West- en Midden-Nederland kent ‘absolute kandidatenmarkt’

Peter Boerman Op 27 juli 2016
Gem. leestijd 2 min 2479x gelezen
Deel dit artikel:
West- en Midden-Nederland kent ‘absolute kandidatenmarkt’

In het westen en midden van Nederland is de arbeidsmarkt behoorlijk omgeslagen: niet werkgevers, maar kandidaten maken er nu weer helemaal de dienst uit.

Dat staat in nogal schril contrast met bijvoorbeeld Noord-Nederland, waar met name buiten de steden nog een behoorlijke achterstand in werkgelegenheid is. ‘Dé arbeidsmarkt bestaat dan ook niet’, zegt Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People, dat in een recente trendpaper de regionale verschillen op de arbeidsmarkt schetst.

Bonte lappendeken

‘Tussen een ruime en een krappe arbeidsmarkt zit soms maar 20 kilometer. Nederland bestaat feitelijk uit een bonte lappendeken van lokale of regionale arbeidsmarkten. Op deze pluriforme markt kan het zomaar gebeuren dat in de ene regio de werkzoekenden in de rij staan, terwijl werkgevers in nabijgelegen stad geen geschikte mensen kunnen vinden. Wie echt wil weten wat er speelt, moet zich dan ook verdiepen in de lokale en regionale dynamiek.’

Booming and blooming

In de Randstad is de arbeidsmarkt volgens Start People ‘booming and blooming’. Op de arbeidsmarkt ontstaan tekorten op alle niveaus en in alle functies: van technisch personeel tot financieel adviseurs. Het aantal vacatures, het lef om te solliciteren, het vertrouwen in een bestendige toekomst én flexibel werken: het stijgt allemaal. ‘Er neemt maar één aspect in rap tempo af: het aantal beschikbare, gekwalificeerde kandidaten.’

Schaarste is in de randstad over de hele linie van de arbeidsmarkt een gegeven

Klinkend verzilveren

In een paar maanden tijd is de arbeidsmarkt in deze regio veranderd. Wat eerst een markt ván en vóór opdrachtgevers was, is nu een ‘absolute kandidatenmarkt’, aldus Start People. ‘Sollicitanten hebben het voor het kiezen en stellen weer eisen aan salaris, aantal werkdagen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Vooral starters op hbo- en wo-niveau manifesteren zich. Zij kennen hun waarde en deinzen er niet voor terug om die klinkend te verzilveren. Schaarste is er over de hele linie van de arbeidsmarkt een gegeven en organisaties – profit én non-profit – moeten alles op alles zetten om aantrekkelijk te blijven voor sollicitanten.’regionale verschillen

De markt is aan het kantelen

De Randstad en de rest van midden-Nederland is niet de enige regio waar de arbeidsmarkt ‘aan het kantelen’ is. Ook andere steden als Groningen, Zwolle en vooral Eindhoven ‘profiteren van agglomeratievoordelen en creëren veel nieuwe banen voor zowel hoog- als laagopgeleiden, aldus het uitzendbureau. Of er zijn bedrijven uit dezelfde sector die bij elkaar kruipen zodat in één specifieke regio een grote vraag ontstaat naar specialistische beroepen.’

Logistieke hotspot in Limburg

Een voorbeeld van zo’n concentratie aan grote marktspelers is het cluster logistiek en distributie in met name Noord-Limburg, uitgegroeid tot ‘de logistieke hotspot van Nederland’, aldus Start People. Om aan mensen te komen zoeken werkgevers hier meer en creatief naar oplossingen, vooral in Duitsland, constateren de trendwatchers.

regionale verschillen

Foto boven: Maaike Krüse, hoofd subunit HRM bij HAN, geïnterviewd voor de trendpaper

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners