Nog één keer Vrouwendag: 17 onderzoeksresultaten die elke recruiter moet kennen

Peter Boerman Op 11 maart 2019
Gem. leestijd 5 min 1083x gelezen
Deel dit artikel:
Nog één keer Vrouwendag: 17 onderzoeksresultaten die elke recruiter moet kennen

Afgelopen vrijdag was het Internationale Vrouwendag, wat weer een stroom aan nieuwe onderzoeken opleverde. We pikken er 17 opvallende bevindingen uit, die eigenlijk voor iedereen die werkt in de werving en selectie van belang zijn.

#1. Nog 108 jaar tot volledige gelijkheid

De eerste Internationale Vrouwendag werd precies 108 jaar geleden gevierd. Opvallend genoeg duurt het ook nog 108 jaar voordat vrouwen in de samenleving volkomen gelijkwaardig zijn, aldus het World Economic Forum in zijn meest recente Global Gender Gap rapport. Tenminste, bij het huidige tempo van verandering.

#2. Nederland op plek 27 in de wereld

Als het gaat om de genderkloof staat Nederland wereldwijd (pas) op plek 27. De Scandinavische landen (IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland) vormen de top-4, maar ook landen als Cuba, Litouwen en Namibië scoren aanmerkelijk beter dan Nederland.

#3. Ook juridisch werk aan de winkel: Nederland op 94,4%

Ook juridisch blijkt er in Nederland nog geen volledige gelijkheid voor man en vrouw op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld België, Denemarken, Frankrijk en Zweden komen tot een score van 100 procent, bij het Women, Business and the Law report, een recente vergelijking van de Wereldbank over 8 indicatoren. Nederland blijft daar met 94,4 procent bij achter, onder meer door verschillen in regelingen voor verlof voor ouders en pensioenen.

#4. Recruiters klikken 13% eerder op een profiel van een man

Als ze iemand sourcen voor een rol, zijn recruiters 13 procent meer geneigd te klikken op een profiel van een man dan op een vrouw, blijkt uit onderzoek van LinkedIn.

#5. Vrouwen krijgen 3% minder InMails

Recruiters kijken niet alleen minder snel naar een profiel van een vrouw, ze zijn ook nog eens minder snel geneigd een InMail naar een vrouw te sturen. Om precies te zijn: 3 procent minder, aldus het rapport.

#6. Vrouwen hebben wel 16% meer kans via LinkedIn

Ondanks dat recruiters dus minder op vrouwelijke profielen klikken, hebben vrouwen wel 16 procent meer kans om aangenomen te worden, als ze via LinkedIn op een baan solliciteren. Voor senior functies gaat het zelfs om 18 procent méér kans.

#7. Vrouwen solliciteren 20% minder

In de cijfers is ook bevestiging te vinden voor het oude adagium dat vrouwen pas solliciteren als ze voor 100 procent aan de functievereisten voldoen, en mannen al bij 60 procent. Zo blijken vrouwen 16 procent minder geneigd te solliciteren op een bepaalde baan. Overall solliciteren ze zelfs naar 20 procent minder banen dan mannen.

#8. Vrouwen kijken veel vaker naar arbeidsvoorwaarden

In een aparte test onderzocht LinkedIn bij 450 leden hoe ze naar vacatures keken. Daaruit bleek dat 68 procent van de vrouwen zich concentreerde op het salaris en de arbeidsvoorwaarden, terwijl dit bij mannen maar voor 58 procent gold. Dit heeft volgens LinkedIn vooral ermee te maken dat vrouwen eerder zoeken naar hoe ze een bepaalde baan kunnen combineren met de rest van hun activiteiten.

#9. Meerderheid jonge vrouwen is vóór vrouwenquotum

Van de jonge vrouwen is 54 procent vóór een vrouwenquotum dat bedrijven verplicht een bepaald percentage vrouwen in de top aan te nemen. Volgens hen veranderen bedrijfsculturen niet vanzelf en kan een quotum helpen om het proces te versnellen, aldus panelonderzoek van EenVandaag. Opvallend is het contrast met hun mannelijke leeftijdsgenoten. Van hen is slechts 11 procent voor een vrouwenquotum.

#10. Met de streefcijferwet schiet het niet op

De streefcijferwet moest zorgen dat in 2020 in de grote bedrijven de raden van bestuur en commissarissen voor minstens 30 procent uit vrouwen bestonden. Maar die cijfers lijken bij lange na niet te worden gehaald: de raden van commissarissen blijken nu voor 18 procent uit vrouwen te bestaan, de raden van bestuur voor 15 procent. En andere Europese landen (vaak mét quota) doen het daarin veel beter, blijkt uit onderzoek.

#11. Qua opleiding hebben vrouwen geen achterstand meer

Qua opleidingsniveau hebben vrouwen de achterstand op mannen de afgelopen jaren hard ingehaald. Voor zowel mannen als vrouwen geldt inmiddels dat zo’n 31 procent een hogere opleiding heeft afgerond, aldus onderzoek van het CBS. Onder 25- tot 35-jarigen is het aandeel vrouwelijke hbo- en wo-gediplomeerden zelfs zo’n 10 procent hóger dan onder mannen: 52 om 42 procent.

#12. Steeds meer vrouwelijke ondernemers

Ook de Kamer van Koophandel is speciaal voor Vrouwendag in zijn eigen databank gedoken. Uit de cijfers uit dat Handelsregister blijkt de afgelopen 5 jaar een lichte stijging in het aandeel vrouwelijke onderneemsters: van 34 naar 36 procent. De toename is relatief het sterkst bij vrouwen jonger dan 30 jaar en ouder dan 45 jaar. Sinds 2014 kwamen er 135.854 vrouwelijke ondernemers bij, tegenover 167.016 mannelijke starters.

#13. Lonen blijven nog steeds achter

De lonen van mannen en vrouwen lopen nog steeds behoorlijk uiteen in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Loonwijzer. Vrouwelijke werknemers verdienen gemiddeld 7 procent minder dan hun mannelijke collega’s. Zo verdiende de gemiddelde Nederlandse man afgelopen jaar een maandsalaris van 2.531 euro bruto. Een vrouw kwam gemiddeld op 2.350 euro per maand uit. Eén troost: ondanks dit verschil van bijna 8 procent doet Nederland het goed in vergelijking met andere Europese landen. Alleen Kroatië (6 procent), Zweden en Ierland (allebei 7 procent) laten een kleinere loonkloof zien.

#13. ‘Kloof dichten levert ruim 100 miljard op’

Onderzoek van PwC komt tot een andere loonkloof tussen man en vrouw, en wel van 15 procent. Dat is wel een flinke daling: in het begin van de eeuw was het nog 21 procent, aldus PwC. Als we die loonkloof verder weten te dichten en tegelijk de arbeidsparticipatie opkrikken tot het niveau van Zweden, kan het bbp in Nederland stijgen met 15 procent, oftewel 139 miljard dollar, zo rekent het onderzoek voor.

#14. Nederland stijgt naar plek 19 in Europa

Het PwC-onderzoek kijkt naar 5 ‘arbeidsfactoren’. In de ranglijst van 33 landen is Nederland ten opzichte van vorig jaar gestegen van plek 23 naar 19. Die stijging is te danken aan het groeiende aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt (75 procent) en de daling van de werkloosheid onder vrouwen (tot 6 procent). Maar qua arbeidsparticipatie en gelijke beloning loopt Nederland dus nog steeds achter op vergelijkbare Europese landen.

#15. Vrouwen meest gebaat bij ‘inner circle‘ van connecties

Bestaat er nog zoiets als een old boys network? Recent onderzoek van Brian Uzzi, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan Kellogg School of Management, lijkt er nauwelijks op te wijzen. Maar iemands netwerk op de universiteit blijkt wél van belang voor het succes van de daaropvolgende carrière. Voor vrouwen geldt dat zelfs nog meer dan voor mannen, zo blijkt. En vooral een ‘inner circle‘ van andere ambitieuze vrouwen maakt daar volgens het onderzoek het verschil. Veel meer dan bij mannen in elk geval…

#16. Vrouwen scoren beter op 15 van de 16 competenties

Geen nieuw onderzoek, maar wel onderzoek wat de afgelopen dagen weer wat vaker te lezen was, is dat van Zenger Folkman, gepubliceerd in de Harvard Business Review. Zij beschreven leiderschapscompetenties en op 15 van de 16 daarvan bleken vrouwen bétere cijfers te kunnen overleggen. Alleen op ‘strategisch inzicht’ scoorden mannen (iets) beter. Op de rest – van initiatief nemen tot het zichzelf ontwikkelen, van integriteit tot resultaatgerichtheid, van empathie tot het ontwikkelen van anderen, en van samenwerken tot probleemoplossend vermogen – scoorden vrouwen allemaal significant beter.

#17. Meerderheid vrouwen: mannen zijn bevoordeeld

Van de mannen in Nederland vindt 55,3 procent dat er nog steeds géén ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Van de vrouwen vindt daarentegen 51,4 procent dat mannen nog steeds bevoordeeld zijn, aldus onderzoek van vacaturesite Jobrapido onder bijna 600 respondenten.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners