LinkedIn veruit meest genoemde bron van sourcing, sterkst bij vrouwen en hoogopgeleiden

Hoe worden kandidaten het meest benaderd? LinkedIn blijkt op eenzame hoogte te staan, vooral bij vrouwen en hoogopgeleiden. Al komt ook rechtstreekse benadering door een recruiter of vrienden en bekenden veel voor.

Peter Boerman Op 05 oktober 2023
Gem. leestijd 3 min 1585x gelezen
Deel dit artikel:
LinkedIn veruit meest genoemde bron van sourcing, sterkst bij vrouwen en hoogopgeleiden

Een grote verrassing zal het waarschijnlijk niet zijn. Maar als we kandidaten vragen op welke manieren zij benaderd worden voor een nieuwe baan, dan blijkt LinkedIn met afstand op nummer 1 te staan, iets meer bij vrouwen dan bij mannen, en meer bij hoog- dan bij laagopgeleiden. Op gepaste afstand volgen bronnen als ‘recruiter van een bedrijf’, ‘oud-werkgever of oud-collega’, of ‘bekenden/vrienden’, al mogen we vermelden dat die gezamenlijk wel weer hoger scoren dan LinkedIn in z’n eentje.

Van alle vrouwen die de afgelopen tijd benaderd te zijn voor een andere baan, zegt 62% dat dit via LinkedIn gebeurde.

Van iedereen die aangeeft de afgelopen tijd benaderd te zijn voor een andere baan, geeft 59% aan dat dit via LinkedIn gebeurde (56% bij de mannen, en 62% bij de vrouwen). De ‘recruiter van een bedrijf’ is goed voor 30% (34% man, 26% vrouw), en de oud-werkgevers of oud-collega’s enerzijds en vrienden en bekenden anderzijds allebei voor zo;n 15%, met nagenoeg geen verschil tussen man en vrouw. Daarachter volgen nog ‘mijn cv uit een database of jobboard’ (14%) of via een uitzendbureau (12%) als sourcingsbron.

Recruiters benaderen veel ouderen

Opvallend aan de nieuwe cijfers van Intelligence Group is dat vrijwel alle leeftijden LinkedIn noemen als belangrijk(st)e benaderwijze. Benadering door een recruiter valt echter vooral ouderen ten deel: 40% van de 50-plussers zegt dit te hebben meegemaakt, terwijl dit slechts geldt voor 24% van de 30-minners. Minder verrassend is wellicht dat ouderen ook vaker benadering door een oud-werkgever of oud-collega noemen (daar hebben ze er nu eenmaal doorgaans meer van dan jongeren), en dat jongeren juist vaker zeggen via vrienden of bekenden benaderd te zijn.

‘Toeval blijkt nog veel voor te komen als genoemde bron van een nieuwe baan.’

Naar opleidingsniveau bekeken is LinkedIn de meest gebruikte benaderwijze bij academici (71%) en hbo’ers (69%), terwijl van de ondervraagde vmbo’ers slechts 30% zegt via het platform benaderd te worden. Ook recruiters benaderen vmbo’ers minder, zo blijkt, terwijl zij wel significant vaker benadering noemen via uitzendbureaus, cv-databases, het UWV of de gemeente en ‘toeval’. Waar slechts 3% van de academici dit laatste noemt als bron van een nieuwe baan, is dit bij vmbo’ers liefst 11%.

Uitgesplitst naar beroepsgroep

Uitgesplitst naar beroepsgroepen zie je veel van de hierboven genoemde patronen terug. Zo is LinkedIn een veel genoemde bron bij ICT’ers (81%), engineers (77%), hrm’ers (74%) en accountants (72%), maar veel minder bij kappers, schoonheidsspecialisten en andere persoonlijke dienstverleners (35%), in de productie (38%) of de transportsector (43%). Al is opvallend genoeg de beveiliging/polite/brandweer de enige beroepsgroep waar LinkedIn niet bovenaan staat als bron van sourcing. Wat nog maar eens het belang van het platform in de huidige arbeidsmarkt onderstreept. Waar zouden we zijn zonder?

Lees ook

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners