Pensioencommunicatie: een wervingskans!

Werf& gastredacteur Op 01 november 2012
Gem. leestijd 2 min 1674x gelezen
Deel dit artikel:
Pensioencommunicatie: een wervingskans!

Volgens het nieuwe regeerakkoord wordt de pensioengerechtigde leeftijd al in 2021 verhoogd naar 67 jaar. De zoveelste wijziging in korte tijd. Toch biedt dit kansen voor de werving van nieuw personeel. Door op de juiste manier over pensioenen te communiceren, breng je je organisatie positief in de spotlights.

Onzekerheid

Waar het gaat om de oudedagvoorziening, weten veel werknemers niet waar ze aan toe zijn. Deze onzekerheid is voor zowel werknemers als werkgevers erg onprettig. Maar aangezien het blijkbaar een gegeven is in de huidige tijd, doen werkgevers er verstandig aan hiervan gebruik te maken in hun arbeidsmarktcommunicatie. Hoe pak je dat aan?

Informatieplicht

Als een werkgever een pensioenregeling aanbiedt, heeft hij vanuit de Pensioenwet de plicht zijn werknemers hierover te informeren. Dit moet binnen een maand nadat de werknemer in dienst is getreden. Vervolgens ontvangt de werknemer jaarlijks een uniform pensioenoverzicht (UPO). De werknemer hoort dan een offerte voor de uitkeringsfase en een uitkeringsoverzicht te krijgen. De pensioenaanbieder biedt deze informatie aan, maar de werkgever kan ervoor zorgen dat hij de gegevens helder naar zijn werknemers communiceert.

Imago

Het imago van een organisatie is een belangrijke reden om ergens wel of niet te solliciteren. Organisaties die bekend staan als aantrekkelijke werkgever trekken gemakkelijker nieuw talent aan. Het zogenaamde werkgeversmerk verdient – ook met het oog op personeelswerving – dan ook de aandacht. Een belangrijk aspect van het werkgeversmerk is de pensioenregeling. Een gunstige pensioenregeling is namelijk te zien als een onderdeel van het MVO-beleid. Kijkend naar people, planet en profit – de drie pijlers van een goed MVO-beleid – is er duidelijk oog voor de eigen mensen.

Mond-tot-mond reclame

Organisaties die veelvuldig over hun pensioenbeleid communiceren, komen over als betrokken en betrouwbaar. Ze laten zien dat ze ook voor gepensioneerde werknemers willen zorgen. Dit bindt niet alleen de huidige werknemers aan je organisatie, maar wekt ook de interesse van werkzoekenden. Tevreden personeel pocht immers graag over de eigen werkgever en zorgt op die manier voor positieve mond-tot-mond reclame. Waar het gaat om personeelswerving, zijn vacatures daarnaast bij uitstek geschikt. Als je organisatie een pensioenregeling aanbiedt, verdient dit een prominente plek in elke vacature die je plaatst. Communicatie over het pensioenbeleid – zowel intern als extern – onderscheidt je van de concurrentie.

Niet vanzelfsprekend

Hoewel niet alle werkgevers een pensioenregeling aanbieden, vinden veel werknemers het werkgeverspensioen vanzelfsprekend. De pensioenregeling is echter een belangrijke secundaire voorwaarde. De werkgever telt hier immers veel geld voor neer. Het is dan ook van belang om (potentiële) werknemers hier bewust van te maken. Door helder te communiceren over het pensioenbeleid toont de organisatie dus niet enkel dat ze maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het creëert ook bewustzijn onder het personeel. Pensioencommunicatie zorgt ervoor dat je omgeving weet dat jouw organisatie het goed voorheeft met haar personeel!

Deze bijdrage is geleverd door Mirjam Adriaanse namens het HR-Communicatie Netwerk.

 

 

 

Deel dit artikel:

Onze partners Bekijk alle partners