Steeds meer cao’s besteden aandacht aan participatiewet

Peter Boerman Op 18 april 2015
Gem. leestijd 2 min 1499x gelezen
Deel dit artikel:
Steeds meer cao’s besteden aandacht aan participatiewet

In bijna de helft van de dit jaar afgesloten cao’s staat een afspraak over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vorig jaar was dat nog maar zo in een derde van de cao’s.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse cao-bericht. AWVN, als adviseur betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen, verwacht dat het aantal van zulke afspraken nog verder toeneemt naarmate het cao-seizoen vordert.

Wajongers

De afspraken in de cao’s gaan bijvoorbeeld over bijzondere doelgroepen als Wajongers en andere (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Door de afspraken te maken, komt het bedrijfsleven een belofte na uit het Sociaal Akkoord van 2013. Ook wordt het hierdoor minder waarschijnlijk dat werkgevers een verplichting krijgen om een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, de zogenoemde ‘Quotumwet’.

Aan de slag

AWVN leidt zelf een project om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen: werkgevers gaan voor inclusief. Een van de onderdelen daarvan is Onbeperkt aan de slag, een platform waar werkgevers en werknemers met een arbeidsbeperking elkaar moeten kunnen vinden.  Het is een soortgelijk initiatief als Participatiewerkt.nl, vacaturebank voor de Participatiewet.

Nog niet hard

Uit onderzoek van die laatste site blijkt dat het aantal specifieke vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking nog tegenvalt, alle goede cao-afspraken ten spijt. Zo waren er in januari slechts 15 vacatures en in februari 35 vacatures waarin mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nadrukkelijk werden opgeroepen te solliciteren.

Instemming

Eerder deze maand stemde overigens de Eerste Kamer wel (met zeer ruime meerderheid) in met het wetsvoorstel ‘Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten’ (BQA). Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken uit het Sociaal Akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Het kabinet, werkgevers en werknemers zijn vorig jaar in het dat akkoord overeengekomen om tot 2026 voor deze groep in totaal 125.000 extra banen beschikbaar te stellen aan mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Evaluatie eind 2016

Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of de toegezegde banen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Als dit niet is gelukt, treedt de quotumwet in werking. Bedrijven met 25 of meer werknemers krijgen dan een heffing van 5.000 euro per niet ingevulde werkplek per jaar.

Lees meer over de Participatiewet:

Foto via Flickr.com

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners