Home Onderzoek ‘Vacatures moeten anders worden geregistreerd’

‘Vacatures moeten anders worden geregistreerd’

1.363 keer
1

We moeten in Nederland heel anders omgaan met de meting van vacatures. Vacatures zouden in contracten moeten worden gemeten – net als banen, en ook de ‘latente’ vraag naar arbeid moet in kaart worden gebracht.

peter donker van heelDaarvoor pleit Peter Donker van Heel, senior onderzoeker bij Panteia, die vrijdag 9 oktober 2015 hoopt te promoveren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Door het huidige slechte zicht op arbeid is het moeilijk om effectief beleid te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt, het onderwijs en de sociale zekerheid, zegt de arbeidssocioloog. ‘Voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld de doelgroepen van de Participatiewet – is het van belang de bestaande vacature-informatie te verbeteren.’

Moeilijk te meten

In zijn proefschrift ‘Definiëren en meten van vacatures in dynamisch perspectief’ stelt Donker van Heel dat vacatures ‘moeilijk te meten’ zijn: bestaande bronnen spreken elkaar tegen, statistieken geven substantiële onderschattingen, schetsen vaak een selectief beeld en soms is het onduidelijk hoe de statistieken tot stand zijn gekomen, zoals bij cijfers van online vacatures. ‘De definitie sluit ook niet aan bij de perceptie van bedrijven, werkzoekenden en intermediairs. Daarnaast is het een statische benadering van het vacatureconcept, terwijl de vacaturemarkt juist heel dynamisch is. En tenslotte komt de definitie niet overeen met de definitie van een baan.’

Beperkt zicht

Problematisch, aldus Donker van Heel, omdat er zo beperkt zicht is op de werkelijke vraag naar arbeid en we ‘daarom onvoldoende in staat zijn om goed beleid te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt, het onderwijs en de sociale zekerheid.’

Reeks aanbevelingen

Om de situatie te verbeteren geeft de promovendus een reeks van aanbevelingen. Zo stelt hij een nieuwe definitie van vacatures voor, waarbij ze – net als banen – worden gedefinieerd in termen van contracten. Ook pleit hij ervoor een nieuw meetinstrument te ontwikkelen waarmee vacatures op bedrijfsniveau worden geregistreerd, om zo een goed beeld te verkrijgen van de baanmogelijkheden. Daarnaast wil hij niet alleen de actieve, maar ook de ‘latente’ vraag naar arbeid meten, rekening houdend met de ‘atypische vraag’, zoals vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen, gesubsidieerd werk, stagemogelijkheden en begeleid werken. Maar ook de vraag naar uitzendkrachten moet beter in beeld worden gebracht, aldus Donker van Heel.

Lees meer over de Participatiewet:

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here