Hoe een ‘curriculum future’ het aloude cv kan vervangen – en recruitment kan verbeteren

Waarom kijken we in selectieprocedures nog naar het verleden, in plaats van naar de toekomst? Recruiter Joris Verhoeven pleit daarom voor een ‘curriculum future‘, als vervanger van het aloude cv. Hoe ziet hij dat voor zich?

Werf& gastredacteur Op 21 juni 2021
Gem. leestijd 4 min 3072x gelezen
Deel dit artikel:
Hoe een ‘curriculum future’ het aloude cv kan vervangen – en recruitment kan verbeteren

Vorige week kreeg ik een interessant artikel doorgestuurd, over een whitepaper van Velde, waarin staat hoe je moeiteloos het beste talent blijft binden aan je organisatie. Er werd onder meer gesteld dat het ‘oude’ denken voorbij is, waarbij werknemers enkel een middel zijn om een bedrijfsdoel te bereiken. En terecht, denk ik. Deze manier van denken past niet meer bij de tijdsgeest. Tegenwoordig denken we meer na over zingeving en betekenis en vinden we het belangrijk dat ons werk een bijdrage levert aan de wereld of het leven van een ander.

De bedrijfscultuur weegt als criterium voor veel kandidaten steeds zwaarder.

Deze verschuiving van waarden op de werkvloer heeft op ons complete vakgebied een (positieve) impact. Zo begint de bedrijfscultuur als criterium voor veel kandidaten steeds zwaarder te wegen. Is er een match op de cultuur? Dan is de kans groot dat een kandidaat sneller overstag gaat. Het zijn allemaal kleine veranderingen binnen ons werkend leven die uiteindelijk samen verantwoordelijk zijn voor een grote verschuiving.

Vooruit kijken

Een andere verandering die ik veel voorbij zie komen is dat organisaties het steeds belangrijker vinden om vooruit te kijken, en liever niet te veel achteruit. En dat geldt dus ook voor hoe ze kandidaten selecteren. Tot nu toe is het cv het bekendste selectiemiddel tijdens een sollicitatieprocedure. Maar op het cv vind je vooral zaken uit iemands verleden: basisgegevens, opgedane werkervaring, relevante opleiding(en) en actuele competenties en vaardigheden.

Waarom zouden we in plaats van een cv geen ‘curriculum future’ vragen?

Met het cv wordt echter zelden naar de toekomst gekeken. Kandidaten schrijven er niet op hoe ze zich hopen te ontwikkelen, welke concrete ondersteuning ze daarbij nodig hebben en hoe deze ontwikkeling waarde toevoegt voor de werkgever. Dat wordt ook zelden van ze gevraagd. Waarom eigenlijk niet? Waarom zouden we in plaats van een cv geen ‘curriculum future vragen, als tool die kandidaten helpt om hun toekomstambities kenbaar en concreet te maken?

Concrete blik op de toekomst

Zo’n curriculum future kan een concrete blik bieden op de toekomst. Ondernemers en managers kunnen zo beter ontdekken wat kandidaten voor een organisatie kunnen gaan betekenen. En voor kandidaten is het een fijne ontwikkeling, omdat zij zo al in een vroeg stadium kunnen ontdekken of een bedrijf past bij de eigen ambities.

Ik stuitte op deze ontwikkeling toen ik recent bij een groot buitenlands bedrijf, met ook een vestiging in Nederland, op bezoek was. Een aantal medewerkers van het bedrijf was daar vertrokken omdat ze een toekomstperspectief misten. De medewerkers konden hun ambities en dromen niet tot uitvoering brengen bij de huidige werkgever – onze relatie, dus. En die bleek een beetje verbaasd, omdat hij deze plannen en wensen van de medewerkers al die tijd had gemist.

Bredere ontwikkeling

Voor mij was dat een moment om een bredere ontwikkeling in het recruitmentvak te beseffen. Volgens mij is het een manier om ons vak te verbeteren. Door niet alleen te kijken naar, en het gesprek te hebben over, wat iemand ooit heeft gedaan, maar het juist te hebben over wat een kandidaat wíl gaan doen, kunnen wij onze matches namelijk nog beter afstemmen op persoonlijkheid, ambities en de bedrijfscultuur. Met betere matches tot gevolg.

Het is cruciaal dat de ambitie van het bedrijf én die van een kandidaat met elkaar matchen.

In de eerdergenoemde whitepaper kwam naar voren hoe belangrijk de bedrijfscultuur is voor de prestaties van een team en dat je zo’n cultuur nooit in één keer kunt veranderen. Dat gaat stap voor stap, medewerker voor medewerker. En de bedrijfscultuur wil je natuurlijk ook meegeven aan nieuwe medewerkers. Daarom is het cruciaal dat de ambitie van het bedrijf én die van een kandidaat dus met elkaar matchen. En juist een curriculum future kan dat helpen achterhalen.

Zet het in de vacature

Daarmee worden de bedrijfsambities en bedrijfscultuur niet alleen iets wat je uitdraagt tijdens de onboarding, maar neem je het al actief mee tijdens het sollicitatieproces. Dus waarom niet al in de vacaturetekst opnemen dat je voortaan met een curriculum future werkt, en kandidaten uitleggen hoe zij zo’n ‘cf’ kunnen ontwikkelen? En maak tijdens de vacature ook zelf al duidelijk hoe de ambitie van je bedrijf eruitziet. Dit biedt een kandidaat concrete informatie waarmee hij of zij beter kan afwegen of de bedrijfsambitie ook bij hem of haar past.

Door meer over de toekomst te praten, bied je kandidaten perspectief.

Als je het curriculum future meeneemt in je werving- én selectieproces krijg je andere, betere sollicitatiegesprekken. Door meer over de toekomst te praten, bied je kandidaten niet alleen perspectief, maar kun je ook beter je eigen strategie vormgeven. Je leert namelijk beter in te schatten waar en op welke manier een toekomstige werknemer een rol kan spelen binnen de bedrijfsambitie(s). Dat kun je bijvoorbeeld vaststellen met vragen als:

  1. Wat is jouw rol binnen de ambitie die wij als bedrijf hebben?
  2. Over welke competenties beschik je al om die rol op je te nemen? En welke aanvullende vaardigheden/competenties kan je nog ontwikkelen?
  3. Wat heb je nodig om die aanvullende vaardigheden/competenties te ontwikkelen?
  4. Wat is de rol van de organisatie om deze ontwikkeling te faciliteren?
  5. Welke verantwoordelijkheden neem jij om deze ontwikkeling te faciliteren?

Vind je het moeilijk om de focus op de kandidaat te leggen tijdens zo’n gesprek? Dan adviseer ik je om met een ervaren recruiter te werken. Toevallig ken ik er wel een paar…

Over de auteur

Joris Verhoeven is oprichter van LEF Recruitment en Expert in Recruitment, en medeoprichter van LEF Green en het platform Jobstoryz. Recruitment is zijn grootste passie. 

Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners