Tweederde werknemers vindt scholing belangrijk

Peter Boerman Op 31 mei 2012
Gem. leestijd 2 min 2511x gelezen
Deel dit artikel:

De gelegenheid om opleidingen te volgen is voor veel Nederlandse werknemers een belangrijke factor in de werknemerstevredenheid en speelt een rol bij de overweging al dan niet naar een andere werkgever uit te zien. Dat blijkt uit Nationale Opleidings Enquête 2012 onder 1.112 mensen.

Voldoende investeringen

Vrijwel alle respondenten vinden de mogelijkheid om opleidingen te volgen belangrijk tot zeer belangrijk. Slechts 0,8 procent hecht hier geen enkele waarde aan. Gelukkig spelen werkgevers hier blijkbaar goed op in: ruim 70 procent van de werknemers geeft aan tevreden te zijn over de investeringen die de werkgever doet in opleiding en ontwikkeling. Een groep van 23 procent is niet te spreken over het investeringsbeleid van de werkgever. Met name deze groep kan bij herstel van de arbeidsmarkt besluiten om zijn heil elders te zoeken.

Persoonlijk opleidingsplan

Minder dan de helft van de werknemers (47 procent) volgt jaarlijks één of meerdere opleidingen. Daarbij is een sterk verband te zien met het al dan niet aanwezig zijn van een persoonlijk opleidingsplan. Van de werknemers met een persoonlijk opleidingsplan volgt 68,5 procent minimaal jaarlijks een opleiding. In vergelijking met vorig jaar is een flinke daling te zien in het aantal opleidingen per jaar. In 2011 volgde nog 19,4 procent minstens 2 opleidingen per jaar terwijl dat percentage nu op 14,4 procent ligt: een daling van 5 procent. Korte cursussen van 1 tot 3 dagen of juist lange opleidingen van meer dan 9 dagen blijken het meest populair.

Opmerkelijk is dat leren op de werkvloer sterk in opkomst is, vooral bij organisaties waar gewerkt wordt met persoonlijke opleidingsplannen. Tevens is een lichte stijging te zien in het aantal werknemers dat onder werktijd opleidingen kan volgen

Persoonlijk opleidingsbudget nog niet ingeburgerd

Toch heeft nog maar 3 op de 10 werknemers is een persoonlijk opleidingsplan opgesteld. Het toewijzen van een persoonsgebonden opleidingsbudget is bij werkgevers zelfs nog minder populair. Minder dan een kwart van de werknemers (24 procent) kan hierop aanspraak maken. Desalniettemin wordt in de meeste organisaties wel gesproken over leer- en ontwikkelwensen, alhoewel daarbij niet altijd een link wordt gelegd naar de strategische doelstellingen van de organisatie.

Koppel opleidingsplan aan organisatiestrategie

In de Nationale Opleidings Enquête was ook aandacht voor de vraag wat er beter kan in het opleidingsbeleid van de werkgever. Op deze open vraag kwamen 660 antwoorden. Wat vooral blijkt te leven is de behoefte aan een structureel opleidingsbeleid dat gekoppeld is aan de bedrijfsstrategie, een betere informatievoorziening over opleidingsmogelijkheden, begeleiding na het volgen van een opleiding, het invoeren van persoonsgebonden opleidingsbudgetten en persoonlijke opleidingsplannen. Werkgevers die met deze punten aan de slag gaan maken een betere kans om talent ook de komende jaren te behouden.

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners