Latent baanzoekende schaarser dan ooit

Peter Boerman Op 19 november 2013
Gem. leestijd 3 min 3852x gelezen
Deel dit artikel:
Latent baanzoekende schaarser dan ooit

De meest gewilde mensen op de arbeidsmarkt zijn de latente baanzoekers. Zij die al een baan hebben, tevreden zijn met hun werk, maar wel openstaan voor een nieuwe functie. Uit onderzoek blijkt dat juist deze groep kleiner dan ooit is. Slechts 42 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is latent baanzoekend. En maar liefst 41 procent is helemaal niet op zoek naar een (andere) baan.

Vier op de tien staat niet open voor andere baan

Dit blijkt uit het continu onderzoek van Intelligence Group naar het arbeidsmarktgedrag van de Nederlandse beroepsbevolking. Uit de meest recente cijfers over de arbeidsmarktactiviteit blijkt dat ruim vier op de tien personen van de Nederlandse beroepsbevolking niet om zich heen kijkt of openstaat voor een (nieuwe) baan. De groep die te verleiden is om te bewegen op de arbeidsmarkt is daarmee historisch laag. “De latente baanzoeker is de bakermat van veel wervingsstrategieën. Nu deze groep steeds kleiner wordt, zal het gevecht om de latente baanzoeker alleen maar groter worden. Zeker omdat het talent van de arbeidsmarkt met name uit latente baanzoekers bestaat” Aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Vooral ouderen en laagopgeleiden blijven trouw

Met name leeftijd is van grote invloed op de mate waarin personen actief op zoek zijn naar (nieuw) werk. Zo zijn jongeren tussen de 20 en 25 jaar het meest actief van alle leeftijdsgroepen; ruim 20% is op zoek naar een (nieuwe) baan. Een groot deel begeeft zich in deze leeftijdsfase op de arbeidsmarkt en kijkt bewust om zich heen. Naarmate mensen ouder worden neemt de arbeidsmarktactiviteit af. Vanaf 50 jaar neemt het deel inactieve personen snel toe. Tussen de 55 en 60 jaar ligt de inactiviteit op 47%, oplopend naar 60% voor de groep tussen de 60 en 67 jaar. Verder heeft ook het opleidingsniveau effect op de arbeidsmarktactiviteit: hoe lager het opleidingsniveau, hoe groter het percentage niet-actieven. Van de wetenschappelijk opgeleiden is 32% niet-actief, voor mensen met MBO is dit 40%.

Aantrekkelijkheid op arbeidsmarkt bepalend

Uit verdere analyses blijkt dat groepen die minder goed bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt, meer dan gemiddeld actief op zoek zijn naar werk (21,4%). Goed bemiddelbare personen zijn niet significant meer of minder actief dan het Nederlands gemiddelde (17,4%). Werklozen hebben hier een relatief grote invloed op aangezien zij over het algemeen actief zoekend zijn.  De bemiddelbaarheid is gemeten aan de hand van een groot aantal indicatoren die iets zeggen over iemands aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt, zoals benaderingsfrequentie door recruiters en de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Talent is latent

Een opvallend verschil tussen de groepen goed- en slecht bemiddelbare personen zit in het deel dat latent op zoek is naar nieuw werk. Personen die goed scoren op bemiddelbaarheid (de gewilden) zijn vaak latente baanzoekers: van deze groep is 55 procent latent baanzoeker, tegen een Nederlands gemiddelde van 43 procent. Wanneer alleen naar mensen in loondienst wordt gekeken, ligt dit deel zelfs nog wat hoger met een kleine 60 procent. De resultaten onderstrepen het belang van deze groep in de recruitmentstrategie van bedrijven op zoek naar nieuw talent.

Technische verantwoording

De analyse is gemaakt door Intelligence Group op basis van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), een continu onderzoek dat sinds 2003 ieder kwartaal afgenomen wordt onder een representatief deel van de Nederlandse beroepsbevolking. Eén van de vragen uit het onderzoek betreft de mate waarin personen actief zijn op de arbeidsmarkt, waarbij zij kunnen aangeven totaal niet op zoek zijn (niet op zoek), niet echt maar wel de arbeidsmarkt in de gaten houden voor nieuwe opties (latent) of actief zoeken naar een (nieuwe) baan (actief).

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners