
Deel dit artikel:
Onderzoek: inhuur vast en flex groeien naar elkaar toe

Al het werk rondom de inhuur van vast én flexibel personeel wordt steeds vaker bij één externe partij neergelegd.

Met andere woorden: het aantal MSP-programma’s neemt sterk toe, constateert Mark Bassie, die samen met Marleen Deleu de inhuurmarkt in Nederland en België onderzocht en daarover recent een rapport uitbracht. Een interview.

>> Lees ook: De 7 afkortingen die je moet kennen als je personeel inhuurt

Hoe groot is de rol van MSP’s in de totale inhuurmarkt nu, ongeveer?

mark bassieBassie (foto): ‘MSP-dienstverlening is in Nederland en zeker in België een nog relatief nieuwe vorm van dienstverlening, maar in de Angelsaksische landen wel al erg ingeburgerd. Het zijn dan ook vooral multinationals die enkele jaren terug hun MSP–programma uit die landen naar hier hebben meegebracht. Specifieke marktomstandigheden zoals schaarste aan kenniswerkers en de noodzaak om kosten en juridische risico’s te beheren maken dat bedrijven hun ingehuurde talenten als een strategisch middel inzetten om slagkracht te winnen. Het grote aantal van bijna 30 brokers en MSP’s dat we bij de start van het onderzoek benaderd hebben en dat actief is in Nederland en/of België toont aan dat ze in het potentieel van de markt in beide landen geloven.’

Hoe verhoudt zich de MSP tot de reguliere recruitmentmarkt?

‘Een MSP-programma is een verbeterprogramma bedoeld om het hele proces van alle vormen van inhuur ‘beter, sneller, goedkoper’ te laten verlopen. Zo’n programma kan in eigen beheer worden gedaan, maar vaker zien we dat zo’n programma wordt uitbesteed aan een externe regisseur, de MSP.

Doorgaans start de samenwerking door eerst slechts enkele delen van het proces uit te besteden of de uitbesteding te beperken tot een afdeling of enkele functieprofielen. Zo’n MSP is een strategische partner aan wie (uiteindelijk) de organisatie van de gehele inhuurketen, van aanvraag tot en met facturatie, wordt uitbesteed.’

Wie selecteert de kandidaten dan wel meestal?

‘De programmamanager van het inlenende bedrijf of hun MSP maakt met de leveranciers heldere afspraken over de samenwerking: het te volgen proces, de middelen die moeten worden ingezet, tarieven, noem maar op. De werving en selectie van kandidaten gebeurt vervolgens meestal door de leveranciers op basis van selectiecriteria die met de klant zijn overeengekomen. Groot voordeel voor de klant is dat hij enkel nog van doen heeft met een korte lijst met streng geselecteerde en goed geïnformeerde kandidaten, de ‘shortlist’. Hij bespaart daardoor veel tijd en heeft een kleiner risico op een verkeerde selectie en te hoge tarieven.’

Wat betekent de nieuwe wet DBA volgens jullie?

‘Door de DBA zijn thema’s als ‘gezag’ en ‘instructies’ terug op de agenda van de opdrachtgever. De inlener wordt niet meer beschermd door de VAR. Dus hoe toon je aan dat je de inhuurkrachten  de ruimte geeft om naar eigen inzicht hun werk te doen?  Een mogelijkheid hiervoor is het maken van resultaatafspraken, net zoals je doet met een aannemer die je huis bouwt.

De kans op een behoorlijke impact is wel aanwezig. Er is in elk geval veel onzekerheid omdat de Belastingdienst geen antwoord geeft op concrete vragen. Uit recent Randstad-onderzoek blijkt ook dat bijna 90% van de zzp’ers rekening houdt met minder opdrachten.’

‘door de wet DBA rekent Bijna 90% van de zzp’ers op minder opdrachten’

MSP-trajecten doe je denk ik niet voor 1 of 2 uitzendkrachten?

‘Uitzendarbeid is, zeker bij de grote inleners, al jaren goed georganiseerd, zelfs vaak met een on-site constructie van hun hoofdleverancier. De meeste MSP-programma’s zijn net opgezet om de ‘black box’ van alle andere vormen van ingehuurd talent – zoals freelancers, zzp’ers en detacheerkrachten – transparant te maken. Hierin is de laatste jaren een forse groei geweest, waardoor in veel bedrijven niemand nog zicht heeft op wie er eigenlijk wordt ingehuurd, of men de juiste prijs betaalt, en of alles juridisch goed is geregeld.

Het is natuurlijk ook de meerwaarde van MSP-dienstverleners dat ze processen optimaliseren. En het klopt, om van een proces te spreken, heb je natuurlijk een bepaald volume nodig. Bovendien worden MSP’s doorgaans vergoed middels een percentage op de omzet die ze afhandelen namens hun klant. Ook dit is een reden waarom er sprake moet zijn van een minimumomzet aan ingehuurd talent en/of HR-diensten.’

Welke kant beweegt de MSP-markt zich volgens jullie op?

‘Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat steeds meer MSP’s zich namens hun klanten bezig houden met TTA (Total Talent Acquisition), waarbij de MSP de organisatie van het werven van vast én flex organiseert. De grote internationale spelers bieden dit allemaal al aan, maar ook Nederlandse spelers spreken hierover vergaande samenwerking af.

MSP’s dromen natuurlijk allemaal van een steeds groter wordende markt, maar in de meer mature landen is er overigens ook al een tegenbeweging gaande, waarbij bedrijven het beheer van hun ‘supply chain’ weer insourcen. Dat komt doordat in deze markten bij de inleners zelf meer kennis en inzicht is gegroeid over het inkopen en optimaliseren van dit soort diensten en processen. Of België en Nederland deze trend zullen volgen lijkt ons nu nog wat vroeg om al te voorspellen.’

In jullie rapport gaat het ook over ‘brokers’. Hoe ontwikkelt zich die markt?

‘Het meest duidelijk is dat brokers steeds meer taken krijgen toebedeeld naast hun traditionele rol om de contractafhandeling tussen opdrachtgever en kandidaat te regelen. In de praktijk wordt dit soms broker+-dienstverlening genoemd. Omgekeerd geldt ook dat enkele MSP’s brokerdiensten aanbieden.

Je merkt het, er ontstaan steeds meer hybride vormen van dienstverlening en het is voor de inleners niet altijd helder wie nu wat doet. Een onduidelijkheid waar aanbieders soms handig gebruik van maken. Net om die reden hebben we dit rapport gemaakt en uitgebreid aandacht besteed aan heldere definities van de begrippen en de onderlinge verschillen.’

>> Bestel het rapport hier

 

Tags:
Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners