Slechts 10 % werknemers verwacht baanverlies

Peter Boerman Op 19 juni 2013
Gem. leestijd 3 min 1212x gelezen
Deel dit artikel:

Slechts 10 procent werknemers verwacht baanverlies59 procent van alle werknemers in loondienst zegt niet voorbereid te zijn op een eventueel ontslag. Slechts 10 procent verwacht binnen een jaar huidige baan te verliezen. Vooral ouderen en lager opgeleiden hebben geen plan B in geval van ontslag. Dat blijkt uit onderzoek in het kader van het event Werf& live.

10 procent werknemers verwacht binnen een jaar huidige baan te verliezen
10 procent van de Nederlandse werknemers antwoordt bevestigend op de vraag of men verwacht het komende jaar zijn baan te verliezen en 18,5 procent zegt op deze vraag ‘misschien’. Ruim 7 van de 10 personen in loondienst verwacht niet komend jaar zijn baan te verliezen. Van de mensen die verwachten hun baan te verliezen, weet bijna de helft (49%) wat ze gaan doen. Anders gezegd, bijna de helft heeft een ‘plan B’. De helft heeft nog geen voorbereidingen getroffen, ondanks het feit dat zij verwachten hun baan te verliezen.

Ouderen en laagopgeleiden het minst voorbereid
Van de mensen in loondienst, ongeacht of ze verwachten hun baan te verliezen, zegt 41 procent een ‘plan B’ te hebben. Vooral jongeren tot 25 jaar voelen zich voorbereid; van deze groep zegt 51 procent een ‘plan B’ te hebben. Hoe ouder men is, hoe minder men zich op een negatief scenario voorbereidt; in de categorie 50-66 jaar zegt slechts 36 procent een ‘plan B’ te hebben in geval van ontslag. Wanneer wordt gekeken naar opleidingsniveau, blijkt een soortgelijke tendens. Hoe hoger opgeleid, hoe vaker men aangeeft voorbereid te zijn op een eventueel ontslag. Toch heeft ook de helft van de academici geen alternatief scenario.


Het ‘plan B’ is veelal reactief
Op de vraag wat men zou doen indien men wordt ontslagen, zijn de antwoorden vrij voor de hand liggend. Men gaat vacatures zoeken, werkgevers benaderen, in het netwerk rondkijken en zich aanmelden bij een arbeidsbemiddelaar. Slechts een kleine groep gooit het over een hele andere boeg en noemt als plan een eigen bedrijf starten (14%), omscholen (12%) of emigreren (5%). “Een opvallende uitkomst, aangezien nog nooit bij zoveel organisaties reorganisatie en mobiliteit hoog op de agenda staat. Ontslag is dus een reële mogelijkheid. En wie pas in actie komt bij ontslag, is  eigenlijk al te laat”, aldus Martijn Hemminga, mede-initiator van Werf& live.

Tijdig actie ondernemen
Nu steeds meer organisaties te maken hebben met reorganisaties en (gedwongen) ontslagen, zouden werknemers er goed aan doen om hun eigen arbeidsmarktwaarde te kennen en te werken aan hun eigen plan B. Ongeacht of je verwacht je baan te verliezen. Op dit moment is niets zeker als je in loondienst bent en onvoorbereid zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt verkleint de kansen van werknemers. Veel werkgevers zijn bereid om werknemers te ondersteunen in het opstellen van het plan B, zoals uit de verschillende best practices blijkt die onder andere op Werf& live worden gedeeld.

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd door Intelligence Group in het kader van het event Werf& live, dat plaatsvindt op 27 juni a.s. In april 2013 zijn in totaal 2.970 mensen in loondienst gevraagd of zij verwachten binnen een jaar hun huidige baan te verliezen en zo ja, of zij weten wat zij dan gaan doen. Met andere woorden: hebben zij een plan B? Vervolgens werd gevraagd naar de concrete plannen.

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners