21.000 actieve baanzoekers in de financiële sector

Peter Boerman Op 12 april 2013
Gem. leestijd 3 min 3186x gelezen
Deel dit artikel:
21.000 actieve baanzoekers in de financiële sector

Medewerkers in de financiële sector zijn minder actief op zoek naar een nieuwe baan dan gemiddeld. Slechts 12 procent zoekt actief naar een nieuwe baan. Ook zijn er in de meest gevraagde functies minder vacatures dan een jaar geleden. Dit blijkt uit een analyse voor de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

Branche onder druk

De financiële sector is sterk in beweging. Het imago van de branche staat onder druk, de AFM stelt speciale spelregels op die gelden voor werving, er worden mensen ontslagen en tegelijkertijd is er een groot tekort aan bijvoorbeeld kredietspecialisten. Dat heeft zijn weerslag op de arbeidsmarktbeleving van medewerkers in de financiële sector: de arbeidsmarktactiviteit ligt een derde lager dan het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking, namelijk op 12 procent. Daarnaast zijn er in de meest gevraagde functies minder vacatures dan een jaar geleden. De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie liet door onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group onderzoek uitvoeren in het kader van de training Succesvol werven in de financiële sector. Dit resulteerde in een aantal verrassende resultaten.

Minder arbeidsmarktactiviteit ondanks reorganisaties

Medewerkers in de financiële sector zijn minder actief op zoek naar een nieuwe baan dan gemiddeld in de Nederland. Dit percentage is bovendien stabiel over de afgelopen 2 jaar: zowel in 2011 als 2012 was 12% actief op zoek naar een nieuwe baan, waar dat gemiddeld in Nederland 18% is en stijgend. “Opvallend is dat de arbeidsmarktactiviteit laag is en blijft, in een sector waar sinds 2009 tienduizenden banen verloren zijn gegaan en de komende jaren nog meer banen zullen verdwijnen.” aldus Geert-Jan Waasdorp, mede-oprichter van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. “Waar je bovengemiddelde activiteit zou verwachten, zien we het tegenovergestelde effect. De onzekerheid gecombineerd met de huidige goede arbeidsvoorwaarden, maakt dat werknemers het liefst blijven zitten waar ze zitten. Bang dat ze door alle concurrentie niet worden aangenomen bij een andere werkgever of juist bang om wel aangenomen te worden en in een onzekere nieuwe baan te belanden.”

Knelpunt moeilijk vervulbare vacatures

In de financiële sector bestaan, ondanks het verlies van banen, nog steeds knelpunten op het gebied van moeilijk vervulbare vacatures. Dit zijn vacatures waarvoor werkgevers slechts met moeite kwalitatief goede kandidaten kunnen vinden, zoals kredietspecialisten of registeraccountants. De lage arbeidsmarktactiviteit en de grote onzekerheid in de markt bij bijvoorbeeld de banken, maakt de totale visvijver een stuk kleiner dan in een stabiele arbeidsmarkt. Buiten de regulier heersende schaarste voor deze vacatures, speelt in de huidige arbeidsmarkt namelijk ook de lage bereidheid om van baan te veranderen werkgevers parten bij het invullen ervan.

Interne mobiliteit vormt een derde van de totale mobiliteit

Waar slechts 12% op zoek is naar een nieuwe baan, is een vijfde van de medewerkers in de financiële sector het afgelopen jaar daadwerkelijk van baan gewisseld. In totaal heeft 13% een nieuwe baan bij een andere werkgever gevonden en heeft 7% een andere baan bij de huidige werkgever gekregen. Ondanks dat medewerkers weinig actief zijn in de arbeidsmarkt, zijn ze onder bepaalde voorwaarden zeker wel bereid om voor een andere baan te kiezen. Aan werkgevers de uitdaging om die voorwaarden te ontdekken en het potentieel op de juiste wijze te benaderen met een passend aanbod.

Slechts 3 van 10 meest gevraagde vacatures toont groei

Wanneer we vervolgens kijken naar de ontwikkeling in aanbod in de financiële sector, dan zien we dat van de top 10 meest gevraagd functies slechts drie functies een groei in vraag laten zien. Dat zijn overwegend financiële functies, te weten die van financieel controller, financieel adviseur en trainee. Opvallend is dat in de top 10 meest gevraagde functies in de financiële branche, de helft geen directe relatie heeft tot het financiële vakgebied maar veel meer de ‘klantgerichte’ verandering reflecteert, die de AFM voor ogen heeft.

Ontwikkeling van de top 10 vacatures in de financiële sector in Q1 2012 en Q1 2013. De relatieve grootte van de bollen is representatief voor de relatieve grootte van de vraag. Bron: Jobfeed 

Succesvol werven in de financiële sector

De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie is specialist in trainingen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, werving en e-recruitment. Op dinsdag 23 april a.s. organiseert de Academie het seminar Succesvol werven in de financiële sector. Hierin ontdekt u hoe u met meer rendement kunt werven in de financiële sector. Met behulp van succesvolle modellen leert u hoe u met een strategische aanpak de kwaliteit van uw recruitment vergroot met meer succes, lagere kosten, een kortere doorlooptijd en minder risico. 

 

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners