Is wendbaarheid van kandidaten straks te meten?

Peter Boerman Op 15 april 2015
Gem. leestijd 2 min 2138x gelezen
Deel dit artikel:
Is wendbaarheid van kandidaten straks te meten?

Organisaties hebben nauwelijks inzicht in de wendbaarheid van de individuele medewerker.

Zij zijn hierdoor onvoldoende toekomstbestendig en dreigen niet goed op de steeds snellere veranderingen te kunnen inspelen. Hiervoor waarschuwen Renee Levering van Cubiks en interim manager Suzanne Smulders, die samenwerken aan een instrument om juist die individuele wendbaarheid te kunnen meten.

Niet alleen aantal handjes

Veel organisaties sturen wel op de wendbaarheid van de hele organisatie, maar nauwelijks op individuele wendbaarheid, stellen zij. Maar door toenemende en versnellende veranderingen zijn aanpassingen in alleen het aantal medewerkers en tijdelijk personeel niet meer voldoende.

Ben jij toekomstbestendig?

‘De voortdurende veranderingen in de omgeving dwingen organisaties om zich ook te richten op de gevolgen voor de individuele werknemer’, zegt Smulders. ‘Daarom is het van belang om te weten hoe wendbaar en toekomstbestendig een medewerker is. Wendbaarheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van iemands potentieel.’

Maar hoe meet je dat?

Smulders en Levering werken samen aan de ontwikkeling van een valide instrument om werknemersflexibiliteit te meten. Hierbij kijken ze naar factoren als:

  • omgaan met verandering,
  • daadkracht,
  • lef,
  • zelfstandigheid,
  • leergierigheid,
  • veerkracht,
  • samenwerken en
  • snelheid.

Levering: ‘Momenteel testen we een vragenlijst die moet meten hoe wendbaar respondenten zijn. Ook onderzoeken we of er een verband is tussen wendbaarheid en persoonlijkheidskenmerken’.

Eerste voorlopige resultaten

Inmiddels zijn de eerste voorlopige resultaten van dat onderzoek bekend, op basis van een kleine steekproef. Daaruit komt onder meer het volgende naar voren:

 • Mensen overschatten hun eigen vermogen om goed met veranderingen te kunnen omgaan;
 • Mensen onderschatten zichzelf op daadkracht en leergierigheid;
 • Mensen die zichzelf wendbaar vinden, beschrijven zichzelf als besluitvaardig, assertief en hebben vertrouwen in hun eigen leiderschap.
 • Anderen vinden juist dat wendbare mensen volgzaam zijn, weinig behoefte aan verandering hebben en loyaal zijn naar het management.
 • Vrouwen beoordelen anderen significant hoger op daadkracht en lef dan mannen dat doen.
 •  Mensen met een hoge prestatiebehoefte vinden zichzelf ook veerkrachtig

Instrument voor betere selectie

Het instrument dat de twee ontwerpen moet HR-professionals en recruiters helpen bij de selectie en ontwikkeling van medewerkers op het gebied van wendbaarheid. Bij de ontwikkeling van de vragenlijst kijken ze niet alleen naar hoe wendbaar mensen zichzelf vinden, maar ook hoe wendbaar anderen de respondent vinden (volgens het zogeheten 360° feedback-principe). Ook kijken ze of er een verband is tussen wendbaarheid en andere persoonlijkheidskenmerken van medewerkers, zodat hier in de selectie rekening mee kan worden gehouden.

Validatie door student en promovendus

De volgende stap in de ontwikkeling van het meetinstrument voor wendbaarheid is de verdere validatie van de wendbaarheidsvragenlijst. Een masterstudent psychologie van de universiteit van Amsterdam en een promovendus in de personeelswetenschappen in Rotterdam werken daar momenteel aan. Dit onderzoek heeft als doel te ontdekken welke concrete acties een organisatie kan ondernemen om de wendbaarheid van medewerkers te vergroten.

Op de hoogte blijven van de resultaten van of meedoen aan dit onderzoek? Stuur een mailtje!

Foto via Flickr.com

 

 

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners