IT-ers en technici het meest honkvast

Peter Boerman Op 29 oktober 2012
Gem. leestijd 2 min 2433x gelezen
Deel dit artikel:
IT-ers en technici het meest honkvast

Met het aantrekken van de economie zegt 41 procent van de Nederlandse werknemers op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Uitzondering hierop zijn werknemers uit de ICT- en de technische sector. Het overgrote deel van hen gaat ook bij een aantrekkende economie niet op zoek naar een andere baan.

IT’er en technicus niet actief op zoek

Unique deed hiervoor onderzoek onder ruim 3.000 respondenten. Een groot aantal medewerkers wacht blijkbaar nog even af alvorens een volgende stap in de carrière te durven zetten. Het blijkt dat vooral de branches ICT en techniek afwijken van de algemene trend. Slechts 19 procent van de werknemers uit de ICT-sector en 22 procent uit de technische sector zegt actief op zoek te gaan naar een andere baan wanneer de arbeidsmarkt weer aantrekt.

61 procent stelt lagere eisen

Van de werknemers die op dit moment al op zoek zijn naar een andere werkgever, geeft 61 procent aan minder hoge eisen te stellen aan een nieuwe baan vanwege de slechte arbeidsmarkt. Leeftijd blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. In de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar en 45 tot 55 jaar stellen in verhouding de meeste werkzoekenden hun eisen naar beneden bij. De groep van jongeren onder de 25 en de werkzoekenden boven de 55 doen dit in verhouding het minst.

Wachten op aantrekkende economie

Ook het afwachten tot de economie aantrekt houdt verband met leeftijd. In de categorie jonger dan 25 jaar wil 37 procent direct op zoek gaan naar een andere baan wanneer de economie weer aantrekt. In de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar is echter bijna de helft (48 procent) van plan om meteen een nieuwe baan te gaan zoeken.

Opleidingsniveau

Uit het onderzoek blijkt ook dat hoger opgeleiden (hbo/universitair) vaker hun eisen aan een nieuwe baan naar beneden bijstellen dan lager opgeleiden (<mbo). Van de hoger opgeleiden uit het onderzoek zegt 64 procent hun eisen bij te stellen, bij de lager opgeleiden is dat 58 procent. Bovendien zijn lager opgeleiden minder snel van plan om op zoek te gaan naar een nieuwe baan wanneer de economie weer aantrekt dan hoger opgeleiden (30 procent ten opzichte van 42 procent).

Het percentage werknemers dat het aantrekken van de economie zal zien als startsein om een nieuwe baan te gaan zoeken, kan worden gezien als een duidelijk signaal naar werkgevers toe om daar nu al op te anticiperen. De segmentatie van de onderzoeksgegevens naar leeftijd, opleidingsniveau en branche kan werkgevers helpen om het gesprek hierover te starten. Ook in deze tijd is het belangrijk om te weten of je gezien wordt als aantrekkelijk werkgever. Je wilt als werkgever ten slotte niet met lege handen staan als de arbeidsmarkt weer krapper wordt.

MKB Marktmonitor

Deze resultaten komen voort uit het kandidatenonderzoek van Unique. Dit is een onderdeel van de MKB Marktmonitor 2012, het grootste onderzoek onder MKB‘ers in Nederland, voor het vierde jaar uitgevoerd door Unique en TNO. Voor dit onderzoek wordt nu het veldwerk verricht. De resultaten worden in een onderzoeksrapport samengevat, dat begin 2013 verschijnt.

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners