Ook selectie gaat nu volledig online: waar moet je dan op letten?

In tijden van corona speelt het hele selectieproces zich online af. Maar hoe doe je dat, een kandidaat op afstand testen? En wat heeft dat voor implicaties? Ellen van Hennekeler (eelloo) geeft meer inzicht.

Werf& gastredacteur Op 10 april 2020
Gem. leestijd 5 min 1679x gelezen
Deel dit artikel:
Ook selectie gaat nu volledig online: waar moet je dan op letten?

We leven momenteel met zijn allen in een onwerkelijke tijd. Deze tijd heeft voor iedereen hoe dan ook een grote impact. Op de arbeidsmarkt zijn de effecten groot. We hebben niet de tijd gehad om ons daarop voor te bereiden of om geleidelijk eraan te wennen. Voor recruitment betekent dit een omschakeling. Niet alleen qua focus, maar ook qua werkprocessen. Zo is het hele proces van selectie in no-time naar online verplaatst, waar voorheen nog veel face-to-face plaatsvond.

We hebben niet de tijd gehad om ons op corona voor te bereiden of om geleidelijk eraan te wennen.

In de haast en hectiek kiezen organisaties daarbij helaas nog wel eens voor online oplossingen waar ze normaliter grondiger over zouden nadenken. Denk aan: databeveiliging en AVG. Of de candidate journey. Bij eelloo werken we gelukkig al jaren uitsluitend met oplossingen die volledig voldoen aan de eisen van databeveiliging en AVG en die online een vergelijkbare beleving kennen met offline. Daarom delen we graag onze tips over de mogelijkheden in tijden van corona.

#1. Maak het de kandidaat (en jezelf) niet moeilijk

Fysieke kennismakingen worden vervangen door online gesprekken. We krijgen letterlijk een kijkje in de huiskamers. Dat kan voor sommige kandidaten best ongemakkelijk voelen. En ben je niet helemaal thuis in alle digitale kanalen, dan voelt dat misschien als kandidaat alsof je al meteen met 1-0 achter staat. Hanteren recruiters dan tijdens het sollicitatietraject ook nog verschillende digitale platforms, met verschillende inlogs, downloads, en apps, dan ontmoedigt dat alleen maar meer.

We krijgen letterlijk een kijkje in de huiskamers. Dat kan voor kandidaten best ongemakkelijk voelen.

Om te voorkomen dat kandidaten afhaken of onzeker worden, is het daarom een goed idee om in elk geval tijdens het hele selectieproces zoveel mogelijk binnen eenzelfde platform te werken. Denk aan een platform dat mogelijkheden biedt om online ook persoonlijk te maken. Waarbij je een kandidaat kunt ontvangen met persoonlijke video’s en een stapsgewijze begeleiding. En waarbij hij of zij het hele traject kan doorlopen, inclusief video-interview, binnen één omgeving.

#2. Hou het live online interview veilig

De snelle oplossingen waar veel organisaties de afgelopen weken naar grepen, blijken helaas niet allemaal veilig te zijn. Vaak ging het daarbij om platforms die makkelijk toegankelijk en goedkoop zijn (of zelfs gratis). Maar helaas is het daarbij ook zeer de vraag of ze voldoen aan AVG-eisen en de Nederlandse standaard voor databeveiliging. Voor niets gaat de zon op. Je kunt je dus ook afvragen waaróm deze platforms gratis of goedkoop zijn.

Voor niets gaat de zon op. Je kunt je dus ook afvragen waaróm sommige platforms gratis of goedkoop zijn.

In ons eigen platform hebben we bij eelloo een integratie met Cammio Live. Deze tool biedt een praktische en veilige oplossing die specifiek is ontwikkeld voor selectieprocessen. Zo kun je er interviewscripts uploaden, criteria scoren en aantekeningen maken. Het gesprek kun je opnemen en terugkijken. Bovendien kunnen meerdere interviewers aan het interview deelnemen. De kandidaat hoeft geen andere site, app, of platform te openen en alle gegevens zijn gegarandeerd AVG-proof en veilig.

#3. Assessments, opdrachten, rollenspelen? Alles kan online

Een heroriëntatie op werk en toekomst is voor veel mensen aan de orde. Zo zien we grote verschuivingen op de arbeidsmarkt. Kandidaten komen daarbij in andere sectoren terecht dan waar ze tot dusver hebben gewerkt. Organisaties kijken daarbij ook minder naar ervaring, maar juist naar kwaliteiten, vaardigheden en de persoon achter het cv. Om inzicht te krijgen in die talenten en mogelijkheden zijn assessments erg actueel. Van eenvoudige vaardighedentests tot uitgebreide heroriëntatie- of mobiliteitsprogramma’s.

De assessments die de gewenste inzichten bieden, kun je tegenwoordig gelukkig allemaal online afnemen.

De assessments die de gewenste inzichten bieden, kun je tegenwoordig gelukkig allemaal online afnemen. Let daarbij wel op de wetenschappelijke onderbouwing en of er, waar relevant, een beoordeling is door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland).

Simulaties van werkelijke situaties

Naast de meer bekende Persoonlijkheidsvragenlijst en Capaciteitentesten zijn er juist nu ook online programma’s interessant die inzicht bieden in motivatie, drijfveren, ambities, talenten en hoe je die kenmerken kunt koppelen aan werk. Een andere assessmentvorm die interessant is zijn de zogeheten Situational Judgement Tests. Daarin staan simulaties van werkelijke situaties centraal. Maar dan: volledig online.

Ook kun je online videosituaties aan een kandidaat aanbieden, waarop een kandidaat dan voor de camera moet reageren.

Zelfs voor rollenspellen hoef je niet meer naar een fysiek assessmentcenter toe. Ook online rollenspelen kunnen nu een uitkomst bieden. De techniek van het online live interview dat eerder ter sprake kwam biedt ook de mogelijkheid om met rollenspeler, kandidaat en beoordelaar een rollenspel af te nemen. Ook kun je online videosituaties aan een kandidaat aanbieden, waarop een kandidaat dan voor de camera moet reageren. Er is eigenlijk geen test denkbaar die online minder waardevolle informatie oplevert dan een offline test.

Vult de kandidaat het zelf in? Online surveillance helpt

Enkele online assessments hebben normaal gesproken de mogelijkheid van een checktest op locatie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een Capaciteitentest (om de cognitieve vaardigheden van een kandidaat te meten). Is het cruciaal dat je kunt aantonen dat de kandidaat zélf het online assessment heeft doorlopen? Dan bestaat de mogelijkheid om online surveillance in te zetten, ook wel bekend als: proctoring.

Zeker weten dat de kandidaat zélf het online assessment deed? Zet dan online surveillance in.

Hierbij vraag je kandidaten om zich te identificeren, en hun scherm, webcam en microfoon te delen voor opname. Deze bronnen kun je vervolgens analyseren, deels geautomatiseerd, deels door ‘surveillanten’. Binnen 24 uur ontvang je dan een rapport over de opname. Zijn er geen incidenten gevonden, dan is er groen licht. Zijn er toch incidenten waargenomen? Dan kun je deze met tijdstempels in de opname terugkijken, en kun je bepalen of het een legitieme afname is geweest.

Checklist: waar op te letten?

Al met al zijn er dus veel online oplossingen die ervoor zorgen dat recruiters hun werk ook in deze tijd goed kunnen blijven doen. Of soms zelfs beter. En dat is goed nieuws. Tegelijkertijd moeten we waken voor oplossingen die quick & dirty, maar niet veilig of effectief zijn. We sommen daarom nog even wat punten op waar je bij je keuze op kunt letten:

  • Met wie worden gegevens gedeeld?
  • Hoe lang worden gegevens bewaard?
  • Waar staan de servers van de leverancier?
  • Zijn er opnamemogelijkheden; hoe worden opnames opgeslagen en wat staat er over in het statement van de leverancier?
  • Is de leverancier ISO27001-gecertificeerd?
  • Is integratie binnen een platform of een koppeling met ATS mogelijk?
  • Wat vraagt het van de kandidaat? Hoeveel platforms worden gebruikt?

Om in deze tijden gedegen, veilige en beproefde oplossingen te bieden hebben Hireserve, Cammio en eelloo recent de handen ineengeslagen. Daardoor bieden we nu een all-in-one-oplossing voor ATS, video en assessments, en tegelijk instant oplossingen voor specifieke branches. Dat schakelt wel zo makkelijk.

assessments ellen van hennekeler eelloo online selectieOver de auteur

Dit blog is geschreven door Ellen van Hennekeler van eelloo. Eelloo koppelt psychologie aan technologie en wetenschap aan daden. Vanuit die basis biedt eelloo praktische en innovatieve oplossingen voor onder meer recruiters. De  online instrumenten van eelloo geven mensen en organisaties de regie over werk en toekomst. Centraal staat de RH-gedachte: geen Humans als Resources voor werk, maar werk als Resource for Humans

Meer weten?

Wil je meer weten over de 4 succesfactoren van Duurzame Inzetbaarheid, hoe je dit echt kunt laten werken in jouw organisatie en hoe je proactief loopbaangedrag van je medewerkers stimuleert? Daarvoor organiseert eelloo een gratis webinar op 20 april om 14.00.

Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners