Prinsjesdag: arbeidsmarktcommunicatie 2010

Redactie Op 17 september 2009
Gem. leestijd 2 min 10106x gelezen
Deel dit artikel:

Op prinsjesdag 2009 maakte het kabinet in de miljoenennota de verdere maatregelen tegen de aanhoudende recessie bekend. Deze staan voor een groot deel in het teken van behoud en herstel van werkgelegenheid. Ook worden er veel maatregelen getroffen om de gestagneerde kredietverschaffing aan het bedrijfsleven weer aan de gang te krijgen. Maar wat betekent dit voor werkgevers en voor het arbeidsmarktcommunicatie-landschap?

De negatieve gevolgen van de recessie zullen in 2010 veel zichtbaarder worden. Naar verwachting zal de werkeloosheid flink toenemen naar zo’n 8% van de beroepsbevolking. Aan het kabinet is alles gelegen om een verdere stijdiging van de werkloosheid tegen te gaan met uiteenlopende maatregelen..

Maatregelen

De stimuleringen van de overheid zijn voor een groot deel gericht op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. De maatregelen maken het voor werkgevers onder andere makkelijker om weer te investeren in hun bedrijf en daarmee te groeien. Ook de vraag naar personeel kan hierdoor worden gestimuleerd, al zal met name tijdelijk personeel worden ingezet door de onzekerheid die er nog heerst.  

De maatregelen op de arbeidsmarkt zijn er op gericht de werkgelegenheid te herstellen. Door de voortzetting van deeltijd-WW hoeven er minder mensen ontslagen te worden.  En door investeringen in kennisprojecten wordt er werkgelegenheid geschapen voor kenniswerkers. De werkgelegenheid wordt ook gestimuleerd door investeringen in de infrastructuur en (woning)bouw en in duurzame economie. Met onder andere deze maatregelen wil het kabinet de zwaarste klappen van de recessie opvangen en wordt hopelijk de groei van de werkloosheid beperkt. Maar wat kunnen deze maatregelen betekenen voor arbeidsmarktcommunicatie in 2010?

Arbeidsmarktcommunicatie 2010

De maatregelen van het kabinet staan voor een groot deel in het teken van werkgelegenheid. Ook al zullen deze maatregelen niet alle klappen opvangen, voor de arbeidsmarktcommunicatiesector is het in deze tijden goed nieuws. Stimulering van high-tech projecten, het bouwen aan de infrastructuur en aan duurzame economie zorgt voor meer werk waar hoog opgeleide specialisten voor nodig zijn.

Daarnaast is het voor werkgevers verstandig gebleken om nooit het werkgeversimago uit het oog te verliezen. Ook als er een periode geen directe werving plaatsvindt. Werkgevers die nog vacatures hebben merken dat het een stuk eenvoudiger is om momenteel goede mensen te vinden. Maar wat we geleerd hebben van de vorige recessie moeten we nu niet uit het oog verliezen. Veel werkgevers die toen makkelijk aan personeel konden komen of geen vacatures hadden hebben niets gedaan aan hun werkgeversimago. Toen de economie echter weer aantrok hadden ze des te meer moeite om zichzelf weer op de kaart te krijgen. Werkgevers doen er dus goed aan hun arbeidsmarktcommunicatie in stand te houden voor na 2010. Want door vergrijzing zal het aantal mensen dat de AOW in gaat de komende jaren flink oplopen. De nieuwe strijd op de arbeidsmarkt begint waarschijnlijk als de kabinetsperiode in 2011 eindigt.

Bron:

www.prinsjesdag2009.nl

Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners