Meer vraag naar hoger opgeleiden

Werf& gastredacteur Op 08 november 2012
Gem. leestijd 3 min 3312x gelezen
Deel dit artikel:

De werkgelegenheid in de administratieve en financiële beroepen is in het afgelopen kwartaal flink gedaald. Met name de lager opgeleiden worden hierdoor geraakt. Dat blijkt uit cijfers van Jobfeed, de monitoringtool voor de arbeidsmarkt met de grootste online database van Nederlandse vacatures.

Daling administratieve & financiële vacatures

Het totaal aantal unieke vacatures geplaatst in afgelopen drie maanden ligt 1,4% lager dan in dezelfde periode een jaar geleden. Vooral in de beroepsklassen Administratie (-13%), Bouw (-11%) en Verzekeringen & Financiën (-9%) zijn flinke dalingen zichtbaar, zoals blijkt uit de tabel hieronder.

Top 10 grootste beroepsklassen, gerangschikt naar percentuele verandering over de periode augustus t/m oktober 2012 ten opzichte van een jaar ervoor. Bron: Jobfeed

Stijging vacatures in ICT

Niet in elke beroepsklasse is het vacatureaanbod gedaald. Het aantal vacatures in ICT is met bijna 11% gestegen. Ook vacatures op het gebied van Engineering en Productie zijn met respectievelijk 9% en 8% meer aangeboden in de afgelopen drie maanden dan in dezelfde periode vorig jaar.

Verschuiving vraag naar hoger opgeleiden

Hoewel het totaal aantal vacatures daalde, steeg het aantal vacatures voor hoger opgeleiden wel (+4%). Het aantal vacatures gericht op MBO en lager daalde (-5%). De grafiek hieronder visualiseert de stijgende vraag naar hoger opgeleiden in de grootste beroepsklassen.

        

Procentuele verandering van het aantal vacatures van de tien grootste beroepsklassen, per opleidingsniveau in de periode augustus – oktober 2012, t.o.v. dezelfde periode in 2011. Bron: Jobfeed

In de beroepsgroep Administratie en Klantenservice komt deze verschuiving het best tot uiting. Het totaal aantal administratieve vacatures daalde met 13%. Het aantal vacatures voor lager opgeleiden daalde sterk (-19%), terwijl het aantal vacatures voor hoger opgeleiden zelfs licht steeg (+2%).

Vraag naar lager opgeleiden in de zorg stijgt

De grafiek toont aan dat in bijna alle beroepsklassen de vraag naar hoger opgeleiden harder stijgt of minder hard daalt dan de vraag naar lager opgeleiden. Een uitzondering hierop is de Gezondheidszorg en Welzijn. Dit is de enige van de tien grootste beroepsklassen waarin de vraag naar lager opgeleiden wel harder is gestegen dan de vraag naar hoger opgeleiden (+10% vs. +2%).

Jobfeed meet elke drie maanden het aantal uniek aangeboden vacatures per beroepsgroep en vergelijkt deze met het jaar ervoor. Jobfeed houdt voor u de markt in de gaten en rapporteert over drie maanden de nieuwe stand van zaken.

Over Analytics by Jobfeed

In de Werf& rubriek Analytics by Jobfeed komt iedere maand een van de drie onderwerpen aan bod: marktaandeel jobboards per kwartaal, aantal vacatures per doelgroep per kwartaal en meest postende werkgevers en intermediairs per kwartaal. Door ieder kwartaal terug te kijken op het vorige kwartaal is de ontwikkeling goed in kaart te brengen.

 

De cijfers zijn afkomstig uit Jobfeed. Jobfeed is de informatiebron voor HR professionals en verzamelt wekelijks ruim 58.000 nieuwe vacature-uitingen die op het Nederlandse web verschijnen. Jobfeed is een initiatief van Textkernel BV, softwareleverancier van meertalige cv parsing en semantische Search & Match oplossingen.

Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners