Kabinet komt met regionale loketten en persoonlijke werkplannen tegen krapte

Regionale loketten, persoonlijke werkplannen en een verbeterd aanbod voor om- of bijscholing. Dat is het antwoord van het kabinet op de huidige schaarste op de arbeidsmarkt. Gaat dat werken?

Peter Boerman Op 12 oktober 2022
Gem. leestijd 3 min 314x gelezen
Deel dit artikel:
Kabinet komt met regionale loketten en persoonlijke werkplannen tegen krapte

In alle 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland minimaal één loket waar werkgevers, werkenden en werkzoekenden kunnen aankloppen met al hun vragen over werk. En tegelijk moeten overheidsinstanties, sociale partners, uitvoeringsorganisaties én bedrijven dan samen ervoor zorgen dat werknemers en werkgevers die zich melden bij die regionale loketten ook daadwerkelijk geholpen worden.

Wie zich meldt bij de regionale loketten moet niet doorverwezen worden.

Dat is het antwoord van het kabinet op de huidige schaarste op de arbeidsmarkt. Ook moeten er ‘persoonlijke werkplannen’ en een verbeterd aanbod voor om- of bijscholing komen de match tussen vraag en aanbod te verbeteren, schrijven ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in een brief aan de Tweede Kamer over uitbreiding van de ‘arbeidsmarktinfrastructuur’.

Behoeften van mensen centraal

Nu valt een deel van de werkgevers, werkenden en werkzoekenden buiten de boot doordat ze niet alle regelingen kennen, niet op tijd de dienstverlening krijgen die ze nodig hebben of niet weten welke instanties kunnen helpen. Daarom moet het systeem eenvoudiger en toegankelijker worden, stellen beide ministers. ‘Als werkgevers, werkenden of werkzoekenden aankloppen met vragen over werk, moeten ze geholpen worden en niet alleen maar worden doorverwezen’, aldus Van Gennip.

‘Er staan nog steeds te veel mensen langs de kant.’

‘Er staan nog steeds te veel mensen langs de kant’, vult Schouten aan. ‘En dat terwijl iedereen, met of zonder beperking, talenten heeft in te zetten en er volop behoefte is aan deze getalenteerde mensen. Door vraag en aanbod beter samen te brengen, zorgen we ervoor dat kansen die er zijn beter benut kunnen worden. Voor íedereen.’

Regionale Mobiliteitsteams

Het gaat de beide ministers dus niet alleen om regionale loketten, maar ook om persoonlijke werkplannen voor werkgevers en werknemers om werk of personeel te vinden en wat voor ondersteuning daarbij nodig is. Bij de uitwerking hiervan willen ze voortborduren op de ervaringen met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s), die mensen helpen die hun baan (dreigen te) verliezen, maar die er ook zijn voor werkgevers, zzp’ers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onlangs maakte het kabinet al 1,2 miljard euro vrij voor een sterke leer- en ontwikkelcultuur.

Ook scholing is trouwens van groot belang bij het vinden van een nieuwe baan of doorstroming op de huidige werkplek, schrijven de ministers aan de Kamer. Onlangs maakte het kabinet al 1,2 miljard euro vrij voor scholing en het versterken van de leer- en ontwikkelcultuur. Daarnaast werkt het kabinet nu ook aan een passend en overzichtelijk aanbod van opleidingen, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen.

‘Nood-argumentatie’

Veel van de aangekondigde maatregelen moet nog nader worden uitgewerkt. Maar of het allemaal gaat werken voor een soepeler werking van de arbeidsmarkt? Geert-Jan Waasdorp, directeur van onderzoeksbureau Intelligence Group, heeft er nu al een hard hoofd in. Hij heeft het over een ‘nood-argumentatie’. ‘Ze doen net alsof er een miljoen werklozen zijn. Maar er is meer dan genoeg werk. Er zijn meer dan voldoende kansen. Alleen: werk moet lonen.’

‘Er zijn meer dan voldoende kansen. Alleen: werk moet lonen.’

En daar schort het vooral aan in de huidige arbeidsmarkt, zegt hij. ‘Deze opzet houdt heel veel beleidsmakers aan het werk, maar gaat niet echt verschil maken om het onbenut arbeidspotentieel aan de slag te helpen. Dat hebben het UWV, de gemeenten en de uitzendbureaus al uit en te na geprobeerd. Tevergeefs. Zolang arbeid niet substantieel extra gaat lonen, helpt werkplannen maken vooral UWV’ers aan het werk. Dat is ook hard nodig, want zij hebben helemaal niets te doen, nu er nauwelijks nog werklozen zijn…’

‘De beleidsmakers hebben zeker niets meer te doen, nu er nauwelijks nog werklozen zijn…’

Natuurlijk, zegt hij, de plannen zullen heus wel effect hebben. Maar of het de investering waard is? ‘Wedden dat straks weer blijkt dat een paar procent meer mensen aan een baan geholpen worden en dat dat al dit geld verantwoordt? Maar laat arbeid lonen en het effect is het tienvoudige of meer…’

Foto boven: minister Van Gennip tijdens het recente ABU-congres

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners