‘Recruiters blijven hardnekkig discrimineren’

Peter Boerman Op 01 september 2015
Gem. leestijd 2 min 1562x gelezen
Deel dit artikel:
‘Recruiters blijven hardnekkig discrimineren’

Nog meer dan naar hun etniciteit, discrimineren recruiters nog steeds hardnekkig naar de leeftijd van sollicitanten.

Dat is de spijkerharde conclusie van een nieuw praktijkonderzoek dat Panteia heeft uitgevoerd voor minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Voor het onderzoek wordt gewerkt met ‘virtuele cv’s’, waarbij alleen bepaalde variabelen als geslacht, leeftijd en etniciteit van de kandidaat variëren.

Aantal kliks

Per fictieve kandidaat is zowel het aantal kliks (het aantal bekeken cv’s) geregistreerd als het aantal reacties van werkgevers en recruiters (e-mails/voicemails en gemiste oproepen). In de analyse is steeds een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de controlegroep en anderzijds de afzonderlijke praktijktestgroepen.

discriminaassie leeftijd

Twee keer minder vaak uitgenodigd

‘Oudere werknemers en werknemers met een migrantenachtergrond worden twee keer minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtone Nederlanders onder de 35 jaar’, luidt de algehele conclusie van het onderzoek. Vooral ouderen (in het onderzoek gedefinieerd als: 45+) hebben het tegenwoordig zwaar te verduren: de resultaten wijzen volgens de onderzoekers ‘overduidelijk’ op discriminatie (zie figuur hierboven).

discriminaassie etniciteit

Voor etniciteit discriminatie ook duidelijk

Voor etnische groepen is het beeld iets wisselender, omdat er veel verschillende groepen zijn. Toch noemen de onderzoekers de discriminatie hier ook: ‘duidelijk’. ‘De kans dat het cv van mannelijke kandidaten van lagere of middelbare leeftijd van Nederlandse herkomst wordt bekeken is zo’n twee keer groter dan die van de overige etnische groepen. En de onderlinge verschillen tussen de overige etnische groepen zijn naar verhouding beperkt.’

Geen vrouwendiscriminatie in de selectie

Opvallend genoeg lijkt de discriminatie naar geslacht in Nederland in de werving- en selectiefase nagenoeg verdwenen. ‘Verschillen die bestaan in de positie op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen worden blijkbaar niet al in het stadium van de cv-selectie bepaald, maar moeten andere oorzaken hebben’, concluderen de onderzoekers dan ook.

Recruiters (g)een haar beter?

De onderzoekers hebben ook gekeken of recruiters het gemiddeld beter doen dan ‘gewone’ werkgevers. Hun conclusie is dat recruiters weliswaar een stuk actiever zijn richting de kandidaat, maar dat het voor de mate van discriminatie niet uitmaakt: ‘Het aantal reacties per e-mail en voicemail van recruiters ligt gemiddeld beduidend hoger […]. Over verschillen in arbeidsmarktdiscriminatie tussen beide groepen zijn op basis van dit onderzoek geen harde uitspraken te doen.’

Nieuwe campagne

Een speciaal team van de Inspectie SZW controleert nu of werkgevers genoeg doen tegen discriminatie. Minister Lodewijk Asscher laat dit najaar opnieuw onderzoeken in hoeveel cao’s afspraken worden gemaakt om het euvel te voorkomen. Woensdag begint het kabinet bovendien een nieuwe campagne tegen discriminatie, met onder meer spotjes en een website. Om werkloze ouderen aan een baan te helpen is ook al 100 miljoen euro uitgetrokken.

Lees meer:

Foto via Flickr.com

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners